Olet täällä

Kuvakkeet

Kuvakkeet

Kuvakkeita on tehty 13 kappaletta jotka ovat käytettävissä myös

yksitellen ilmeen yhteydessä tai MAL2019 kuosissa.

Tavoitteet ja mittarit

Helsingin seutua kehitetään yhtenäisesti toimivana ja vetovoimaisena metropolialueena. Metropolialueen eheä yhdyskuntarakenne on toiminnoiltaan monipuolinen ja ekotehokas. Ohessa mal2019tavoitteet_ja_mittarit_v2.pdf