Matartrafiken startar 3.1.2018

Hur går din resa från och med 3.1.2018 när den nya metrosträckan och det nya busslinjenätet har tagits i bruk? För närmare uppgifter, se  reseplaneraren.fi

Tidtabellerna för de nya busslinjerna i utskrivbar form har publicerats. Du kan bekanta dig med tidtabellerna via denna länk!

Infotidningen om det nya busslinjenätet har publicerats. Bekanta dig med en pdf-version av tidningen:

Den nya metrosträckan innebär också ändringar i busstrafiken. Utvidgningen av metron till Mattby i Esbo ändrar kollektivtrafiken i Esbo och på Drumsö på ett avgörande sätt, och framförallt resorna till Helsingfors innerstad görs i framtiden huvudsakligen med metron. Det innebär att busstrafiken i södra Esbo och på Drumsö blir matartrafik 3.1.2018.
 
Matartrafiken startar 3.1.2018. Från och med 18.11.2017 kör metron till Mattby men de nuvarande busslinjerna i södra Esbo och på Drumsö fortsätter att köra tills matartrafiken startar den 3 januari 2018.

Den 3 januari 2018 får busslinjerna i södra Esbo också nya linjenummer. Alla linjenummer blir tresiffriga i Esbo i samband med matartrafiken, och efter att matartrafiken startat finns tvåsiffriga busslinjer endast i Helsingfors. I norra Esbo fick busslinjerna nya linjenummer redan i augusti 2016.

Varför ändras busslinjenätet?

När den nya metrosträckan öppnades för trafik 18.11.2017, blev metron den huvudsakliga förbindelsen från södra Esbo till Helsingfors centrum. Det är inte kostnadseffektivt eller miljövänligt att busstrafiken och metron överlappar i stort sätt varandra. Därför avslutar busslinjerna i södra Esbo från och med 3.1.2018 vid metrostationerna i Mattby och Hagalund. Innan matartrafiken startar kör metron för en tid samtidigt som de nuvarande busslinjerna fortsätter så att övergång till det nya linjenätet sker så smidigt som möjligt.

I södra Esbo och på Drumsö blir busstrafiken matartrafik. Busslinjerna kör med täta turer till metrostationer. Resan fortsätter sedan smidigt med metron. Trafiken i HRT-området baserar sig på ett täckande och stark stomnät som garanterar fungerande och enkla kollektivtrafikförbindelser till olika delar i Helsingforsregionen.
 
Antalet busslinjer och kombination av olika bokstavversioner minskar från det nuvarande men samtidigt får busslinjerna tätare turer. I den mån det är möjligt koncentreras trafiken till samma gator så att en god servicenivå kan erbjudas på den gemensamma sträckan för två olika busslinjer kan erbjudas en god servicenivå på alla veckodagar och klockslag. Samtidigt ska tidtabellerna göras så att busslinjer som kör längs samma gata har en så jämlik turtäthet som möjligt.

Nya linjer och linjenummer

I samband med öppnandet av västmetron ändras rutten för nästan alla busslinjer i södra Esbo och Grankulla. Det sker ändringar även på Drumsö, Lövö, Granö och i södra delar av Kyrkslätt. Också busslinjerna får nya linjenummer. Du kan bekanta dig med de nya busslinjerna via kartorna som finns här nedan. Kartan beskriver linjenätet efter att den nya metrostrcäkan har öppnats.

Esbo och Grankulla fr.o.m. 3.1.2018 (pdf-format)

Drumsö, Lövö och Granö fr.o.m. 3.1.2018 (pdf-format)

Matartfariken och förändringar i linjer i Esbo, Grankulla och Drumsö fr.o.m. 3.1.2018 (pdf-format)

PDF icon Nattbussar fr.o.m. 3.1.2018 (pdf-format)

En del av ändringarna genomfördes redan 15.8.2016. Då förnyades linjenumren i norra Esbo, och servicelinjerna i Esbo och Grankulla blev nya närbussar.

Avsikten med förändringen är att linjenummer bättre beskriver linjernas körriktning och destination.  I Esbo hör linjerna antingen till serien 100, 200, 300, 400 eller 500.

Busslinjerna i Esbo följer följande logik:

100-serien: linjerna i riktning mot Västerleden
200-serien: i riktning mot Åboleden och Åbovägen
300-serien: i riktning mot Vichtisleden
400-serien: i riktning mot Tavastehusleden
500-serien: tvärgående linjer

Du kan bekanta dig med linjenumreringen i HRT-området bland annat med hjälp av denna karta.

