Busslinjenätet

Metron betyder också ändringar i busstrafiken. Utvidgningen av metron till Mattby i Esbo ändrar kollektivtrafiken i Esbo och på Drumsö på ett avgörande sätt, och framförallt resorna till Helsingfors innerstad görs i framtiden huvudsakligen med metron. I södra Esbo och på Drumsö betyder det att busstrafiken blir framförallt anslutningstrafik. I den första fasen ska metron köra till Mattby för några veckor samtidigt med de nuvarande busslinjerna innan anslutningsbusslinjenätet tas i bruk.
 
Busslinjerna får nya linjenummer också i södra Esbo. Alla linjenummer i Esbo blir tresiffriga. Busslinjerna i norra Esbo fick nya linjenummer redan 15.8.2016.

Varför ändras linjenätet?

När västmetron börjar köra blir metron den huvudsakliga förbindelsen från södra Esbo till Helsingfors centrum. Det är inte kostnadseffektivt att busstrafiken och metron överlappar i stort sätt varandra. Därför avslutar busslinjerna i södra Esbo i framtiden vid metrostationerna i Mattby och Hagalund.

I södra Esbo och på Drumsö blir busstrafiken anslutningstrafik. Busslinjerna kör med täta mellanrum till en metrostation. Resan fortsätter sedan smidigt med metron. Trafiken i HRT-området grundar sig på en täckande och stark spårtrafikens stomnät som garanterar fungerande och enkla kollektivtrafikförbindelser till olika delar i Helsingforsregionen.
 
Antalet busslinjer och kombination av olika bokstavversioner minskar från det nuvarande men samtidigt får busslinjerna tätare turer. I den mån det är möjligt koncentreras trafiken till samma gator så att på den gemensamma sträckan för två olika busslinjer kan erbjudas en god servicenivå på alla veckodagar och klockslag. Dessutom ska tidtabellerna göras så att busslinjer som kör längs samma gata har en så jämlik turintervall som möjligt.

I metrons anslutningstrafik kör linje 112 rutten Hagalund (M) – Ängskulla (M) – Gäddvik – Mattby (M).

Byte från buss till metro

De största bytesplatserna i Esbo vid metrons nya sträcka är Hagalund och Mattby. Det är dock möjligt att byta från buss till metro också till exempel vid Ängskulla och Idrottsparken. På Drumsö erbjuder bussarna en bytesförbindelse till Drumsö metrostation.
 
I Mattby öppnas en ny bussterminal i samband med trafikstart på västmetron. Bussterminalen ligger vid köpcentret Iso Omena. Bussterminalen på Havsvindsvägen i Hagalund blir klar först i början av 2019. På grund av detta kommer  busslinjerna att köra avvikande rutter i området. Fram till öppnandet av terminalen avgår bussarna i Hagalund från Nordvägen och Tapioplatsen. Gångavståndet från metrostationen till busshållplatserna är några hundra meter.
 
Perspektiivileikkaus Matinkylän metroasemasta ja bussiterminaalista
Den nya bussterminalen i Mattby ligger ovanför metrostationen i samband med köpcentret Iso Omena. Bild: Arkkitehtitoimisto HKP Oy / Länsimetro Oy

Nya linjer och linjenummer

I samband med öppnandet av västmetron ändras rutten för nästan alla busslinjer i södra Esbo och Grankulla. Ändringarna sker även på Drumsö, Lövö, Granö och i södra delar av Kyrkslätt. Dessutom får busslinjerna nya linjenummer.
 
En del av ändringarna genomfördes redan 15.8.2016. Då förnyades linjenumren i norra Esbo, och servicelinjerna i Esbo och Grankulla blev nya närbussar.

Du kan bekanta dig med de nya busslinjerna och linjenumren via pdf-filen nedan som beskriver linjenätet i en situation när västmetron har redan börjat köra.

