Metrotrafiken utvidgas till Mattby 18.11.2017

Obs! Denna sida uppdateras inte längre. Metron utvidgas nästa gång i första halvan av 2020-talet då sträckan mellan Mattby och Stensvik öppnas för trafik.

Upplev de nya metrostationerna. Köp en mobil regionbiljett till priset av en intern biljett. Erbjudandet gäller regionbiljetter för vuxna som köps med appen HRT mobilbiljett, också nattbiljetter. Priset gäller 18.11.2017 kl. 4.30 – 3.12.2017 kl. 24.00. Du kan betala mobilbiljetten med Visa eller Mastercard eller biljetten debiteras på din mobilfaktura. Med en regionbiljett kan du resa i Helsingfors, Esbo, Grankulla och Vanda. Med mobilbiljetten kan man inte betala vid infartsparkeringen.

Ladda ner den avgiftsfria appen HRT Mobilbiljett i din telefon från applikationsbutiken!

***

Metron utvidgades västerut den 18.11.2017 och kör ända till Mattby i Esbo. Den nya banan går under marken och är ca 14 kilometer lång och. Mer information om ändringar i metrotrafiken: https://www.hsl.fi/sv/vastmetron/metro

Metron innebär också ändringar i busstrafiken. I samband med att västmetron tas i bruk förnyas busslinjenätet i södra Esbo och på Drumsö, och busslinjer som nu kör längs Västerleden till Kampen ersätts med matarbusslinjer som kör till metrostationerna. Matartrafiken börjar 3.1.2018. Mer information om ändringar i busstrafiken: https://www.hsl.fi/sv/vastmetron/busslinjenat.

Bussarna från och till Esbo, Drumsö och Kyrkslätt kör som nu fram till 2.1.2018. Mer information om det nuvarande busslinjenätet hittar du via fliken Trafiken före västmetron: https://www.hsl.fi/sv/vastmetron/trafik-158.

Trafiksystemet på Drumsö och i södra Esbo förnyas helt när metron utvidgas till Esbo. Det betyder ändringar både i metro- och busstrafiken. På dessa sidor hittar du mer information om hur kollektivtrafiken kommer att se ut när metrotåg kör fram till Mattby.