Så här byter du från buss till metro: nya stationer

Den nya metrosträckan och det nya busslinjenätet formar också nya knutpunkter i huvudstadsregionen. De största bytesplatserna är Mattby och Hagalund metrostationer samt Drumsö metrostation i Helsingfors, men ofta går det smidigt att byta från buss till metro också vid Ängskulla och Aalto-universitetet. Här nedan presenteras alla åtta nya metrostationer och alla linjer som avgår från metrostationerna.

Drumsö

Från Drumsö metrostation kör bussar till Hallonnäs (21, 21B) och till Enåsen (20). Från Drumsö finns också en direkt bussförbindelse till Skillnaden (21) och Gräsvikens metrostation (20). I riktning mot Esbo kör också busslinjerna 115A och 555.

Drumsö metrostation har två utgångar:
Utgång A ligger på Gyldénsvägen och betjänar anslutningstrafik till Hallonnäs och Enåsen (linjerna 20, 21 och 21B). Bussarna stannar på hållplatsen Gyldénvägen (M) som ligger strax vid utgången.
Utgång B ligger på Karlavägen och det finns en direkt förbindelse till köpcentret Lauttis. Via utgång B kan man ta sig till Drumsövägen där stannar alla busslinjer som kör på Drumsö.

 

Björkholmen

Björkholmens metrostation betjänar framförallt invånare i Enåsen och västra Drumsö samt besökare i Hanaholmen. Metrostationen har en utgång mot Dykandsvägen.

Kägeludden

Metrostationen i Kägeludden betjänar Kägeluddens företagsområde. Till stationen kör också busslinje 555 som kör från måndag till fredag från tidigt på morgonen sent till kvällen rutten Drumsö (M) – Kägeludden (M) – Aalto-universitetet (M) – Alberga stationen. – Myrbacka station – Mårtensdal station. Turtäthet på linjen under rusningstider är 10 minuter.

Kägeluddens metrostation har fyra utgångar: A, B, F och G.
Utgångarna A och B ligger vid västra sidan av Kägeluddsvägen, och utgångarna F och G betjänar kontorshusen i Kägelstranden och Kägelhamnen.

 

Aalto-universitetet


På metrostationen Aalto-universitet kommer två HRT:s stomlinjer: metro och stombuss 550. Också linjerna 111 (kör via Hagalund och Mattby till Sälviken), 551 (från Hagalund till Böle), 552 (via Munksnäs till Malm) och 555 (från Drumsö via Alberga till Mårtensdal). Alla bussar kör via huvudutgång A (Otnäsvägen).

Via utgång B (Datavägen) kan man ta sig till västra Otnäs. Vid utgång B går inte bussar i dagtid, utan hållplatserna vid utgången används av busslinje 551N som kör utanför metrons trafikeringstider.

 

Hagalund

På Hagalunds metrostation gäller tillfälliga arrangemang tills den nya bussterminalen på Havsvindsvägen öppnas i börjar av 2019. Innan bussterminalen är klar, är gångavstånden i Hagalund lägre än vanligt framförallt mellan metron och buss.

Alla busslinjer i Hagalund kör från den tillfälliga bussterminalen som ligger på gatunivån på Nordvägen. Dit kan man ta sig via utgångarna A och B till metrostationen. Från metrostationen går man direkt ut genom biljetthallen ut till gatunivån i Hagalund. Genom att följa blåa skyltar hittar man vägen till bussarna.

Vissa busslinjer (bland annat linje 551 som går till Otnäs och Böle) avgår från bussterminalen vid Tapioplatsen. Esbos interna busslinjer som avgår från Tapioplatsen kör också via hållplatserna på Nordvägen.

Från Hagalunds metrostation finns bussförbindelser till Mankans, Westend, Storåker, Norra Hagalund och Olars. Det är möjligt att byta till bussar i riktning mot Mankans och Storåker också vid metrostationen Idrottsparken. På Ängskulla kan man byta till bussar som kör i riktning mot Olars och Storåker.

På metrostationen finns också förbindelse till köpcentret Ainoa. Förbindelsen till Ainoa finns på samma nivå som biljetthallen på metrostationen och är öppen när köpcentret har öppet.

När bussterminalen i Hagalund blir klar i början av 2019, förbättras bytesförbindelserna i Hagalund avsevärt. De nuvarande lösningarna är tillfälliga och beror på byggarbeten vid Hagalunds centrum.

 

Idrottsparken

Metrostationen Idrottsparken betjänar idrotts- och evenemangplatser i området, bland annat Esbo Metro Arenan, Hagalunds fotbollsstadion, Esport Arena och Hagalund idrottshall. Dit kan man ta sig via utgång A (Björkmankansvägen). På Björkmankansvägen kan man byta till bussar som kör i riktning mot Mankans och Storåker.

