Usein kysyttyjä kysymyksiä

Miksi linjastosuunnitelma tehtiin?

Tuusulan kunta liittyi Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymään 1.1.2018 alkaen. Tuusulan alueella on ollut voimassaolevia liikennöintisopimuksia, joista viimeiset päättyvät kesällä 2019. Alueen joukkoliikenteen kilpailuttamista varten alueelle on laadittu yhdessä kunnan ja asukkaiden kanssa linjastosuunnitelma, jonka mukaisesti uusi liikennöinti on myös kilpailutettu. HSL-jäsenyys on tuonut merkittävän muutoksen Tuusulan kunnan joukkoliikenteeseen, kun vaihtaminen eri liikennevälineiden kesken mahdollistuu yhdellä lipputuotteella. Tämä mahdollistaa HSL:n runkoliikenteen aikaisempaa tehokkaamman hyödyntämisen alueen linjastossa, mikä on ollut yksi uudistuksen lähtökohta.

Keravan alueen joukkoliikennelinjasto on pysynyt pitkään muuttumattomana, mutta muutokset seudullisessa joukkoliikennejärjestelmässä ja Tuusulan HSL-jäsenyys edellyttävät Keravan alueen joukkoliikennelinjaston tarkastelua nämä muutokset huomioiden. Keravan rooli Keski-Uudenmaan HSL-alueen solmukohtana korostuu merkittävästi. Järjestelmätason muutosten lisäksi konkreettiset muutokset Keravalla pysähtyvien nopeiden R-, D- ja Z-junien aikataulurakenteessa ovat aiheuttaneet sen, ettei nykyinen joukkoliikennelinjasto pysty palvelemaan liityntäliikennettä asemalle parhaalla mahdollisella tavalla. Keravan nykyinen liikennöintisopimus on myös katkolla elokuussa 2019.

Miksi linja 962 Kerava- Hyrylä - Aviapolis lakkautetaan?

Linja 962 on tarjonnut yhteyksiä Hyrylän ja Riihikallion suunnasta Jumbolle sekä Aviapoliksen alueelle. Jumbon pysäkeiltä matkustajia on ollut lähtöä kohden noin 2 ja Aviapoliksen asemalta noin 0,5. Linja korvautuu elokuussa uudella linjalla 641 Kerava – Hyrylä – Leinelä – Tikkurila. Muutoksen tavoitteena on parantaa Etelä-Tuusulan seudullista saavutettavuutta kytkemällä alueen joukkoliikenne Tikkurilan aluekeskukseen. Samalla vaihtoyhteydet Kehäradan junaliikenteeseen helpottuvat, kun vaihtoyhteys syntyy Leinelän asemalle, jossa kävelymatkat ovat lyhyet pysäkkien ja asemalaiturien välillä. Aviapoliksen asemalla kävelymatkat ovat olleet huomattavan pitkiä johtuen aseman syvästä sijainnista. Asukkaille kohdistetussa kyselyssä suurin osa myös toivoi liityntäyhteyttä nimenomaan Tikkurilaan. Lisäksi Leinelän asema sai ääniä enemmän kuin nykyinen Aviapoliksen asema.

Miksi Tuusulan linjat eivät liikennöi enää suoraan Kamppiin?

Tuusulan joukkoliikenne on pitkään pohjautunut kaukoliikenteeseen, jonka päätepisteenä Helsingissä on Kampin kaukoliikenneterminaali. HSL:n uuden linjaston aloittaessa kaukoliikennepainotteisesta liikenteestä siirrytään enemmän kaupunkimaiseen joukkoliikenteeseen, jossa asuinalueilta tarjotaan tiheät yhteydet läheisille junaliikenteen liityntäasemille. Asukkaille kohdistetuissa kyselyissä korostuivat toiveet juuri tiheämmästä liikenteestä ja laajemmista liikennöintiajoista. Pääyhteydet Tuusulan alueelta Helsingin keskustaan järjestetään bussiliikenteen ja raideliikenteen yhdistämällä. Hyrylän alueelta säilyy suora yhteys Helsingin kantakaupunkiin linjalla 643, jonka päätepisteenä on Hakaniemi. Hakaniemestä on sujuvat jatkoyhteydet eteenpäin HSL:n bussi- raitiovaunu- ja metroliikenteellä.

