Små justeringar i tidtabellerna för linjerna 906, 909 och 909K 21.9

Körtiden för busslinjerna 909 och 909K förlängs på grund av den avvikande rutten på Evitskogsvägen. Därför blir det små justeringar i tidtabellerna för linjerna 906, 909 och 909K måndagen den 21 september. Förändringarna gäller så länge bussarna trafikerar undantagsrutten.

Tidtabellen för linjerna 909 och 909K fr.o.m. 21.9

Tidtabellen för linje 906 fr.o.m. 21.9

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.