Yhteyksiä eri alueilta

Ahjo/Sorsakorpi

Linja 978 (Keravan asema – Keinukallio/Bastukärr) tarjoaa joka päivä tasaisin vuorovälein yhteyden Keravan asemalle, mistä voi jatkaa matkaa junalla kohti Helsinkiä, Vantaata, Järvenpäätä tai Jokelaa, tai vaihtoehtoisesti toisella bussilla kohti Hyrylää.
Linja 738 (Kalasatama – Keravan asema) liikennöi Ahjon ja Sorsakorven kautta ja tarjoaa yhteyksiä ruuhka-aikoina Helsingin Viikin ja Kumpulan alueille.

Bastukärr

Linja 738K ja 975K poistuvat Bastukärristä, ja tilalla ajaa Inexin työvuorojen alku- ja loppuhetkinä linja 978K (Keravan asema – Bastukärr). Bastukärristä ajettavien vuorojen määrä lisääntyy, ja Bastukärrin joukkoliikenneyhteydet kulkevat vastaisuudessa Keravan aseman kautta.

Hyrylä

Helsingin suuntaan:
Tärkeimmät yhteydet Hyrylästä Helsingin suuntaan kulkevat linjoilla 641 ja 643. Linja 641 (Tikkurila–Leinelä–Hyrylä–Kerava) on eteläisen Tuusulan tärkein yksittäinen bussilinja: se kulkee päivittäin laajoin liikennöintiajoin ja ei koskaan harvemmin kuin 30 minuutin välein. Linjalla on mahdollista matkustaa Hyrylästä junaradan varteen esimerkiksi Keravalle, Leinelään tai edelleen Tikkurilaan, ja linja tarjoaa mahdollisuuden useisiin jatkoyhteyksiin. Hyrylästä muodostuu siten entistä nopeampi ja sujuvampi suora yhteys myös kaikkiin Tikkurilasta kulkeviin kaukojuniin.
Lisäksi Hyrylän ja Hakaniemen välillä kulkee arkisin ruuhka- ja päiväliikenteessä linja 643, joka tarjoaa yhteyksiä Tuusulanväylän varrelle sekä Käpylään, Vallilaan ja Kallioon. Linjalta on mahdollista vaihtaa metroon Sörnäisissä tai raitiovaunuihin Mäkelänkadun varressa tai Hakaniemessä.

Keravan suuntaan:
Keravan suuntaan kulkee päivittäin tasaisin vuorovälein Tuusulantietä pitkin linja 641. Reitti on sama kuin lakkautettavalla linjalla 962. Lisäksi Linja 971 (Kivistö–Hyrylä–Kerava) kulkee arkisin Keravalle Kulloontien kautta.

Järvenpään ja Kellokosken suuntiin:
Järvenpään ja Kellokosken suuntiin Hyrylästä kulkee linja 665, jolla kulkee aiempaa enemmän vuoroja ja joka kulkee aiempaa tasaisemmin vuorovälein. Kun Järvenpään paikallisbussit eivät liikennöi (esimerkiksi sunnuntaisin ja myöhään illalla), linja kulkee Jampan ja Nummenkylän kautta. Linja tarjoaa Hyrylästä myös vaihdollisen yhteyden esimerkiksi Jokelaan Järvenpäässä vaihtamalla.

Muualle Tuusulaan:
Hyrylästä Lahelan suuntaan liikennöidään linjalla 642 päivittäin, mutta muiden suuntien (esim. Rusutjärvi, Jäniksenlinna, Nahkela, Paijala, Ruotsinkylä, Myllykylä) liikenne on painottunut pääosin koululaisyhteyksiin, siis arkipäiviin ja niiden sisällä aamuun ja iltapäiviin.

Jokela

Helsingin, Järvenpään, Keravan ja Hyrylän suuntiin:
R-juna kulkee suurimman osan liikennöintiajastaan nykyiseen malliin puolen tunnin välein Helsingin (ja Riihimäen), Järvenpään ja Keravan suuntiin. Öisin kulkee T-juna. Yhteydet Hyrylään onnistuvat junalla ja Järvenpäässä linjalle 665 vaihtamalla.

Muualle Tuusulaan:
Bussitarjonta Jokelasta on painottunut arkipäivien aamu- ja iltapäiväliikenteeseen, siis koululaisyhteyksiin. Kellokosken suuntaan kulkee arkiaamuisin ja -iltapäivisin linja 967 Nuppulinnan ja Linjamäen kautta. Linja 965 taas kulkee Pertun ja Jäniksenlinnan kautta Hyrylään vastaaviin aikoihin. Linja 966 tarjoaa koulumatkayhteyksiä Vanhankylän koulun, Jokelan, Jäniksenlinnan ja Terrisuon välillä.