Miksi linja 643 menee Hakaniemeen eikä esim. Rautatientorille tai Kamppiin?

Linjan pidentäminen Rautatientorille nostaisi Tuusulan kunnalle kohdistuvia kustannuksia, ja se taas edellyttäisi palvelun heikentämistä kunnan sisäisestä liikenteestä. Linjastouudistuksessa on haluttu kehittää tiheää ja laadukasta liityntäliikennettä suorien yhteyksien järjestämisen sijasta. Hakaniemeen päättyvät kaikki Ruskeasannan suunnan seutulinjat 623, 633 ja 643. Kustannusten nousemisen lisäksi Rautatientorin terminaalin kapasiteetti ei mahdollista liikenteen lisäämistä. Rautatientorilta tarjotaan viikonloppuöinä vaihdottomat yhteydet Tuusulaan yölinjoilla 643N ja 665N.

Linjan liikennöinti Kamppiin nykyisten kaukoliikenteen vuorojen mukaisesti heikentäisi myös vaihtoyhteyksiä Helsingin päässä, ja esimerkiksi Sörnäisten metroasema jäisi pois reitin varrelta. Kamppiin liikennöinti lisäisi myös linjan kustannuksia vastaavasti kuin Rautatientorin tapauksessa.

Miksi linja 665 päättyy Hyrylään?

Linja 665 liikennöi nykyisellään Kellokoskelta Kamppiin asti, mutta elokuusta alkaen linjan eteläinen päätepysäkki on Hyrylä. Nopeimmat yhteydet Kellokosken ja Helsingin välillä järjestyvät vaihtamalla bussista junaan Järvenpäässä. Muutoksen tarkoituksena on tehdä linjan liikennöinnistä täsmällisempää, niin ettei vuorojen tarvitse kulkea iltapäivisin Helsingin ja Tuusulanväylän ruuhkissa. Tavoitteena on mahdollistaa asukkaiden toivomat entistä sujuvammat vaihtoyhteydet Kellokosken ja Järvenpään aseman välillä.

Lisäksi Hyrylän linja-autoaseman merkitys korostuu uudessa linjastossa: se toimii usean linjan lähtö- ja päätepysäkkinä. Yhteinen päätepysäkki mahdollistaa linjojen tehokkaan liikennöinnin sekä paremmat vaihtoyhteydet. Linjan 665 vuorot vaihtavat Hyrylässä usein numeroa, niin että ne jatkavat Hyrylästä eteenpäin linjana 642.

Miksi linja 632 ei enää liikennöi Helsingistä Tuupakkaan / Viinikanmetsään?

Linja 632 on tarjonnut yhteyksiä Lahelan alueelta Helsinkiin sekä Helsingistä Kehä III:n varren työpaikka-alueille. Linjastouudistuksessa Lahelan alueen joukkoliikenne muuttuu liityntäliikenteeksi, joka vaikuttaa myös linjaan 632. Linja 632 lakkautetaan elokuussa, ja korvaavia yhteyksiä Helsingin ja Kehä III:n työpaikka-alueiden välillä järjestetään tihentämällä linjan 616 liikennöintiä pahimpaan ruuhka-aikaan, sekä perustamalla uusi linja 971 Kivistö–Hyrylä–Kerava, joka korvaa osittain poistuvia yhteyksiä Viinikanmetsän teollisuusalueelle.

Miksi linja 635 Lahelasta Helsinkiin lakkautetaan?

Linja 635 on tarjonnut vaihdottomia yhteyksiä Hyrylän, Lahelan ja Ruotsinkylän alueilta Rautatientorille. Linjan liikennöinti on vaatinut kolme autoa ja kuljettajaa, jolla on voitu järjestää noin tunnin vuoroväli Lahelan ja Helsingin välillä. Joukkoliikennettä Lahelassa on ollut vain arkisin ruuhka-aikoina. Linjastouudistuksessa linja 635 korvataan Lahelassa uudella linjalla 642 Leinelä-Riihikallio-Lahela-Hyrylä, joka liikennöi joka päivä aamusta iltaan vähintään tunnin välein. Ruuhka-aikoina vuoroväli on 30 minuuttia, jolloin ajetaan myös K-vuoroja Ruotsinkylän kautta. Liikennöinti edellyttää vain hieman enemmän kalustoa ja kuljettajia kuin aikaisemmin. Muutoksen tavoitteena on parantaa Lahelan joukkoliikennettä tarjoamalla alueelta aikaisempaa enemmän vuoroja Leinelän liityntäasemalle sekä Hyrylään. Linjastosuunnitelmaa tehtäessä erityisesti Lahelan alueelta korostuivat asukkaiden toiveet aikaisempaa laajemmasta joukkoliikenteen palvelusta nykyisen vain ruuhka-ajan palvelun sijasta.

