Hållplatserna Nallebackavägen dras in 9.1

Hållplatserna Nallebackavägen H3368 och H3369 dras in torsdag 9.1. Förändringen gäller busslinjerna 69, 77N och 704.

Karttakuva poistuvista pysäkeistä H3368 ja H3369

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.