 

Ängskulla

Ängskulla metrostation är den tredje största bytesplatsen efter Mattby och Hagalund. I Ängskulla kan man byta till bussar som kör till Olars, Storåker och Gäddvik, och stationen är ett bra alternativ för Hagalunds metrostation som bytesplats.

Byte till bussar som kör på Havsvindsvägen i riktning mot väster sker via utgång B. Utgångarna A och C ligger i samband med köpcentret Niitty.

Mattby

Mattby är metrons ändhållplats och den största bytesplatsen på den nya metrosträckan. Från Mattby går bussar framförallt i riktning mot Esboviken, Stensvik och Sökö men också i riktning mot Köklax och Esbo centrum. Mattby har en ny bussterminal som ligger vid metrostationen och är en del av köpcentret Iso omena.

Alla andra Mattbys busslinjer avgår från bussterminalen men linjerna 531, 532 och 533 i riktning mot Olars, Storåker, Alberga, Jorv och Grankulla avgår från Biskopsbron från plattformarna 21 och 22.

 

Hur förändringarna i linjenätet påverkar olika områden

Södra Esbo och Drumsö
I södra Esbo blir busstrafiken anslutningstrafik när västmetron tas i bruk. Det innebär att alla som tar sig med kollektivtrafik till Helsingfors centrum i praktiken använder metron i framtiden. Huvudsakligen får de busslinjer som nu kör till och från Kampen en ny ändhållplats antingen vid metrostationen i Mattby eller i Hagalund. Det kommer att upprättas också helt nya busslinjer.
Även om antalet linjer minskar, förblir gångavstånden till hållplatserna måttliga. Trafiken har koncentrerats ännu mer till samma gatudelar så att på de gemensamma sträckorna för olika linjer körs med tätare turer och med jämnare mellanrum. Också Grankulla får ett nytt linjenät.
Utanför metrons trafikeringstider kommer nattbusslinjer att köra från Kampens terminal till södra Esbo och Grankulla.
 

Drumsö
Metron innebär också ändringar i busstrafiken på Drumsö. Den huvudsakliga förbindelsen från Drumsö till Esbo och Helsingfors centrum är metron och busstrafiken fungerar som anslutningstrafik. Alla busslinjer på Drumsö kör via Drumsö metrostation men det är möjligt att ta sig från Enåsen via Gräsviken t.ex. till Sandudd (linje 20) och från Hallonnäs till Skillnaden (linje 21) med en direkt bussförbindelse. Från Drumsö i riktning mot Esbo kör linje 555 (via Aalto-universitetets metrostation och Alberga till Mårtensdal) på vardagar och linje 115A (via Hagalunds metrostation till Mankans) på veckosluten.
Från Hallonnäs kör bussar till Drumsö metrostation under rusningstid med ca 6 minuters mellanrum, på vardagar i dagtid och på lördagar med ca 7-8 minuters mellanrum samt på söndagar med 10 minuters mellanrum.
T-bussarna och linje 21V läggs ner när metrons anslutningstrafik startar.
Nattetid när metron inte är i trafik sköts förbindelserna från Drumsö till Helsingfors centrum och i riktning mot Esbo med bussar.
 

Kyrkslätt
När den nya metrosträckan tas i bruk, kommer de nuvarande busslinjerna från Kyrkslätt till Kampen att köra till Mattby. Busslinje 173N som kör utanför metrons trafikeringstider fortsätter till Kampen. Närtågen erbjuder en bytesfri förbindelse från Kyrkslätt till Helsingfors centrum.

Lövö och Granö
I samband med trafikstart på västmetron blir förbindelserna från Lövö och Granö till Helsingfors centrum med byten. I framtiden kör de redan existerande busslinjerna 551 (Böle-Westendsstationen) och 552 (Malm – Månsas – Munksnäs – Otnäs) via Lövö. De som ska till Helsingfors centrum kan byta till buss eller spårvagn t.ex. i Munksnäs. Bytet till metron sker vid Aalto-universitetet i Otnäs. Utanför metrons trafikeringstider kör busslinje 551N rutten Kampen-Munksnäs-Otnäs-Hagalund.

Helsingfors centrum
Största delen av de busslinjer som kör från Helsingfors centrum till södra Esbo, Drumsö, Granö och Lövö läggs ner, eftersom metron ersätter de sträckor som tidigare kördes med bussar. Det sker också ändringar i Kampens terminal: de busslinjer som nu har sin ändhållplats på marken i Kampen, får en ny ändhållplats i den underjordiska terminalen. Också de Esbos och Kyrkslätts nattlinjer som kör utanför metrons trafikeringstid, använder terminalen.