Matartrafiken startar 3.1.2018

Den nya metrosträckan innebär också ändringar i busstrafiken. Utvidgningen av metron till Mattby i Esbo ändrar kollektivtrafiken i Esbo och på Drumsö på ett avgörande sätt, och framförallt resorna till Helsingfors innerstad görs i framtiden huvudsakligen med metron. Det innebär att busstrafiken i södra Esbo och på Drumsö blir matartrafik 3.1.2018.
 
Matartrafiken startar 3.1.2018. Från och med 18.11.2017 kör metron till Mattby men de nuvarande busslinjerna i södra Esbo och på Drumsö fortsätter att köra tills matartrafiken startar den 3 januari 2018.

Den 3 januari 2018 får busslinjerna i södra Esbo också nya linjenummer. Alla linjenummer blir tresiffriga i Esbo i samband med matartrafiken, och efter att matartrafiken startat finns tvåsiffriga busslinjer endast i Helsingfors. I norra Esbo fick busslinjerna nya linjenummer redan i augusti 2016.

Varför ändras busslinjenätet, när västmetron startar?

När västmetron börjar köra blir metron den huvudsakliga förbindelsen från södra Esbo till Helsingfors centrum. Det är inte kostnadseffektivt att busstrafiken och metron överlappar i stort sätt varandra. Därför avslutar busslinjerna i södra Esbo från och med 3.1.2018 vid metrostationerna i Mattby och Hagalund. Innan matartrafiken startar kör metron för en tid samtidigt som de nuvarande busslinjerna fortsätter så att övergång till det nya linjenätet sker så smidigt som möjligt.

I södra Esbo och på Drumsö blir busstrafiken matartrafik. Busslinjerna kör med täta turer till metrostationer. Resan fortsätter sedan smidigt med metron. Trafiken i HRT-området baserar sig på ett täckande och stark stomnät som garanterar fungerande och enkla kollektivtrafikförbindelser till olika delar i Helsingforsregionen.
 
Antalet busslinjer och kombination av olika bokstavversioner minskar från det nuvarande men samtidigt får busslinjerna tätare turer. I den mån det är möjligt koncentreras trafiken till samma gator så att en god servicenivå kan erbjudas på den gemensamma sträckan för två olika busslinjer kan erbjudas en god servicenivå på alla veckodagar och klockslag. Samtidigt ska tidtabellerna göras så att busslinjer som kör längs samma gata har en så jämlik turtäthet som möjligt.

Nya linjer och linjenummer

I samband med öppnandet av västmetron ändras rutten för nästan alla busslinjer i södra Esbo och Grankulla. Det sker ändringar även på Drumsö, Lövö, Granö och i södra delar av Kyrkslätt. Också busslinjerna får nya linjenummer.Du kan bekanta dig med de nya busslinjerna via kartorna här nedan. Kartan beskriver linjenätet efter att västmetron har startat.

PDF iconKarta över busslinjerna i Esbo och Grankulla fr.o.m. 3.1.2018 (pdf)

PDF iconKarta över busslinjerna på Drumsö, Lövö och Granö fr.o.m. 3.1.2018 (pdf)

PDF iconLista över metrons matartrafik samt andra förändringar till busslinjerna i Esbo och Grankulla och på Drumsö (pdf)

PDF iconNattbussar fr.o.m. 3.1.2018 (pdf)

En del av ändringarna genomfördes redan 15.8.2016. Då förnyades linjenumren i norra Esbo, och servicelinjerna i Esbo och Grankulla blev nya närbussar.

Avsikten med förändringen är att linjenummer bättre beskriver linjernas körriktning och destination.  I Esbo hör linjerna antingen till serien 100, 200, 300, 400 eller 500.

Busslinjerna i Esbo följer följande logik:
100-serien: linjerna i riktning mot Västerleden
200-serien: i riktning mot Åboleden och Åbovägen
300-serien: i riktning mot Vichtisleden
400-serien: i riktning mot Tavastehusleden
500-serien: tvärgående linjer

Du kan bekanta dig med linjenumreringen i HRT-området bland annat med hjälp av denna karta.

