Kartor

På denna sida har samlats kartor om ändringar i busslinjenätet som görs i samband med västmetron. Ändringarna presenteras områdesvis. En större version av kartorna (i PDF-format) öppnas genom att klicka på kartan. OBS! Kartorna visar situationen när västmetron och västmetrons anslutningslinjenät är i bruk.

Karta över busslinjerna i Esbo och Grankulla fr.o.m. 3.1.20218 (pdf)

PDF iconKarta över busslinjerna på Drumsö, Lövö och Granö fr.o.m. 3.1.2018 (pdf)

PDF iconLista över metrons matartrafik samt andra förändringar till busslinjerna i Esbo och Grankulla och på Drumsö (pdf)

PDF iconNattbussar fr.o.m. 3.1.2018 (pdf)

Drumsö

Lauttasaaren bussilinjasto metron liityntäliikenteessä

Linjerna på Drumsö Turintervallen
    vardag, rusningstid vardag, dagtid lö, dagtid sö, dagtid
20 Enåsen-Sandviken 12 15 15 20
21 Hallonnäs - Skillnaden 12 15 15 20
21B Hallonnäs - Drumsö 12 15 15 20
115A Drumsö - Mankans - - 60 60
555 Mårtensdal - Drumsö 12 30 - -

Otnäs, Lövö och Granö

Otaniemen, Lehtisaaren ja Kuusisaaren bussilinjat metron liityntäliikenteessä

Linjerna i Otnäs, Lövö och i Granö Turintervallen
    vardag, rusningstid vardag, dagtid lö, dagtid sö, dagtid
111 Teknologbyn-Sälviken 10 15 15 30
550 Östra centrum-Westendsstationen 5 5-10 10 10
551 Böle-Hagalund 5 10 15 30
552 Malm-Aalto-universitetet 15 20 - -
555 Mårtensdal-Drumsö 12 30 - -

Hagalund

Tapiolan bussilinjat metron liityntäliikenteessä

Linjerna i Hagalund Turintervallen
    vardag, rusningstid vardag, dagtid lö, dagtid sö, dagtid
111 Teknologbyn-Sälviken 10 15 15 30
112 Hagalund-Mattby 10 15 15 30
113 Hagalund-Alberga 10 15 15 30
114 Hagalund-Alberga 10 15 15 30
115 Hagalund-Mankans 30 30 - -
115A Drumsö - Mankans - - 60 60
118 Hagalund-Köklax 20 30 30 60
118B Hagalund-Storåkern 20 30 30 60
124 Hagalund-Tillisbacken 15 15 15 30
125 Hagalund-Esboviken 15 15 15 30
125B Hagalund-Kvisbacka 15 - - -
548 Hagalund-Jupper 10 15 15 30
549 Hagalund-Jorv 10 15 15 30
550 Östra centrum-Westendsstationen 5 5-10 10 10
551 Böle-Hagalund 5 10 15 30

Olars och KvisbackaOlarin ja Kuitinmäen bussilinjat metron liityntäliikenteessä

Linjerna i Olars och Kvisbacka Turintervallen
    vardag, rusningstid vardag, dagtid lö, dagtid sö, dagtid
124 Hagalund-Tillisbacken 15 15 15 30
125 Hagalund-Esboviken 15 15 15 30
125B Hagalund-Kvisbacka 15 - - -
133 Frisans-Hemtans 30 30 30 60
531 Fiskarbacken-Jorv 10 15 15 30
531B Fiskarbacken-Kvisbacka 10 15 15 30
532 Mattby-Alberga 10 15 15 30
533 Mattby-Träskända 15 15 15 30
543 Stensvik-Alberga 30 30 30 30
 

Storåkern

Suurpellon bussilinjat metron liityntäliikenteessä

Linjerna i Storåkern Turintervallen
    vardag, rusningstid vardag, dagtid lö, dagtid sö, dagtid
118 Hagalund-Köklax 20 30 30 60
118B Hagalund-Storåkern 20 30 30 60
133 Frisans-Hemtans 30 30 30 60
532 Mattby-Alberga 10 15 15 30
533 Mattby-Träskända 15 15 15 30
543 Stensvik-Alberga 30 30 30 30

Linjer från Mattby mot Hagalund, Alberga, Grankulla, Esbo centrum och Sälviken

Matinkylän bussilinjat metron liityntäliikenteessä

Linjerna från Mattby Turintervallen
    vardag, rusningstid vardag, dagtid lö, dagtid suö dagtid
111 Teknologbyn-Sälviken 10 15 15 30
112 Hagalund-Mattby 10 15 15 30
133 Frisans-Hemtans 30 30 30 60
134 Mattby-Domsby 10 30 30 30
136 Mattby-Domsby 10 30 30 30
531 Fiskarbacken-Jorv 10 15 15 30
531B Fiskarbacken-Kvisbacka 10 15 15 30
532 Mattby-Alberga 10 15 15 30
533 Mattby-Träskända 15 15 15 30

Linjer från Mattby i riktning mot Esboviken och Köklax

Matinkylän bussilinjat Espoonlahden alueelle ja Kauklahteen metron liityntäliikenteessä

