Uppdaterad: Hållplatsen Sjötullsgatan H2013 i Kronohagen tillbaka till egen plats 9.6

Uppdaterad 4.6: Hållplatsen åter till egen plats på tisdagmorgon 9.6

Hållplatsen Sjötullsgatan (H2013) på Elisabetsgatan flyttas ca 50 meter bakåt i körriktningen (österut) p.g.a. grävarbete på torsdagmorgon 5.3.
Förflyttingen tar uppskattningsvis tre månader.
Linjerna 16 mot Järnvägstorget och 17 mot Munkholmen använder hållplatsen.

kartta siirtyvästä pysäkistä H2013

Stops

H2013

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.