Epäillyt, kokeillut, hyödylliset - tiemaksut ratkaisuna Helsingin seudulle?

Ajankohtaista

MAL 2019 -suunnitelma hyväksyttiin Helsingin seudun päätöksenteossa keväällä 2019.

Suunnitelman mukaan maankäytöstä ja liikenteestä aloitettiin jatkoselvitykset. Liikenteen esiselvitys käsittelee tiemaksuja.

Tiemaksut Helsingin seudulle? Täällä voit tutustua vuonna 2016 valmistuneisiin tiemaksuselvityksiin

Tiemaksut - mitä ne tarkoittaisivat?

Selvitykset olivat HLJ 2015:n jatkotöitä ja ne valmistuivat maaliskuussa 2016. Tiemaksuselvitysten alustavat tulokset julkaistiin helmikuussa 2016.

Vuosina 2015-2016 tehdyn Ajoneuvoliikenteen hinnoitteluselvityksen perusteella tiemaksut lyhentäisivät matka-aikoja jopa kymmenyksellä Helsingin seudulla, matka-ajat olisivat ennustettavampia, kuljetusketjut sujuvampia ja liikkuminen turvallisempaa. Samalla joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn kilpailukyky paranisi.

HSL:n liikennejärjestelmäosaston johtaja Sini Puntanen esitteli selvityksen alustavia tuloksia tiemaksuseminaarissa 11.2.2016

Sini Puntasen esitys

Katso myös Sini Puntasen huhtikussa pitämä esitys tiemaksujen vaikutuksista:

Tiemaksut - mahdollisuus edesauttaa seudun kestävää kasvua

HSL:n toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi kertoi seminaarissa Helsingin seudun kehityksestä.

Suvi Rihtnimen esitys

Liikennesuunnitteluosaston johtaja Mattias Lundberg Stockholms stad Trafikkontoretista kertoi Tukholmassa tehdyistä tiematkaratkaisuista.

Mattias Lundbergin esitys

Tutustu tiemaksuselvitysten tuloksiin

Tiemaksuselvitysten tulokset löytyvät tältä sivulla. Sivut täydentyvät koko ajan: seuraa keskustelua!

Tiivistelmäraportti

Tiivistelmäraportti kertoo lyhyesti, mitä tiemaksuselvityksissä selvisi.

Ajoneuvoliikenteen hinnoittelun tiivistelmäraportti

Study on Road Pricing, Summary, 14 March 2016

Teknistoiminnallinen selvitys

Selvitys kertoo, mikä tiemaksumalli voisi olla seudulle sopivin, ja miten tiemaksut vastaavat seudulle asetettuihin tavoitteisiin.

Ajoneuvoliikenteen hinnoittelun teknistoiminnallinen selvitys

Teknistoiminnallisen selvityksen taustamuistio kertoo aiemmin tehdyistä tiemaksuselvityksistä.

Taustamuistio

Hallinnollinen selvitys

Selvitys kertoo, miten lainsäädäntöä pitäisi muuttaa, jos seutu haluaa ottaa tiemaksut käyttöön, ja miten tiemaksujen hallinnointi voitaisiin järjestää.

Ajoneuvoliikenteen hinnoittelun hallinnollis-lainsäädännöllinen selvitys

Miksi tiemaksut?

Tiemaksut edistäisivät seudulla asetettujen tavoitteiden toteutumista: liikennejärjestelmän toimivuus parantuisi, kun ruuhkat vähenisivät, kestävien kulkumuotojen osuus olisi tiemaksujen käyttöönoton jälkeen neljä prosenttiyksikköä suurempi kuin ilman maksuja ja liikenteestä aiheutuvat päästöt olisivat viisi prosenttia pienemmät. Yhdessä muiden toimien kanssa tiemaksut myös tiivistäisivät yhdyskuntarakennetta.

