Linjenätsplan för Tusbyleden

I augusti 2020 börjar vi med att granska de bussrutter som går längs Tusbyleden och i närmiljön.

Vårt mål är att:

1. Förstå hur invånarna i området rör sig och vilka behov de har när det gäller användningen av kollektivtrafik.

2. Undersöka om de rutter som har använts sedan 2015 fortfarande betjänar behoven hos invånarna i området.

3. Vid behov ändra linjerna, rutterna och utbudet av turer i området.

4. Planera kollektivtrafikförbindelser som fungerar för så många som möjligt.

Föremål för granskningen är bl.a. Skomakarböle, Brobacka, Rödsand, Gladas, Flygplatsen, Aviapolis, Backas, Rosendal och Övitsböle.

Planeringen börjar med en reseenkät som publiceras snart - länken kommer att finnas på denna sida.

Planeringsarbetet startar när vi har analyserat svaren och annan bakgrundsinformation - t.ex. antalet invånare och arbetsplatser samt användningsgraden för de nuvarande busslinjerna. Senare kommer vi att ordna t.ex. invånarmöte.

Vårt syfte är att planeringsarbetet blir klart under hösten och vintern och att planen är klar i början av 2021. De eventuella förändringarna i busslinjerna  genomförs skedvis fr.o.m. början av 2022.

 

Följ hur planeringen fortskrider i bloggen!

Följ hur planeringen fortskrider och kom och diskutera planen med våra planerare via bloggen (länken leder till en annan webbsida!)