Hållplatsen Skepparbacken E4014 är ur bruk 8-9.4

Hållplatsen Skepparbacken (E4014) på Skeppargatan i Esboviken är ur bruk från natten mellan tisdag och onsdag 8.4 kl. 00 till torsdag 9.4 kl. 12 p.g.a. reparationsarbeten.

Som ersättande hållplatser på linjer 124/K, 146/A/N, 147N, 148, 149, 542, 543 och 544 mot Stensvik fungerar föregående hållplats Sjöfararen (E4016) samt nästa hållplats Båtsmansbrinken (E4054).
Ändhållplats för linje 125 är tillfälligt vid föregående hållplats Sjöfararen (E4016).

kartta siirtyvästä pysäkistä

 

Stops

E4014

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.