Helsingin seutu kasvaa nopeasti. Seudulle odotetaan muuttavan vuoteen 2025 mennessä 200 000 uutta asukasta. Vuonna 2050 seudun väkiluku on ylittänyt 2 miljoonan asukkaan rajan. Tämä luo paineita maankäytön suunnittelun ja asuntotuotannon lisäksi liikennejärjestelmälle. Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman (HLJ2015) yhtenä keskeisenä tavoitteena on hyödyntää informaatio- ja ohjauskeinoja tehokkaasti. Tiemaksu on yksi tehokas ohjauskeino.

Kuka maksaa ja kuinka paljon?

Jos tiemaksut otettaisiin käyttöön, selvitysten mukaan niitä maksaisi noin viidennes seudun aamuruuhkassa liikkuvista. Henkilöautoilijoista tiemaksuja maksaisi arviolta 40 prosenttia aamuruuhkan kulkijoista.

Jos tiemaksua kerättäisiin yhteiskuntataloudellisen optimin mukaisesti 80 miljoonaa euroa vuodessa, jolloin yhteiskuntataloudelliset hyödyt olisivat suurimmat, keskimääräinen kustannus työmatka-autoilijalle olisi 340 euroa vuodessa.

Mitä seuraavaksi?

Vaikka tiemaksut olisivat kustannustehokas keino vastata seudun kohtaamiin haasteisiin, ne aiheuttavat myös joitakin ongelmia. Yksittäiset alueet kokevat maksujen vaikutukset hyvin erilailla. Mahdollisessa tiemaksujen valmisteluvaiheessa on kiinnitettävä erityistä huomiota niihin alueisiin, jotka eivät hyödy tiemaksuista tai niiden asema kilpailussa asukkaista ja työpaikoista heikkenee merkittävästi suhteessa muihin.

Lisäksi on tärkeää suunnitella huolellisesti maksutasot siten, etteivät ne rasita kohtuuttomasti yksittäistä tienkäyttäjää.

Jatkossa tiemaksumallia kannattaa työstää siten, että järjestelmällä voidaan saada aikaan parhaat mahdolliset vaikutukset.

Jotta tiemaksut voitaisiin ottaa käyttöön, lainsäädäntöä täytyy muuttaa.  Erityisen tärkeää on varmistaa, että tiemaksujen tuotot palaavat seudun liikennejärjestelmän käyttöön eivätkä tiemaksut vähennä valtion rahoitusta seudulle.

Tiemaksuselvityksen oletukset ja liikenne-ennustemallin soveltaminen

Ajoneuvoliikenteen hinnoitteluselvityksessä tiemaksujen vaikutusten arvioinnit on tehty vuoden 2025 tilanteessa. Oletuksena on ollut, että seudun maankäyttö on Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmassa HLJ 2015:ssa käytetyn kaltainen ja seudun väkiluku on kasvanut nykytilanteesta 200 000 asukkaalla. Vaihtoehdoissa oletetaan, että investointeja on tehty sen verran kuin HLJ 2015:ssa on suunniteltu, 380 M€/vuosi. Selvityksen vertailuvaihtoehto on HLJ 2015 vertailuvaihtoehdon mukainen: investointeja tehdään 280 M€/vuosi. Molempiin vaihtoehtoihin sisältyy muun muassa Pisararata, mutta vertailuvaihtoehdosta puuttuvat esimerkiksi yhtenäiset lippu- ja hinnoitteluvyöhykkeet sekä Raide-Jokeri.

Tiemaksuselvityksessä on käytetty Helsingin seudun liikenne-ennustemallia (HELMET). Mallin avulla voidaan tehdä ennusteita erilaisilla liikennejärjestelmän skenaarioilla, joiden avulla voidaan tutkia esimerkiksi liikkumisen hinnan tai maankäytön muutosten vaikutuksia. Se tuottaa tietoa mm. liikenneverkon matkustajamääristä ja kulkutapaosuuksista. Mallin kehittäminen on aloitettu 1980-luvulla ja sen uusin päivitetty versio on vuodelta 2014.

