Busslinjenätet i Tusby och Kervo förnyas 12. augusti!

Förnyelsen av busslinjenätet i Tusby och Kervo är en av de största ändringarna i kollektivtrafikens historia i mellersta Nyland. En av de stora förändringarna sker framförallt i södra Tusby där fjärrbussarna ersätts med HRT:s blåvita bussar. Samtidigt får bussarna nya rutter.

Kuvituskuva

I de största tätorterna betyder förändringen bättre servicenivå inom kollektivtrafiken. T.ex. i Hyrylä, Finby, Mattila, Riihikallio och Kellokoski går kollektivtrafiken regelbundet och dagligen. Det innebär att kollektivtrafiken startar ännu tidigare och fortsätter senare, och framförallt utanför rusningstider och under veckosluten är förändringen stor jämfört med den nuvarande situationen.

I södra Tusby har kollektivtrafiken baserat sig på fjärrtrafikens bussar som kör från Kampen till Hyrylä och från Hyrylä till olika riktningar, såsom till Träskända och Hyvinge. Från och med 12.8 går HRT:s bussar allt oftare till tågstationer vid ringbanan och stambanan, och busslinjerna i Tusby blir ännu starkare en del av kollektivtrafiknätet i Helsingforsregionen.

I Kervo förändras busslinjerna så att tidtabellerna passar bättre ihop med tågtrafiken och trafikens punktlighet förbättras. Kervo station blir ändstation för alla bussar som kör i Kervo, och trafiken blir också tätare mellan Kervo och Nickby samt mellan Kervo och Hyrylä.

Syftet med förändringen har varit att busslinjerna både i Kervo och i Tusby är så bra för så många invånare som möjligt med den penningsumma som finns disponibel.

Kartor av det nya linjenätet

Kartor av det nya linjenätet (på finska) kan hittas genom att klicka denna länk.

Invånare med i planeringen av linjenätet

Invånarna har varit med i planeringen av det nya linjenätet ända från början. Planeringsarbetet av det nya busslinjenätet i Tusby och Kervo startade hösten 2017 efter att Tusby kommun hade beslutat att ansluta sig till HRT.

I början av projektet kartlades invånarnas resebehov med en resvaneenkät i oktober 2017. Om enkäten informerades i HRT:s och Tusby kommuns infokanaler samt i tidningen Keski-Uusimaa. Också olika föreningar och de större skolorna fick information om enkäten. Ca 2 000 människor huvudsakligen från Tusby besvarade enkäten. HRT fick också ca 1 000 öppna respons om kollektivtrafiken.

Linjenätsplanen presenterades också i invånarmöten i Hyrylä, Jokela, Kellokoski och Kervo november-december 2017-2018 och om hur planeringsarbetet framskrider berättades via en blogg.

Utifrån respons från invånarna gjordes det ändringar i det ursprungliga utkastet och det nya busslinjenätet godkändes i HRT:s styrelsemöte 29.5.2018. Efter det konkurrensutsattes linjerna.

Varför förnyas busslinjenätet i Tusby och Kervo?

N såsom nätet

När Tusby anslöt sig till HRT kunde man börja byta med en och samma biljett också till andra trafikmedel. Nu är resandet ännu enklare också till andra platser än endast till Helsingfors centrum.

Bättre service

Framförallt i Hyrylä och Kellokoski förbättras kollektivtrafikens servicenivå från den nuvarande nivån. När trafiken sköts med HRT:s bussar, förbättras också informationen: du kan följa bussarna i realtid i Reseplaneraren och ombord på alla bussar finns en display som visar den nästa hållplatsen.

Inte bara resor till och från arbete

Trafiken är ännu tätare och mer regelbunden även på kvällar och under veckosluten.

Smidiga byten

I Kervo är det viktigt att tidtabellerna bättre passar ihop med tågförbindelserna. Övriga knutpunkter i det nya linjenätet är Lejle station för invånare i södra Tusby och Träskända station för dem som kommer från Kellokoski.

Detta förändras 12.8.2019

  • Busslinjerna i Tusby och Kervo förnyas
  • Kollektivtrafiken går mer regelbundet än tidigare, och förbindelserna blir bättre särkilt på kvällarna och veckosluten
  • Bussarna kör huvudsakligen till tågstationer - när linjerna blir kortare, de kan gå oftare och de blir pålitligare
  • All busstrafik är beställd av HRT och körs med blåvita HRT-bussar
  • Alla bussar har lågt golv och luftkonditionering
  • Okcså Tusbybussar kan följas i realtid i Reseplaneraren, och ombord på bussarna finns en display som visar den nästa hållplatsen
Tillbaka till toppen