Linjerna från Mattby i riktning mot Esboviken och Köklax Turintervallen
    vardag, rusningstid vardag, dagtid lö, dagtid sö, dagtid
143 Mattby-Sökö udd 10 15 15 30
145 Mattby-Sommaröarna 30 30 30 60
146 Mattby-Stensvik 5 15 15 30
147 Mattby-Stensvik 10 15 15 30
157 Mattby-Ladusved 10 15 15 30
158 Mattby-Tillisbacken 10 15 15 30
164 Mattby-Bastunäset 15 30 30 60
165 Mattby-Köklax 15 30 30 60

Övriga linjer i Esboviken

Espoonlahden alueen muut bussilinjat länsimetron liityntäliikenteessä

Övriga linjer i Esboviken Turintervallen
    vardag, rusningstid vardag, dagtid lö, dagtid sö, dagtid
124 Hagalund-Tillisbacken 15 15 15 30
125 Hagalund-Esboviken 15 15 15 30
542 Sökö-Jorv 10 15 15 30
543 Stensvik-Alberga 30 30 30 30

Nya linjerna i Grankulla

Kauniaisten uudet bussilinjat 15.8.2016 alkaen

Nya linjerna i Grankulla Turintervallen
    vardag, rusningstid vardag, dagtid lö, dagtid sö, dagtid
224 Alberga-Domsby 20 30 30 30
533 Mattby-Träskända 15 15 15 30
548 Hagalund-Jupper 10 15 15 30
549 Hagalund-Jorv 10 15 15 30

Nya linjerna i Köklax

Kauklahden alueen bussilinjat metron liityntäliikenteessä

Nya linjerna i Köklax Turintervallen
    vardag, rusningstid vardag, dagtid lö, dagtid sö, dagtid
118 Hagalund-Köklax 20 30 30 60
165 Mattby-Köklax 15 30 30 60
166 Fantsbacken-Glasdalen 30 60 60 60
167 Fantsbacken-Träskby 30 60 60 60

Nya linjerna i Esbo centrum

Espoon keskuksen uudet bussilinjat metron liityntäliikenteessä

De nya linjerna i Esbo centrum Turintervallen
    vardag, rusningstid vardag, dagtid lö, dagtid sö, dagtid
118 Hagalund-Köklax 20 30 30 60
134 Mattby-Domsby 10 30 30 30
136 Mattby-Domsby 10 30 30 30
224 Alberga-Domsby 20 30 30 30
531 Fiskarbacken-Jorv 10 15 15 30
542 Sökö-Jorv 10 15 15 30

Regionlinjerna till/från Kyrkslätt

Kirkkonummen seutulinjat 15.8.2016 alkaen

Regionlinjerna till/från Kyrkslätt Turintervallen
    vardag, rusningstid vardag, dagtid lö, dagtid sö, dagtid
171 Mattby-Kyrkslätt 30 60 60 60
172 Mattby-Kantvik 30 - - -
173 Mattby-Obbnäs 30 60 60 60
173Z Mattby-Obbnäs 30 - - -
174Z Mattby-Gesterby 30 - - -

Nattlinjerna på Drumsö

Lauttasaaren yölinjat 15.8.2016 alkaen

20N Stationsplatsen-Hallonnäs-Enåsen
112N Kampen - Drumsö - Frisansplatsen

Nattlinjerna i södra Esbo och Grankulla

Etelä-Espoon yölinjasto länsimetron liityntäliikenteen alkaessa

112N Kampen - Drumsö - Friisilänaukio
113N Kampen - Alberga
114N Kampen - Alberga
118N Kampen - Grankulla - Jorv
125N Kampen - Ladusved
134N Kampen - Domsby
146N Kampen - Bastuvik
147N Kampen - Stensvik
165N Kampen - Köklax
551N Kampen - Munksnäs - Hagalund 

Nattlinje till/från Kyrkslätt

Kirkkonummen yölinja 15.8.2016 alkaen

173N Kampen - Obbnäs

Närbussarna i Esbo och Grankulla

Närbusslinjerna (tidigare servicelinjerna) är planerade i synnerhet med tanke på seniorer och rörelsehindrade. Närbussarna tar dig till viktiga ställen i det egna området: till affärer, hälsostationer, bibliotek, simhall osv. I planeringen av linjerna har man beaktat de behov som specialgrupperna har, men alla kan använda dem. Linjerna körs med små bussar med lågt golv.

I Esbo och Grankulla kör närbussarna inom sex storområden: Esbo centrum, Esboviken, Grankulla, Alberga, Mattby och Hagalund.

Esbo centrum
168 Esbo centrum - Mickels - Köklax
169 Esbo centrum - Södrik

Esboviken
148 Ivisnäs - Lippulaiva
149 Blinkbojen - Lippulaiva

Grankulla
232 Kyrkovägen - Smedsby - Gallträsk - Kasaberget - Kyrkovägen

Alberga
207 Fågelkärret - Vallberget - Södra-Alberga
229 Alberga - Gröndal

Mattby
137 Mattby (M) - Olars
138 Notudden - Mattby (M)

Hagalund
116 Hagalund (M) - Norra-Hagalund
117 Hagalund (M) - Silverlunden - Österstranden - Hagalund (M)
119 Hagalund (M) - Gräskinnstorget - Ängskulla (M)