 

Byte från buss till metro

De största bytesplatserna i Esbo vid metrons nya sträcka är Hagalund och Mattby. Det är dock möjligt att byta från buss till metro också till exempel vid Ängskulla och Idrottsparken. På Drumsö erbjuder bussarna en bytesförbindelse till Drumsö metrostation.
 
I Mattby öppnas en ny bussterminal i samband med trafikstart på västmetron. Bussterminalen ligger vid köpcentret Iso Omena. Bussterminalen på Havsvindsvägen i Hagalund blir klar först i slutet av 2018. På grund av detta kommer  busslinjerna att köra avvikande rutter i området. Fram till öppnandet av terminalen avgår bussarna i Hagalund från Nordvägen och Tapioplatsen. Gångavståndet från metrostationen till busshållplatserna är några hundra meter.
 
Perspektiivileikkaus Matinkylän metroasemasta ja bussiterminaalista
Den nya bussterminalen i Mattby ligger ovanför metrostationen i samband med köpcentret Iso Omena. Bild: Arkkitehtitoimisto HKP Oy / Länsimetro Oy

Hur ändringarna i linjenätet påverkar olika områden

Södra Esbo och Grankulla
I södra Esbo blir busstrafiken matartrafik när västmetron tas i bruk. Det betyder att alla som tar sig med kollektivtrafik till Helsingfors centrum i praktiken använder metron i framtiden. Huvudsakligen får de busslinjer som nu kör till och från Kampen en ny ändhållplats antingen vid metrostationen i Mattby eller i Hagalund. Det kommer att upprättas också helt nya busslinjer.
Även om antalet linjer minskar, förblir gångavstånden till hållplatserna måttliga. Trafiken har koncentrerats ännu mer till samma gatudelar så att på de gemensamma sträckorna för olika linjer körs med tätare turer och med jämnare mellanrum. Också Grankulla får ett nytt linjenät.
Utanför metrons trafikeringstider kommer nattbusslinjer att köra från Kampens terminal till södra Esbo och Grankulla.

Drumsö
Metron betyder också ändringar i busstrafiken på Drumsö. Den huvudsakliga förbindelsen från Drumsö till Esbo och Helsingfors centrum kommer att vara metron och busstrafiken fungerar som anslutningstrafik. Alla busslinjer på Drumsö kör via Drumsö metrostation men det är möjligt att ta sig från Hallonnäs t.ex. till Gräsviken och Skillnaden med en direkt bussförbindelse.
Nattetid när metron inte är i trafik sköts förbindelserna från Drumsö till Helsingfors centrum och i riktning mot Esbo med bussar.

Kyrkslätt
När metrons trafikering startar, kommer de nuvarande busslinjerna från Kyrkslätt till Kampen att köra till Mattby. Busslinje 173N som kör utanför metrons trafikeringstider fortsätter till Kampen. Närtågen erbjuder en bytesfri förbindelse från Kyrkslätt till Helsingfors centrum.

Lövö och Granö
I samband med trafikstart på västmetron blir förbindelserna från Lövö och Granö till Helsingfors centrum med byten. I framtiden kör de redan existerande busslinjerna 551 (Böle-Westendsstationen) och 552 (Malm – Månsas – Munksnäs – Otnäs) via Lövö. De som ska till Helsingfors centrum kan byta till buss eller spårvagn t.ex. i Munksnäs. Bytet till metron sker vid Aalto-universitetet i Otnäs. Utanför metrons trafikeringstider kör busslinje 551N rutten Kampen-Munksnäs-Otnäs-Hagalund.

Helsingfors innerstad
Största delen av de busslinjer som kör från Helsingfors centrum till södra Esbo, Drumsö, Lövö och Granö läggs ner, eftersom metron ersätter busslinjerna på de sträckor som tidigare kördes med bussar. Också Kampens terminal får en ny roll: de busslinjer som nu har sin ändhållplats på marken i Kampen, får en ny ändhållplats i den underjordiska terminalen. Också de nattlinjerna i Esbo och Kyrkslätt som kör utanför metrons trafikeringstid, kommer att använda terminalen.