Olet täällä

Tilaajaväritys

Yhtenäinen tilaajaväritys muodostaa tunnistettavan, HSL:n imagoa kantavan kokonaisuuden. Tähän ohjeistoon on koottu kaikki tilaajavärityksen toteu­ tuksessa tarvittavat tiedot. Värimääritelmät, ele­ menttien koot ja sijoittelu on esitetty perusbussin yhteydessä. Perusbussin tilaajaväritys toimii pohja­na lentokenttälinjojen sekä mahdollisesti tulevaisuu­ dessa toteutettavien runkolinjabussien teippauk­ sissa. Ohjeistosta löytyvät mallit ja havainnekuvat perusbussin lisäksi lentokenttälinjasta, runkolinjasta sekä Jouko­linjasta. Teippausten mitoitukset on tehty Scala­korimallille. Ohjeistoa tullaan täydentä­ mään muiden korimallien teippausohjeilla.

Tilaajavärityksen ja tämän ohjeiston on suunnitellut Design Reform Oy. Teemu Suviala Kokoro & Moi:sta on ollut visuaalisen ilmeen konsulttina. Ohjeistoon liittyvät kysymykset kehoi­ tetaan osoittamaan toimitusjohtaja Reijo Markulle. reijo.markku@designreform.fi tai 0400 439 365.