Hållplatsen Skarpskyttegatan (H1202) på linje 24 flyttas ca 50 meter söderut 3.6

Hållplatsen Skarpskyttegatan (H1202) på Högbergsgatan flyttas ca 50 meter framåt i körriktningen (söderut) på onsdagmorgon 3.6.
Hållplatsen flyttas på grund av ett renoveringsarbete och arragemanget varar ett par veckor.

Linje 24 mot Havsgatan använder hållplatsen.

kartta siirtyvästä pysäkistä

Stops

H1202

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.