Viksportsgatan stängd tisdag 26.5. - närbuss 701 körs via Viksvägen

Viksportsgatan är stängd tisdag 26.5. på grund av byggandet av Lahtisledens bro. Närbuss 701 körs hela dagen via Viksvägen och linjen använder hållplatsen Landshövdingsvägen (H3075). Arbeten är förknippade med byggandet av Spårjokern.

Kartta lähibussin 701 reitistä Viikissä 26.5.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.