Hållplatsen Korkobron (E4247) i Tillisbacken tas ur bruk 4.5

Hållplatsen Korkobron (E4247) i Tillisbacken tas ur bruk måndag 4.5 tillfälligt på grund av husbygge.
Linje 124 mot Hagalund använder hållplatsen.

Som ersättande hållplatser fungerar linjens föregående (Tillisgränden, E4225) och nästa hållplats (Relingsgatan, E4241).

Hållplatsen kan åter tas i bruk uppskattningsvis i slutet av augusti.

Kartta poistuvasta ja korvaavista pysäkeistä

Stops

E4247

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.