Olet täällä

HSL tunnus

HSL:n tunnus muodostuu merkistä ja teksti­­­osasta eli logotyypistä. Merkissä on kahdeksan­kulmainen perusmuoto, jonka kulma­­pisteissä linja piirtää silmukat. Se symboloi uutta, laajempaa joukko­liikenne­verkostoa yksinkertaisen tyylikkään ja linjakkaan "kivi­kaupungin kukan" muodossa. Merkin silmukat kuvaavat myös versoavia silmuja, jotka kertovat nyt ja tulevaisuudessa syntyvistä toimintamuodoista, hedelmällisistä kumppanuuksista sekä ekologisista arvoista ja tasa-arvoisesta ajattelusta. Kahdeksan silmukkaa kuvastavat lisäksi kaikkia ilmansuuntia, millä viitataan navigointiin sekä luotettavan ja paikkaansapitävän informaation jakamiseen. Kahdeksankulmio muotona symboloi uusiutumista – siinä perusmuoto neliö pyrkii kohti täydellisyyttä, ympyrää. Visuaalisessa ilmeessä ja viestinnässä tarvittavat muut graafiset elementit pohjautuvat muotokieleltään merkin muotoihin. Logotyypin eli kirjoitusasun muotoilussa yhdistyy määrätietoisuus ja helposti lähestyttävä muotokieli. Valittu kirjasintyyppi on Gotham Rounded, jonka juuret ovat erilaisissa kyltitys- ja opastusjärjestelmissä. Gotham -kirjasinperhe on hyvin laaja ja joustavuudessaan monikäyttöinen. Sen varaan rakennetaan HSL:n koko typografinen paletti. Tämä ratkaisu helpottaa kaikissa medioissa toimivan yhdenmukaisen ja uskottavan kokonaisilmeen suunnittelua. Merkin ja logotyypin välissä on sen joustavaa rakennetta ja käytettävyyttä parantamassa kaksi graafista linjaa. Nämä symboloivat nyt yhdistyvää kahta organisaatiota ja kaupunkiliikennettä kiskoineen, renkaineen ja karttalinjoineen. Näillä graafisilla elementeillä on kokonaisilmeessä merkittävä yhtenäisyyttä ja monimuotoisuutta luova rooli yhdessä värimaailman ja typografian kanssa. HSL:n tunnus on muotoiltu yhtenäiseksi kokonaisuudeksi, jonka muotoa tai mittasuhteita ei saa muuttaa. Tunnuksesta on olemassa erimuotoisia versioita erilaisiin käyttötilanteisiin, joista ensisijaisesti käytetään tunnuksen vaakaversiota. Tunnuksen eri versiot voi ladata tältä sivulta (ks Tiedostot). Tunnus tulee noutaa kaikkiin käyttötarpeisiin näistä sähköisistä originaaleista.

Suoja-alue

HSL:n tunnuksen erottuvuuden takaamiseksi sille on määritelty tarkat suoja-alueet. Sen sisäpuolelle ei saa sijoittaa mitään muita graafisia elementtejä – valokuvat ja tekstit mukaanlukien. Suoja-alue määrittää myös tunnuksen marginaalin vähimmäismitan viestintämateriaalin reunasta. Logo sijoitetaan pinnan kulmaan suoja-alueen mukaan.

Tunnuksen värit

Tunnusta käytetään ensisijaisesti sinisenä valkoisella pohjalla tai valkoisena sinisellä pohjalla. Toimistotyössä tunnusta tarvitaan myös mustavalkoisena, kun värien käyttö ei ole mahdollista, kuten esim. mustavalkotulosteissa ja fakseissa. Tunnuksen erottuvuuden ja tunnistettavuuden takaamiseksi on huolehdittava aina riittävästä kontrastista sen suhteessa taustaan. Sinistä tunnusta käytetään vain valkoista taustaa vasten ja väritaustojen päällä käytetään vain valkoista versiota. Mustaa tunnusta käytetään vain niissä tapauksissa, kun värejä ei ole mahdollista käyttää. Mustavalkoisissa käyttötilanteissa tunnus on mustana valkoisella pohjalla tai valkoisena mustalla pohjalla.

Yhteistyö­kumppaneiden tunnukset

Yhteistyö­kumppaneiden tunnukset

HSL:n tunnuksen yhteydessä käytetään tietyissä tilanteissa yhteistyökumppaneiden tunnuksia. Ne sommitellaan kokonaisuuteen aina pinta-alaltaan optisesti saman­kokoisena HSL:n tunnuksen kanssa suoja-alueen ulkopuolelle siten, että kaikki tunnukset ovat keskitetysti samalla linjalla. Yhteistyökumppaneiden tunnuksia ei koskaan sijoiteta HSL:n tunnuksen yläpuolelle.

Tunnus ja slogan

HSL:n tunnus+slogan -yhdistelmälle on kaksi erilaista käyttötapaa. Pääsääntöisesti käytetään vasemmalle tasattua yhdistelmää, jossa tunnus ja slogan ovat vierekkäin. Tämä versio asemoidaan vasempaan ylä- tai alakulmaan noudattaen tunnuksen suoja-aluetta. Vaihtoehtoisesti sivun keskellä voidaan käyttää versiota, jossa tunnus ja slogan ovat päällekkäin keskitettynä. Keskitettyä versiota käytetään vain silloin kuin layoutissa ei ole mitään muuta graafista elementtiä mukana (esim. tv-mainoksen lopetuskuva).

Takaisin ylös