Viksportsgatan är stängd för trafik 4.5 - linje 701 kör via Viksvägen

På grund av arbeten vid bron på Lahtisleden är Viksportsgatan stängd måndagen den 4 maj. Linje 701 kör då via Viksvägen och bussen stannar vid hållplatsen Landhövdingsvägen H3075. Arbeten är en del av byggandet av Spårjokern.

Viikinportinkatu suljettu 4.5. Linja 701 ajetaan Viikintien kautta.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.