Kaleva

Linja 975 tarjoaa Kalevasta Keravan asemalle liityntäyhteyden joka päivä. Linjan reitti Mattilanpuiston ja Keravan aseman välisellä osuudella on sama kuin nykyäänkin, mutta linjan reitti ei enää jatku aseman itäpuolelle. Lisäksi Kalevan kautta kulkee linja 976 (Keravan asema – Kurkela – Virrenkulma), joka korvaa osuudelta poistuvaa linjaa 973.

Kellokoski

Kellokosken joukkoliikenteen runkoyhteys on linja 665 (Hyrylä–Järvenpää–Kellokoski–Hyökännummi), joka tarjoaa päivittäin yhteyksiä Tuusulan kunnan keskustaajamaan Hyrylään ja lisäksi Järvenpäähän. Myös nopein yhteys Kellokoskelta Helsingin suuntaan kulkee linjalla 665 ja siitä Järvenpäässä junaan vaihtamalla. Lisäksi Kellokoskelta on täydentävä arkipäivien ensisijaisesti koulumatkoja tarjoava yhteys linjalla 967 Linjamäen ja Nuppulinnan kautta Jokelaan.

Keravan keskusta

Keravan keskustasta tärkein joukkoliikenneväline etelän ja pohjoisen suuntiin on tietysti juna. Muihin suuntiin (esim. Hyrylään, Nikkilään, Kalevaan, Virrenkulmaan, Kurkelaan, Talmaan, Ahjoon, Sorsakorpeen, Kannistoon ja Vallinojalle) palvelee bussiliikenne. Kaikkien Keravalla kulkevien bussien päätepysäkki sijaitsee aina asemalla – näin bussien aikataulut on mahdollista tahdistaa yhteen junien kanssa, ja samalla myös linjojen luotettavuus paranee.

Lahela

Lahelasta kulkee päivittäin linja 642 (Hyrylä–Lahela–Leinelä), joka tarjoaa yhteyksiä Hyrylän aluekeskukseen ja toisaalta I- ja P-juniin Leinelään.

Nahkela

Nahkelasta tarjotaan joukkoliikenteellä työ- ja koulumatkayhteyksiä linjalla 961, joka kulkee Hyrylän kautta aina Korson asemalle, missä on mahdollisuus vaihtaa K-junaan.

Purola/Vanhakylä

Alueella tarjotaan koulumatkayhteyksiä Vanhankylän koululle ja Jokelaan linjalla 966, jonka reitti noudattelee nykyistä. Reitti kuitenkin muuttuu kulkemaan Saunakallion aseman kautta, mikä mahdollistaa myös vaihdot junaan.

Riihikallio

Riihikalliossa kaikkein tiheimmin liikennettä kulkee edelleen Tuusulanväylää pitkin, mistä kulkevat linjat 641 ja 643 Hyrylään, ja linja 641 Leinelän ja Tikkurilan asemille ja linja 641 arkisin Hakaniemeen. Lisäksi Riihikalliosta kulkee arkisin linja 971 Kivistön ja Ruotsinkylän sekä Hyrylän kautta myös Keravan suuntiin. Linja 974 tarjoaa Riihikalliosta yhteyksiä myös Korson asemalle ruuhka-aikoina.

Ruotsinkylä

Ruotsinkylää palvelee linja 971, joka kulkee Kivistön asemalle ja toisessa päässään Hyrylän kautta Keravalle. Linja kulkee arkisin.

Rusutjärvi

Rusutjärveä palvelee edelleen linja 964, jonka reitti päättyy Hyrylän linja-autoasemalle nykyisen koulukeskuksen sijaan. Linja tarjoaa koulu- ja työmatkayhteyksiä arkiaamuisin ja -iltapäivisin, ja aikataulujen suunnittelussa pyritään huomioimaan jatkoyhteydet linjoille 641 ja 643 Hyrylästä.

Savio/Kannisto/Koivikko/Alikerava

Savion liikenteen runkona toimivat edelleen junat. Bussiliikenteessä suurin muutos on se, että linja 633 lakkautetaan, ja se korvautuu linjalla 973 (Peijas–Kerava as.), jonka reitti kulkee linjan 633 reittiä Vallinojan ja Koivikon kautta. Samalla vuoroväli tihenee linjaan 633 verrattuna. Lisäksi Alikeravantietä pitkin kulkee linja 972 vanhaa linjan 973 reittiä. Linja kulkee vain arkiaamuisin ja -iltapäivisin, sillä Saviontiellä ja Alikeravalla linjalla on kulkenut vain vähän matkustajia.

Virrenkulma

Virrenkulmasta ja Virrenkulmaan kulkee liikennettä aiempaa enemmän iltaisin ja viikonloppuisin. Virrenkulmaan ajetaan 12.8. alkaen linjalla 976 (Kerava as. – Kurkela – Virrenkulma), joka mahdollistaa hyvät ja aiempaa luotettavammat vaihtoyhteydet juniin Keravan asemalla.

Takaisin ylös