Ennustemalli on aluejakopohjainen, eli Helsingin seutu on jaettu omiksi ennustealueikseen. Malli on tarkoitettu seudun strategisen liikennejärjestelmäsuunnittelun tueksi. Se sopii hyvin liikennepoliittisten toimenpiteiden, kuten tiemaksujen seudullisten vaikutusten arviointiin. Tarkkoja, yksittäisiin matkoihin kohdistuvia analyysejä ei voi sen avulla toteuttaa.
 

 

 

Kommentit

Jos alennettaisiin bussiliikenteen maksuja, hyvin monet siirtyisivät käyttämään julkisisa. Nyt tulee edullisemmaksi ajaa omalla autolla usein. Rakennettaisiin junaratoja, sinne mihin niitä tarvitaan esim. itään Porvoo, Loviisa, Kotka , säästyttäisiin liikenteen saasteilta.

Eniten tässä taas ihmetyttää se, että ihan väkisin yritetään saada näitä "ruuhka"maksuja sellaisillekin alueille, missä ei ole juuri ruuhkaa eikä mitään nopeudeltaan järjellistä vaihtoehtoa liikkumiseen ei yksinkertaisesti ole olemassakaan. Esim. Kehä III-alue on aivan raideverkon aluetta lukuun ottamatta juuri tällaista aluetta varsinkin Vantaan linjasto"uudistuksessa" heikentyneiden yhteyksien jälkeen. Ja näillä maksuilla taas jälleen kerran yritetään ihmisten työssäkäyntiä saada ihan turhaan lisäverolla kalliimmaksi.

Ja maksumuuriksi ehdotaan taas kehä III:a. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että miltään kehän lähistöllä sijaitsevilta alueita ei jatkossa pääsisi edes liityntäparkkeihin ylittämättä "ruuhka"maksumuuria.

Mitkään noista esitetyistä kansainvälisistä malleista eivät ole lähellekään noin laajoja vaan kohdistuvat ainoastaan todella ruuhkaisille keskusta-alueille. Tästä huolimatta täällä tätä yritetään väkisin toteuttaa käytännössä työssäkäyntiverona paljon paljon laajemmalle alueelle ja sitten vielä väitetään tämä laajan lisäveron olevan jotenkin mallina "edistyksellinen". Eikä asukasmääränsä puolesta esim. Lontoo tai Singapore kerro vertailutietona yhtään mitään yhtään mistään.

Kyse on vain lisäverosta. Ja ei kai kukaan nyt oikeasti ole niin sinisilmäinen, että kuvittelee että tämä Suomessa toteutettaisiin oikeasti siten, että esim. valtion julkisen liikenteen tuet ei vähenisi? Sitä ei tule ikinä tapahtumaan vaan heti kun tällainen olisi saatu toteutettua, leikkaisi valtio tukensa samalla sekunnilla nollaan ja kaikki tulevat investoinnit hoidettaisiin vain ja ainoastaan tätä työssäkäyntiveroa nostamalla kattoon ja siitä ylikin.

Keskustan ja Helsingin laitaosien ja Helsingin ja Vantaan välinen tietulli kerää rahaa niiltä, joilla ei ole varaa asua kantakaupungissa ja jotka joutuvat käymään työssä toisella puolen pk-seutua. Jos vaikkapa kontulalainen perheenäiti siivoaa Pitäjänmäellä, ehtiikö hän julkisilla töistä kotiin hakemaan lapset päivähoidosta?
Itse käyn töissä Laajasalosta Ruskeasuolla, ja matkat vievät julkisilla kulkuneivoilla kaksi tuntia päivässä, vaikka pysytään Helsingin sisällä. Jos sitten kiirepäivinä joudun käyttämään autoa, siitäkö siis lisämaksu? - Moninkertaistakaa ainakin metroparkit! Nyt tulppana jatkaa matkaa julkisilla on ainakin Herttoniemen ja Kulosaaren metroparkkien täydellinen riittämättömyys.

Kommentoi

Voit kommentoida kirjautumalla sisään HSL-tunnuksella.