Miksi linja 641 ei aja suoraan Tuusulanväylää Tikkurilaan / Leinelään?

Uusi liityntälinja 641 välillä Tikkurila – Leinelä – Hyrylä – Kerava on Etelä-Tuusulan päälinja, joka tarjoaa tiheät yhteydet läheisille raideliikenteen asemille sekä Tikkurilan keskukseen. Linjalla on myös merkittävä rooli Vantaan sisäisessä joukkoliikenteessä Tikkurilan, Simonkylän ja Ilolan alueilla. Mikäli linja ajaisi Tuusulasta suoraviivaisemmin Tikkurilaan, olisi linjalla vähemmän matkustajia Vantaan puolella ja samalla sen vuoroväliä jouduttaisiin laskemaan, mikä heikentäisi palvelua myös Tuusulassa.

Miksi kutsuohjattu Sampo-liikenne lakkautetaan?

Kutsuohjattua Sampo-liikennettä on Tuusulassa ajettu arkisin klo 9-15 kolmella bussilla. Kyydin on voinut tilata soittamalla alueella liikennöivään autoon. Sampo-liikenteen käyttäjämäärät ovat olleet vähäisiä, etenkin kun ne suhteutetaan liikennöinnin aiheuttamiin kustannuksiin. Liikenteen poistumista korvataan tihentämällä Tuusulan sisäisen liikenteen vuorotarjontaa. Sampo-liikenteen lähtö- ja määräpaikat sijaitsevat lähes kokonaan alueilla, joille uudessa linjastossa tarjotaan paranevaa joukkoliikennepalvelua.

Miksei Nahkelassa ole enemmän joukkoliikennetarjontaa?

Nahkelan alueelle liikennöidään joukkoliikennettä arkisin noin klo 05.30-09.30 ja 13.30-18.00. Aluetta palvelee uusi linja 961 reitillä Nurmijärven kk. - Hyrylä - Riihikallio - Korso. Liikennettä iltaisin ja viikonloppuisin ei järjestetä alueen vähäisen asutuksen vuoksi. Liikennöinti täyttää alueelle HSL:n yhdessä Tuusulan kunnan kanssa laatimat palvelutasomäärittelyt.

Miksei Ruotsinkylässä ja Myllykylässä ole enempää joukkoliikennetarjontaa?

Ruotsinkylän ja Myllykylän alueita palvelee linja 971 joka liikennöi arkisin noin tunnin välein 6.30-18.30. Linja tarjoaa alueilta liityntäyhteydet Kivistön asemalle sekä yhteydet oman kunnan palveluihin Hyrylään. Merkittävä osa linjan matkustajista tulee myös olemaan koululaisia Ruotsinkylän, Klemetskogin, Riihikallion ja Hyrylän kouluihin. Ruotsinkylän aluetta palvelevat lisäksi linjan muutamat 642 K-vuorot.

Liikennettä iltaisin ja viikonloppuisin ei järjestetä alueiden vähäisen asutuksen vuoksi. Liikennöinti täyttää HSL:n yhdessä Tuusulan kunnan kanssa laatimat palvelutasomäärittelyt.

Miksi linja 964 ei liikennöi Hyrylän koulukeskukselle vaan päättyy Hyrylän linja-autoasemalle?

Hyrylän linja-autoaseman merkitys korostuu uudessa linjastossa: se toimii usean linjan lähtö- ja päätepysäkkinä. Yhteinen päätepysäkki mahdollistaa linjojen tehokkaan liikennöinnin sekä paremmat vaihtoyhteydet. Hyrylän linja-autoasemalta on pyritty järjestämään sujuvat jatkoyhteydet koulukeskuksen suuntaan. Esimerkiksi linjat 641 ja 643 liikennöivät tuolla välillä aamuisin yhteensä 10 minuutin välein.

Miksi linjan 967 reitti muuttuu?

