Ingång B vid Hagnäs metrostation stängs och ingång A öppnas 6.4

Ingång B vid Hagnäs metrostation på Porthansgatan i korsningen av Broholmsgatan stängs 6.4 på grund av rivning av fastighet. Ingång A som tidigare har varit stängd tas åter i bruk. En tillgänglig ingång finns endast vid Hagnäs torg.


Efter 6.4 finns det inte en tillgänglig förbindelse mellan metron och gatunivån vid Linjerna.  Ingång A som åter tas i bruk har endast förbindelsen via trappor. Den som behöver hiss ska endast använda ingångar vid Hagnäs torg. Ingång B stängs och ingång A öppnas när metrons morgontrafik inleds 6.4

Ingångarna C och E har en hiss. Ingång C ligger vid torget och ingång E ligger på andra sidan av Broholmsgatan. Alla ingångar är markerade på kartan nedan.

Ingångar vid Hagnäs metrostation fr.o.m. 6.4 på kartan

 

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.