Sprängningsarbeten vid Hoplax station ti 4.2 - to 6.2

Under tisdag 4.2 och torsdag 6.2 kl. 9-15 görs sprängningsarbeten vid Hoplax station på grund av byggandet av Spårjokern. Detta gör att man korta stunder utrymmer plattformsområdet som säkerhetsåtgärd. Det finns guider på plats.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.