Linjan 967 reittimuutoksen taustalla on linjan 665 Hyrylä–Järvenpää–Kellokoski lisääntyvä tarjonta, sekä asukkaiden toiveet Jokelan ja Kellokosken välisen tarjonnan parantamisesta. Linjan liikennöinti nykyiseen tapaan Järvenpäähän ei ole perusteltua, koska vuorot olisivat päällekkäisiä linjan 665 kanssa. Uudella reitillä myös Linjamäen alueelle saadaan tasaisempi vuoroväli ja yhdistettyä alue paremmin junaliikenteeseen Jokelan asemalla.

Miksi Purolasta / Linjamäestä ei pääse Järvenpäähän?

Linjan 967 muutosten myötä Linjamäen alueen pääyhteys raideliikenteeseen järjestetään Jokelan aseman kautta. Tämä mahdollistaa aikaisempaa tasaisemman tarjonnan Kellokosken, Linjamäen ja Jokelan välillä. Yhteydet Järvenpäähän järjestyvät vaihdollisina.

Purolan aluetta palvelevat linjat 966 ja 967K. Linja 966 liikennöi Purolasta Saunakallion aseman kautta Jokelaan. Linjan päätarkoitus on mahdollistaa alueen koululaisten koulumatkat joukkoliikenteellä, mutta reittimuutos Saunakallion kautta mahdollistaa myös liityntäyhteydet junalle sekä Järvenpäähän. Linjan 966 liikennöintiaikojen ulkopuolella Purolaan liikennöi arkisin linja 967K.

Miksi Ruskelan alueen joukkoliikenne loppuu?

Linjan 965 nykyinen reittiosuus Tuusulanjärven länsipuolella poistuu, koska linjalla on tehty vain noin 3,7 nousua lähtöä kohden, mikä tekee liikennöinnistä kannattamatonta. Merkittävä osa linjalla tehdyistä matkoista on ollut Hyrylän ja Järvenpään välisiä. Linja 665 tarjoaa Hyrylän ja Järvenpään välille ruuhka-aikoina 30 minuutin vuorovälin Tuusulanjärven itäpuolitse. Linjan 965 uusi reitti kulkee Pertun ja Jäniksenlinnan kautta jolloin linja yhdistää myös nämä alueet Hyrylän ja Jokelan solmukohtiin. Jokelan ja Hyrylän välisen liikenteen kehittäminen nousi esiin myös asukkaiden toiveissa. Lakisääteiset koulumatkayhteydet Ruskelan alueelta järjestyvät jatkossakin kunnan koulukuljetuksilla.

Miksi linja 966 ei liikennöi Jokelan koulukeskukselle asti, vaan päättyy Jokelan asemalle?

Jokelan asemalle on perustettu alueen bussilinjojen uusi päätepysäkki, jota käyttävät linjat 965 Hyrylä-Jokela, 966 Terrisuo-Vanhakylä-Jokela ja 967 Kellokoski-Linjamäki-Jokela. Bussi voi saapua päätepysäkille esimerkiksi linjalta 966 ja jatkaa tästä seuraavalle lähdölle linjana 965 Hyrylään. Yhteinen päätepysäkki mahdollistaa linjojen tehokkaan liikennöinnin ja sujuvammat vaihtoyhteydet. Kävelymatka Jokelan asemalta Jokelan koulukeskukselle on noin 700 metriä, mikä on huomioitu linjan aikatauluissa.

Miksi linja 633 ei enää liikennöi Keravalle?

Linjan 633 muutoksella tavoitellaan tiheämpää ja täsmällisempää liityntäliikennettä Keravan ja Vallinojan alueilla, mitä asukkaat ovat pitkään toivoneet. Linjastouudistuksessa painotetaan Keravan alueella liityntäliikennettä. Linjalla 633 on pitkä historia Keravan ja Helsingin välisenä linjana, mutta HSL:n tilastojen mukaan noin 75 % keravalaisten linjalla tekemistä matkoista on lyhyitä liityntämatkoja Keravan aseman ja Korson aseman välillä. Linjan pituuden takia se on myös epätäsmällinen, ja tämän vuoksi vaihtoyhteyksien toteutuminen voi olla heikkoa. Tästä myös alueen asukkaat ovat antaneet paljon palautetta. Linjastouudistuksessa linjan 633 pohjoinen päätepysäkki on Korson asema, ja Korso-Kerava-välillä uudella reitillä liikennöivän linjan 973 vuoroväliä tihennetään niin, että se kulkee arkisin ruuhka-aikoina 20 minuutin välein ja muulloin 30 minuutin välein.

