Hållplatsen Mästarvägen (H3150) vid Ståthållarvägen flyttas 26.5

Hållplatsen Mästarvägen (H3150) vid Ståthållarvägen i Åggelby flyttas på tisdagmorgon 26.5. ca 150 meter bakåt i körriktningen (västerut).
Stomlinje 550 mot Östra centrum samt linjerna 52, 61, 61T, 61N, 552, 553 och 553K använder hållplatsen.
Linje 69 mot Jakobacka som också använt hållplatsen får i stället en ny hållplats (H3543) på Mästarvägen.

Hållplatsen flyttas på grund av byggandet av Spårjokern och beräknas ta ungefär tre månader.

kartta siirtyvästä pysäkistä

 

Stops

H3150

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.