Ny busslinje 965T Hyrylä – Rusutjärvi – Jäniksenlinna – Jokela startar på måndag 20.4

En ny busslinje 965T Hyrylä – Rusutjärvi – Jäniksenlinna – Jokela startar måndagen den 20 april. Linjen är i trafik på vardagar och möjliggör resorna mellan Hyrylä och Jokela. Tusby kommun framförde en önskan om en kollektivtrafikförbindelse mellan Hyrylä och Jokela som är i trafik under sommaren. Tidigare bestod trafikutbudet endast av turer för skolelever. Den nya linjen kör nästan samma rutt som linje 965 som inte är i trafik på sommaren men den nya linjen trafikerar inte hållplatserna Vuohikkaanoja och Metsäpirtti. Linjen kör däremot via Rusutjärvi och längs Rusutjärventie och Kolistimentie.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.