Miksi linja 633 päättyy Hakaniemeen?

Linja 633 palvelee pääosin alueita, joiden ensisijainen yhteys Helsingin keskustaan järjestyy liityntäliikenteen ja junaliikenteen yhdistelmällä. Hakaniemeen päättyvät kaikki Ruskeasannan suunnan seutulinjat 623, 633 ja 643. Kustannusten nousemisen lisäksi Rautatientorin terminaalin kapasiteetti ei mahdollista liikenteen lisäämistä.

Miksi linjat 621 ja 622 lakkautetaan?

Linjojen 621 ja 622 lakkautus liittyy linjan 633 reittimuutokseen, kun linja siirtyy liikennöimään Ilolan läpi uuden Epinkoskentien jatkeen kautta. Kuten linjat 621 ja 622, myös linja 633 liikennöi vain arkisin, mutta aikaisemmasta poiketen palvelua on myös päivä- ja ilta-aikoina, mitä alueen asukkaat ovat toivoneet. Muutos parantaa Ilolan alueen seutuliikennepalvelua, mutta pidentää hieman kävelymatkoja Kylmäojan alueelta. Kylmäojan aluetta palvelee nykyisen linjan 624 lisäksi myös arkisin Vanhalla Tuusulantiellä liikennöivä uusi linja 643 välillä Hakaniemi-Hyrylä. Lisäksi Ilolan aluetta tulee palvelemaan uusi linja 641 reitillä Tikkurila-Leinelä-Ilola-Hyrylä-Kerava.

Miksi linja 623 ei jatkossa liikennöi Ruskeasannan kautta?

Linjan 623 reittimuutoksen taustalla on linjojen 633 ja 643 lisääntyvä tarjonta Vanhalla Tuusulantiellä, jolloin nämä linjat palvelevat Ruskeasannan alueen seutuyhteyksiä. Linjan 623 reittiä suoristetaan, mikä nopeuttaa matka-aikoja esimerkiksi Simonkylän suunnalta Hakaniemeen. Linjojen 633 ja 643 liikennöintiaikojen ulkopuolella linjalla 623 ajetaan K-reittiä joka liikennöi Ruskeasannan kautta.

Miksi linja 973 ei liikennöi enää Saviontietä pitkin / Savion aseman kautta?

Etelä-Savion muutosten tavoitteena on vahvan joukkoliikennekäytävän luominen Korson ja Keravan välille. Tämä pidentää kävelymatkoja radan varrelta linjan 973 reitille, mutta etäisyydet pysyvät alueen palvelutasoluokituksen mukaisena. Saviontien varren pysäkkipareilta Tuijantien, Angervontien ja Savionaalloppi on tehty yhteensä keskimäärin 40 nousua arkipäivässä, joka vastaa keskimäärin noin 0,2 nousua / pysäkki, jokaista ajettua lähtöä kohden. Kysyntä pysäkeillä painottuu ruuhka-aikoihin.

Asukaspalautteiden perusteella Etelä-Saviolle lisättiin ruuhka-ajan linja 972, joka liikennöi Alikeravan ja Korson välillä. Muutoksella pystyttiin vastaamaan Saviontien varren asukkaiden toiveisiin lyhyemmistä kävelymatkoista ja erityisesti koulumatkayhteyksistä. Samalla muutos palvelee Steinerkoulun yhteyksiä, joista asukasvuorovaikutuksessa saatiin paljon palautetta. Steinerkoulun yhteyksien osalta toivottiin erityisesti linjojen liikennöintiä Anttilantien kautta, ja tämä muutos toteutettiin muuttamalla linjojen 961 ja 972 reittiä Korson ja Vallinojan alueella.

Miksi linja 738 menee Kalasatamaan?

Linjan 738 päätepysäkin siirtäminen Kalasatamaan on osa Lahdenväylän linjojen isompaa kokonaisuutta, jossa myös Vantaan seutulinjoja tullaan päättämään Kalasatamaan. Rautatieaseman terminaalin kapasiteetti ei mahdollista kaikkien linjojen päättämistä Helsingin keskustaan. Kalasatama on merkittävä kasvukeskus Helsingissä ja sieltä on myös hyvät jatkoyhteydet eteenpäin metroliikenteellä. Pääyhteydet Keravan alueelta Helsingin keskustaan perustuvat liityntälinjoihin ja junaliikenteeseen.

