Hållplatserna Hansahamnen (E5170 och E5226) på Köklaxleden tas i bruk på linjerna 166 och 911 29.8

Hållplatserna Hansahamnen E5170 (på linje 911 mot Kyrkslätt) och E5226 (på linje 166 mot Glasdalen) vid Köklaxleden tas åter i bruk på lördagmorgon 29.8

Hållplatserna har varit stängda sedan hösten 2019 på grund av Köklaxledens renovering.

Kartta käyttöönotettavista pysäkeistä
 

Stops

E5170
E5226

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.