Hållplatsen Köldvägen (H3370) i Smedsbacka flyttar 31.3

Hållplatsen Köldvägen (H3370) på Tullbergsvägen flyttas till sin permanenta plats tidigt på torsdagmorgon 31.3.
Hållplatsen flyttar ca 200 meter österut, till Yrsnövägens hörn.

Linjerna 69 och 77N mot Jakobacka samt linje 704 mot Smedsbacka använder hållplatsen.

kartta siirtyvästä pysäkistä

Stops

H3370

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.