Miksi linja 738 ei liikennöi Lahdenväylää pitkin?

Linjan 738 reitti muuttuu kulkemaan koko matkan vanhaa Lahdentietä pitkin, jolloin se palvelee paremmin Vantaan puolen asutusta. Reittimuutos pidentää hieman matka-aikaa, mutta pääyhteydet Helsingin keskustaan Keravan alueelta järjestyvät liityntälinjoilla ja junaliikenteellä.

Miksi linja 738 ei aja enää Inexille / Bastukärriin?

Bastukärrin työpaikka-alueen palvelu perustuu uudessa linjastossa linjaan 978K välillä Keravan asema – Bastukärr. Linjalla ajetaan lähtöjä työvuorojen alkamis- ja päättymisaikoina, jolloin alue on hyvin saavutettavissa Keravan aseman kautta. Linjalla 738 ei liikennöidä enää erillisiä Bastukärrin kautta kulkevia K-vuoroja, koska nämä pidentävät matka-aikoja, heikentävät vaihtoyhteyksiä ja edellyttävät joukkoliikenteen lisärahoitusta.

Miksi linja 975 on katkaistu päättymään asemalle?

Linja 975 on liikennöinyt reitillä Sorsakorpi – Keravan asema – Mattilanpuisto, mutta uudessa linjastossa se katkaistaan kahdeksi eri linjaksi 975 ja 978. Nykyistä linjaa ei ole ollut mahdollista tahdistaa junaliikenteeseen molemmin puolin kaupunkia, josta myös asukkaat ovat antaneet paljon palautetta. Uusi linja 975 liikennöi Keravan aseman ja Mattilanpuiston välillä, ja linja 978 liikennöi Keravan aseman ja Sorsakorven väliä käyttäen päätepysäkkinään uutta Keinukallion päätepysäkkiä. Muutoksen tavoitteena on parantaa vaihtoyhteyksiä junaliikenteeseen molemmin puolin kaupunkia. Selvitysten mukaan vain pieni osa matkustajista matkustaa Keravan aseman yli kaupungin puolelta toiselle.

Miksi linja 973 ei liikennöi enää Virrenkulmaan?

Linja 973 on liikennöinyt Peijaksen, Korson ja Keravan aseman välillä jolloin sen aikataulut on pyritty sovittamaan sekä Keravan että Korson juna-aikatauluihin. Käytännössä tämä on aiheuttanut sen, että vaihtoyhteydet toisella asemista eivät toimi parhaalla mahdollisella tavalla. Tästä myös alueen asukkaat ovat antaneet paljon palautteita ja toiveita. Katkaisemalla linja 973 Keravan asemalle ja perustamalla Virrenkulmaan oma linja 977 linjojen aikataulut voidaan toteuttaa niin, että vaihtoyhteydet Virrenkulmasta Keravan junaliikenteeseen toimivat aikaisempaa paremmin.

Miksi kutsuohjattu linja 978T lakkautetaan?

Keravan kutsutaksiliikenteessä on tehty päivittäin noin 9 matkaa, mikä on liikennöinnin kustannuksiin nähden hyvin pieni määrä. Linjastouudistuksessa Keravan alueelle pystytään tarjoamaan aikaisempaa parempi pysyviin reitteihin ja aikatauluihin perustuva joukkoliikennepalvelu. Linjan palvelua korvataan esimerkiksi uudella linjalla 977, joka liikennöi ruuhka-aikoina Kytömaan ja Päivölänlaakson alueilla.

