Stomlinjerna 200 och 550 stannar vid hållplatser Tali koloniträdgård i stället för Spiselvägen fr.o.m. 23.9

Hållplatserna på Sockenbackavägen för stomlinjer 200 och 550 ändras på onsdag morgon 23.9. Stomlinjerna stannar i fortsättningen vid hållplatserna Tali koloniträdgård (H1520/H1521). De stannar inte längre vid hållplatserna Spiselvägen (H1522/H1523).

Hållplatsen Spiselvägen mot centrum (H1522) tas ur bruk helt och hållet. På hållplatsen västerut/norrut (H1523) stannar i fortsättningen linjerna 38, 39, 39N, 54, 201, 231N och 235N.

Ändringarna beror på byggandet av snabbspårvägen och de är bestående.

Kartta siirtyvistä pysäkeistä

Stops

H1520
H1521
H1522
H1523

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.