Hållplatsen Takspånsvägen (H2235) på Baggbölevägen flyttar ca 40 m framåt 26.3

Tidigt på torsdagmorgon 26.3 flyttar hållplatsen Takspånsvägen (H2235) på Baggbölevägen ca 40 meter framåt i körriktningen (d.v.s. västerut) på grund av ett byggarbete. Detta är tillfälligt, och väntas pågå en dryg månad.

Linjerna 52 och 552 mot Haga, 66 och 67 mot Svedängen och 553/K mot Alberga använder hållplatsen.

kartta siirtyvästä pysäkistä

Stops

H2235

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.