Busstrafiken före trafikstart på västmetron

Busslinjerna i södra Esbo, Grankulla, Kyrkslätt och på Drumsö fortsätter att köra som nu tills metron kan köra till Mattby. De nuvarande linjerna kör samtidigt med metron innan matartrafiken startar. Matartrafiken startar 3.1.2018.

I augusti 2016 gjordes ändringar i busslinjenätet framför allt på Drumsö och då började busslinjerna köra huvudsakligen till Kampen. Linjenumren i Norra Esbo förnyades, och servicelinjerna i Esbo blev närbussar.

De nuvarande tidtabellerna och rutterna hittas i HRT:s Reseplanerare.

Busstrafiken i Esbo, Grankulla och Kyrkslätt

Bussrutterna i Esbo, Grankulla och Kyrkslätt bevarades nästan helt i augusti 2016. I södra Esbo bevarades också linjenumren, men busslinjerna i norra Esbo fick nya linjenummer. Bussrutterna förblev dock nästan desamma även där.

Tabell över busslinjerna i Esbo och de nya linjenumren fr.o.m. 15.8.2016

I busslinjenätet i Esbo skedde följande ändringar:
• Linjenumren i Norra Esbo ändrades.
• Rutten för linjerna 206, 212 och 213 förlängdes i Helsingfors från Mejlans till Kampen.
• En ny busslinje 224 (Alberga-Grankulla-Esbo centrum-Domsby) startade. Den ersätter busslinje 51 som lades ner.
• Linje 506 började trafikera sträckan Vik-Mejlans. Busslinje 501 lades ner.
• Servicelinjerna i Esbo blev närbussar och de fick nya linjenummer.

Linjan 224 reitti 15.8.2016 alkaen

I Kyrkslätt lades ner de olika bokstavversionerna av busslinje 171 som körde i riktning mot Sjundeå och de ersattes med busslinjerna 181 och 182 som kör från Kyrkslätt resecentrum till Sjundeå.

Busstrafiken på Drumsö

Busslinjenätet på Drumsö är en kombination av de nuvarande busslinjerna och den planerade anslutningstrafiken till metron.

T-linjerna som kör mellan Kampen och Esbo samt linje 21V som kör mellan Stationsplatsen och Hallonnäs bevarades. Linje 20 (Skillnaden-Enåsen) började köra igen på vardagar under rusningstid fr.o.m. 3.10.2016.

Drumsö fick också två nya busslinjer: linje 20X (Kampen-Enåsen) och 21BX (Kampen-Hallonnäs). I nattrafiken kör linje 20N (Stationsplatsen – Hallonnäs – Enåsen) till Drumsö.
Linjerna 65A och 66A blev linjerna 65 och 66 och de kör inte längre till Drumsö. Busslinje 501 lades ner.

Lauttasaaren bussilinjasto 15.8.2016 alkaen

Turintervallerna på busslinjerna på Drumsö fr.o.m. 15.8.2016

Linje Vardagar under rusningstider Vardagar på dagtid Lördagar Söndagar
20X 10 min 12 min 12 min 15 min
21BX 10 min 12 min 12 min 15 min
21V 6-7 min 12 min 12 min 15 min

Busstrafiken på Lövö och Granö

Busstrafiken på Lövö och Granö ändrades inte med undantag av linje 506 som inte längre kör via öarna. Linjens rutt förkortades så att den går mellan Vik och Mejlans.

Bussarna i riktning mot Esbo använder fortfarande Kampens terminal

Bussarna från och till Esbo använder Kampens terminal, precis som tidigare. Som nya busslinjer i Kampens terminal var de nya linjerna som kör till Drumsö: linje 20X (Kampen-Enåsen) och 21BX (Kampen-Hallonnäs).

Metrotrafiken

Metron fick en ny turintervall 15.8.2016. Metrotågen kör mellan Kampen och Östra centrum med 2,5 minuters mellanrum under rusningstider. Under sommartidtabellerna (19.6.-13.8.2017) kör metron med lite glesare turintervall än nedan.

Vardagar under rusningstider:

Metrotågen kör på två linjer (Gräsviken-Nordsjö och Kampen-Mellungsbacka) med fem minuters mellanrum så att turintervallen på den gemensamma sträckan (Kampen-Östra centrum) är 2,5 minuter. I öster kör vartannat metrotåg till Nordsjö och vartannat till Mellungsbacka, precis som i dag. I väster har vartannat metrotåg sin ändhållplats i Kampen och vartannat i Gräsviken.

Lördagar och vardagar på dagtid:

Turintervallen på sträckan Gräsviken-Östra centrum är 3-4 minuter. Turintervallen i öster (Östra centrum-Nordsjö och Östra centrum-Mellungsbacka) 7,5 minuter.

Kvällar och söndagar:

Turintervallen på sträckan Gräsviken-Östra centrum är 5 minuter. Turintervallen i öster (Östra centrum-Nordsjö och Östra centrum-Mellungsbacka) 10 minuter.

Tillbaka till toppen