Taksa- ja lippujärjestelmä

Uudet vyöhykkeet tulevat vuonna 2018

Pääkaupunkiseudun joukkoliikenne kokee ensi vuonna muutoksen, kun nykyiset, kuntarajoihin perustuvat lippualueet poistuvat ja matkustamisessa siirrytään vyöhykemalliin. Vyöhykemalli on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2018, kun kaikki uudet laitteet on asennettu liikennevälineisiin, matkakortit on vaihdettu uusiin ja HSL:n informaatiouudistus on valmis.

Uudessa mallissa pääkaupunkiseutu on jaettu viiteen vyöhykkeeseen, jotka piirtyvät noin 10 kilometrin levyisiksi kaariksi Helsingin keskustan ympärille. Vyöhykkeet on nimetty sisimmästä uloimpaan kirjaintunnuksilla A–E. Pääkaupunkiseutu sijoittuu kolmelle sisimmälle vyöhykkeelle (A-C) ja sen ulkopuolella olevat kehyskunnat vyöhykkeille D ja E.

Liput ja matkustusalueet

Vyöhykeuudistus tarkoittaa muutoksia myös matkalippuihin. Suurimpia muutoksia ovat A-C-vyöhykkeiden lippuihin tuleva kahden vyöhykkeen logiikka ja lisävyöhykkeiden ostomahdollisuus.

Kahden vyöhykkeen malli

Sisemmillä A-C vyöhykkeillä kaikki liput ovat vähintään kahden vyöhykkeen lippuja (AB tai BC). Saatavilla on myös useampien vyöhykkeiden lippuja, jotka kattavat ABC-, BCD- tai ABCD-vyöhykkeet.

Kahden vyöhykkeen minimilogiikka tarkoittaa käytännössä sitä, että lippujen matkustusalue ei muutu kovin paljon nykyisestä: kahden vyöhykkeen lippu vastaa pitkälti nykyistä kaupungin sisäistä lippua, kolmen vyöhykkeen lippu taas seutulippua.

Ulommille D- ja E-vyöhykkeille voi ostaa myös yksittäisen vyöhykkeen lippuja. Myös kehyskuntalaisille on myynnissä lippuja, jotka oikeuttavat pidempään matkaan (mm. CD-, BCD-, ABCD-, ja DE-lippuja).

Lisävyöhykkeiden ostomahdollisuus

Uudistuksen myötä matkustajien saataville tulee myös lisävyöhykelippu. Jos siis tulee asiaa omalla kausilipulla voimassa olevien vyöhykkeiden ulkopuolelle, ei tarvitse erikseen ostaa koko matkan kattavaa lippua, vaan vain puuttuva vyöhyke. Esimerkiksi lentokentälle matkustava AB-lipun haltija voi ostaa C-lisävyöhykkeen. Samoin harvakseltaan Helsingin keskustassa käyvä BC-lipulla matkustava voi tarpeen tullen ostaa lisäksi A-vyöhykkeen.

Lippujen hinnoista ei ole vielä tehty päätöksiä. Niistä päätetään keväällä 2018.

Lue lisää tulevista muutoksista http://www.hsl.fi/uudetlaitteet

Näytä suurempi kartta