Tutkimusmenetelmien kehittäminen

HSL kokeilee digitaalista asiakastyytyväisyystutkimusta

HSL:n asiakastyytyväisyyskysely pyritään modernisoimaan digiaikaan, jolloin siitä tulee sisällöltään nykyistä paljon joustavampi ja sen tulokset on mahdollista saada käyttöön lähes reaaliajassa.

HSL kokeilee digitaalista asiakastyytyväisyystutkimusta, jossa matkustajat voivat kertoa mielipiteensä joukkoliikenteestä älypuhelimeen ladattavalla sovelluksella. D pilotin ensimmäinen vaihe käynnistyy Malmilla 18.9.2019 esitteiden jakamisella. Tutkimukseen osallistuva lataa puhelimeensa ”HSL tutkii” -sovelluksen ja vastaa sen kautta joukkoliikennettä koskeviin kysymyksiin. Vaiheessa kaksi HSL:n kanta-asiakasrekisteristä lähetään postinumeroalueella 00700 (Malmi) asuville osallistumiskutsu. Vaiheessa kolme pidetään 15.9.2019 Ala-Malmilla ja 16.9.2019 Ylä-Malmilla asukastilaisuudet. Vaiheessa neljä lähetään yleinen kutsu HSL:n nettisivuilla ”Liikutko Malmilla? Osallistu tutkimukseen. Vaikuta ja voita”. Jokaisen rekrytöintitoimenpiteen vaikutusta seurataan reaaliajassa. Tavoitteena on saada tuhansia matkustajia mukaan tutkimuspaneelin kokeiluun. Kokemuksia hyödynnetään HSL:n tutkimuspaneelissa, johon on tavoitteena saada mukaan 500 000 matkustajaa.

Tutkimussovelluksen kanssa keskustelevat Bluetooth-majakat on sijoitettu Malmin rautatieaseman ympäristöön pysäkeille ja asemalaiturille, ja kysymykset liittyvät Malmin alueen joukkoliikenteeseen. HSL tutkii pilotissa, miten digialusta soveltuu asiakastyytyväisyystutkimuksen tekemiseen, joten Malmin liikenteen ohella testaajien on tärkeää antaa palautetta myös sovelluksesta.

HSL on edelläkävijä digitaalisten asiakastyytyväisyystutkimusten kehittämisessä. Digitalisointi mahdollistaa reaaliaikaiset tutkimustulokset, jolloin HSL pystyy reagoimaan nopeasti joukkoliikennepalveluissa ilmeneviin korjaus- ja muutostarpeisiin.

HSL tutkii -tietosuojaseloste