PDF iconBusslinjerna i Södra Esbo och Grankulla, när metrotrafiken har börjat och västmetrons anslutningslinjenät har tagits i bruk

PDF iconBusslinjerna på Drumsö, Lövö och Granö, när metrotrafiken har börjat och västmetrons anslutningslinjenät har tagits i bruk

PDF iconNattbusslinjerna

Med förändringen strävar HRT efter att linjenummer bättre beskriver linjernas körriktning och destination.  I Esbo hör linjerna antingen till serien 100, 200, 300, 400 eller 500.

Busslinjerna i Esbo följer följande logik:
100-serien: linjerna i riktning mot Västerleden
200-serien: i riktning mot Åboleden och Åbovägen
300-serien: i riktning mot Vichtisleden
400-serien: i riktning mot Tavastehusleden
500-serien: de tvärgående linjerna

Du kan bekanta dig med linjenumreringen i HRT-området bland annat med hjälp av denna karta.

Hur ändringarna i linjenätet påverkar olika områden

Södra Esbo och Grankulla
I södra Esbo blir busstrafiken anslutningstrafik när västmetron tas i bruk. Det betyder att alla som tar sig med kollektivtrafik till Helsingfors centrum i praktiken använder metron i framtiden. Huvudsakligen får de busslinjer som nu kör till och från Kampen en ny ändhållplats antingen vid metrostationen i Mattby eller i Hagalund. Det kommer att upprättas också helt nya busslinjer.
Även om antalet linjer minskar, förblir gångavstånden till hållplatserna måttliga. Trafiken har koncentrerats ännu mer till samma gatudelar så att på de gemensamma sträckorna för olika linjer körs med tätare turer och med jämnare mellanrum. Också Grankulla får ett nytt linjenät.
Utanför metrons trafikeringstider kommer nattbusslinjer att köra från Kampens terminal till södra Esbo och Grankulla.

Drumsö
Metron betyder också ändringar i busstrafiken på Drumsö. Den huvudsakliga förbindelsen från Drumsö till Esbo och Helsingfors centrum kommer att vara metron och busstrafiken fungerar som anslutningstrafik. Alla busslinjer på Drumsö kör via Drumsö metrostation men det är möjligt att ta sig från Hallonnäs t.ex. till Gräsviken och Skillnaden med en direkt bussförbindelse.
Nattetid när metron inte är i trafik sköts förbindelserna från Drumsö till Helsingfors centrum och i riktning mot Esbo med bussar.

Kyrkslätt
När metrons trafikering startar, kommer de nuvarande busslinjerna från Kyrkslätt till Kampen att köra till Mattby. Busslinje 173N som kör utanför metrons trafikeringstider fortsätter till Kampen. Närtågen erbjuder en bytesfri förbindelse från Kyrkslätt till Helsingfors centrum.

Lövö och Granö
I samband med trafikstart på västmetron blir förbindelserna från Lövö och Granö till Helsingfors centrum med byten. I framtiden kör de redan existerande busslinjerna 551 (Böle-Westendsstationen) och 552 (Malm – Månsas – Munksnäs – Otnäs) via Lövö. De som ska till Helsingfors centrum kan byta till buss eller spårvagn t.ex. i Munksnäs. Bytet till metron sker vid Aalto-universitetet i Otnäs. Utanför metrons trafikeringstider kör busslinje 551N rutten Kampen-Munksnäs-Otnäs-Hagalund.

Helsingfors innerstad
Största delen av de busslinjer som kör från Helsingfors centrum till södra Esbo, Drumsö, Lövö och Granö läggs ner, eftersom metron ersätter busslinjerna på de sträckor som tidigare kördes med bussar. Också Kampens terminal får en ny roll: de busslinjer som nu har sin ändhållplats på marken i Kampen, får en ny ändhållplats i den underjordiska terminalen. Också de nattlinjerna i Esbo och Kyrkslätt som kör utanför metrons trafikeringstid, kommer att använda terminalen.