Problem med tidtabellsskärmarna 1.2

På lördagsmorgonen 1.2 har det uppstått ett problem med tidtabellsskärmarna. Skärmarna visar inte tidtabellsinformationen. Felet beräknas vara löst till morgonen.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.