Takaisin ylös

Kommentit

Hienosti oli piilotettu VANTAAN seutulinjan 623 reittimuutos Tuusulan ja Keravan reittien alle... Eipä tajunnut kukaan kommentoida ENNEN reittimuutosta. Reittimuutoksessa ei ole huomioitu lainkaan, että yhden Ruskeasannan pysäkin (Ristipuro) liepeillä asuvat jäävät kokonaan ilman seutulinjan mahdollisuutta! Kaikkien terveys- yms. seikat eivät mahdollista kävelyä 633 pysäkille. Ja miten käy: mahtuuko 633 kyytiin enää Ruskeasannasta kuten jo aiemmassa kommentissa mainittiin. Aiemminkin 623 oli jo Ristipurossa niin täynnä, että hyvä, jos istumapaikan sai. Miksi ihmeessä bussi kiertää Valkoisenlähteen tien kautta, jossa tosiaan ei ole edes asutusta tai edes pysäkkejä?! Missä tästä reittimuutoksesta on edes tiedotettu? Kaiken huippu on, että 624, jonka pitäisi olla syöttölinja junalle, kulkee vain 20 min välein ruuhka-aikaankin. Lisäksi ei koskaan tiedä, milloin bussi on pysäkillä nykyään, kun reittiä pidennettiin aiemmin Päiväkumpuun asti. Pahinta on, kun bussi kulkee useasti etuajassa ja seuraavaa bussia joutuukin sitten odottamaan tuulessa ja tuiskussa yli 20 min.

Hei, otan töistä kotia tullessani D- tai R-junan Helsingistä Keravalle ja jatkan matkaa Keravan asemalta bussilla Hyrylään. Elokuun muutoksen jälkeen Keravalla saa odotella 15 - 20 minuuttia ennenkuin 641 lähtee asemalta.

Aikaisemmin bussi lähti melkein välittömästi Tuusulaa kohti junan saavuttua Keravan asemalle. Tässä kohtaa en ymmärrä, miksi 641:n lähtöaikaa asemalta ei ole paremmin synkronoitu D- ja R-junien saapumisaikojen kanssa.

Myös linjalla 971 pääsee Hyrylään, jopa hieman nopeammin kuin 641:llä. Kannattaa mahdollisuuksien mukaan käyttää myös sitä.

Nyt jää Ruskeasanta 623:n reittimuutoksen myötä aika mottiin ruuhka-aikojen ulkopuolella. Aiemminkin ruuhka-aikana 622, 623 ja 633 ovat olleet jo Ruskeasannassa niin täynnä, ettei ainakaan istumapaikkaa ole saanut. Pahoin pelkään että ruuhka-ajan kolmella 633:n vuorolla tunnissa ei Ruskeasannasta enää pääse kyytiin, koska bussit tulevat täyteen. Hienoa, että saatte tällä tavalla kuitenkin 623:n matka-aikaa lyhennettyä ajamalla Läntistä Valkoisenlähteentietä, jolla matkustajia on hyvin vähän jos lainkaan!

Miksi Vantaalaisilta ei koskaan kysytä mitään linjat senkuin vaihtuvat ,eikä mitään asukas iltoja aiheesta järjestetä. Espoossa taitaa asua joitain hyviä päättäjiä kun saavat kaiken > metron lisäksi vielä takaisin suorat linjatkin.

Hienosti osataan pidentää työmatkalaisten työpäivää ; ota bussi ,hyppää junaan ,vaihda ratikkaan ja toisinpäin . Uskokaahan nyt jo että juna EI palvele niitä jotka käyttävät poikittaisliikennettä .
Kuten HSL slogan sanoo Hsl pistää matkustajat liikkumaan ! Kiitos kaikista linjojen / reittien pidennyksistä ja työpäivieni pidentämisistä.
Kun se liityntäliikenne ei kuitenkaan ole toimivaa.; juna tulee asemalle > samalla hetkellä liityntäbussisi lähtikin just asemalta.
Arvon viisaat suunnittelijat > käykää itse koematkustamassa nuo suunnittelemanne reitit .
Niin ja milloin Vantaalaiset ovat siis tuusulalaisiksi tai keravalaisiksi tulleet ?

Hienoa kuulla. Kyllä ajalla 9-17, 9.30-19 on tulossa iso osa vlopun työntekijöistä. Linjat näihin väleihin, eritoten sellainen, että ehtisi töihin klo 9 vuoroon olisi todella hienoa palvelua!

Unohdettiinko nyt myös viikonloppuisin vuorotyössä käyvät, jotka asuvat "Länsi-Ilolassa"/Kylmäojan kulmilla??
Pitäisi olla ennen klo 07 Mäkelänkadulla myös la ja su...
Ja entäs kotiinpaluu iltavuorosta vaikka su-iltana klo 23?

Ennen onnistui yhdellä bussilla parhaimmillaan vartissa... :(

Ruskeasannan puolelta kenttää näyttää aika toivottamalta päästä Hyrylä / Järvenpää suunnalle sen jälkeen kun viimeinen 643 noin (19-19:30) vuoro on mennyt.

