Hållplatserna Gjuterivägen (H1516 och H1517) flyttas i Sockenbacka måndag 10.8

Hållplatserna Gjuterivägen (H1516 och H1517) flyttas ca 100m mot Haga rondell i Sockenbacka måndagen den 10 augusti. Hållplats H1516 flyttas ca 100 m. Hållplats H1517 flyttas ca 150 m mot Sockenbacka till nytt läge vid korsningen av Hyvlerivägen. Förändringen påverkar linjerna 14, 38, 39/N, 54, 59, 231N, 235N och stomlinjerna 200 och 550 och beror på byggandet av snabbspårvägen.

Pysäkit H1516, H1517 siirtyvät maanantaina 10.8.kohti Vihdintietä

Stops

14

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.