Aika aikaisin illasta loppuu linjan liikennöinti . En tiedä kenen näkökulmasta tämä on parannus.

Kaipa sitä kuljetaan pyrällä jatkossa.

Aivan järjetetön uudistus ohjata kaikki työmatkaliikenne radan varrelle! Aikaisemmin pääsin 665 melkein kotiovelta määränpäähän. Nyt täytyy ensin hypätä 665:n kyytiin, jotta pääsen Hyrylään, siitä bussin vaihto jotta pääsen Keravalle, junalla Pasilaan ja ratikalla Sturenkadulle??? Meinaatteko tosiaan että tämä uudistus palvelee ihmisiä? Aikaisemman suoran linjan sijaan saan siis kulkea neljällä kulkuvälineellä. Voin vaan kuvitella miten monta tuntia päivästä kuluu työmatkoihin.

Porvoonkadun ikäihmiset eivät jatkossa pääse enää bussilla kävelykadulle, josta ovat kävelleet Prismaan. Terkkariinkaan ei enää pääse suoraan bussilla. Ei kaikilla todellakaan ole käytössään autoa. HSL olettaa, että kaikki bussimatkustajat jakavat matkaa junalle!

Bussin vaihto asemalla todella ikävä uutinen Porvoonkadun ikäihmisille, jotka ovat kulkeneet bussilla kävelykadulle ja siitä kävelleet Prismaan. Bussilla on nyt päässyt myös kätevästi suoraan terkkariin. Ei kaikilla ole autoa käytössä! HSL olettaa, että jokainen bussia käyttävä jatkaa matkaa junalla!!

No kas. Kommenttini tulikin kahdesti!

Hei! Kiitos palautteesta. Tämä on tosiaan harmillinen muutos niille, jotka matkustavat Keravalla itä- ja länsiosien välillä, ja pahoittelemme tätä. Aiempien yhteyksien suurin ongelma on ollut, että ne sopivat huonosti yhteen junien liikenteen kanssa, eikä Keravalla ole kannattavaa myöskään ajaa linjoja kulkematta aseman kautta. Tämä aiheuttaa sen, että jos aseman läpi ajetaan, bussit palvelevat vain joko junille kulkevia tai junista saapuvia - eivät tyypillisesti molempia. Kun linjojen päätepysäkki on asemalla, näitä molempia vaihtamistarpeita voidaan palvella aiempaa paremmin. Samalla tämä tietenkin edellyttää vaihtamista, kun matkataan esimerkiksi juuri Porvoonkadulta terveysasemalle.

Lähteekö ensimmäinen bussi Sorsakorvesta vasta 5:08? Aikaisemmin pääsi jo klo 4:40 bussilla 633N - miten jatkossa?

Hei, 12.8. alkaen aamun ensimmäinen lähtö Sorsakorvesta on tosiaan kello 5.08 linjalla 978 Keravan asemalle. Pahoittelemme, mikäli tämä muutos hankaloittaa yhteyksiäsi.

Kysykää myös Inexiltä työvuorojen alkamisajoista. Nyt viikonloppuisin on tullut linjavuoroja, mutta ne ovat väärään aikaan. Vkl työvuorot ovat pääsääntöisesti päivävuoroja esim. 9-17, 9.30-19. Vain pääsiäisenä,juhannuksena ja joulun aikaan on vkl:na aamu ja iltavuoroja. La iltaisin 21.33K/22.33K ei kukaan tule koskaan Inexiltä bussin kyytiin, koska siellä ei ole silloin työntekijöitä.

"Bastukärrin työpaikka-alueen palvelu perustuu uudessa linjastossa linjaan 978K välillä Keravan asema – Bastukärr. Linjalla ajetaan lähtöjä työvuorojen alkamis- ja päättymisaikoina, jolloin alue on hyvin saavutettavissa Keravan aseman kautta."

Hei, kiitos palautteesta. Jos aikataulut toimivat huonosti yhteen työvuorojen kanssa, pyrimme korjaamaan niitä.

Niin se olisi erinomaista palvelua! Klo 9 vuoroon on aina tulossa ihmisiä.

Kommentoi

Voit kommentoida kirjautumalla sisään HSL-tunnuksella.