Olet täällä

Erilaiset kuvitustyylit

Erilaiset kuvitustyylit

HSL:n visuaalinen ilme perustuu väreihin ja pyöristettyyn muotokieleen. Kuvitukset ovat osa HSL -ilmettä, ja niiden on sovittava yhteen sen kanssa saumattomasti.

On eriteltävissä kolme erillistä kuvallista tyyliä:

1. Piktogrammit, joista voi jatkotyöstää kuvituselementtejä ja yksinkertaisia kuvituskokonaisuuksia. Näitä käytetään käyttöohjeiden, kaavioiden tai presentaatioiden kuvittamiseen.

2. Infograafiset sovellukset, joissa hyödynnetään piktogrammien muotokieltä sekä muita HSL graafisia elementtejä, kuten pyöristettyjä tekstilaatikoita ja typografiaa.

3. Kuvittajalta tilattavat kuvitukset, ennalta määritellyllä HSL tyylillä. Näitä käytetään kun on kyseessä hahmopainotteisia kuvituksia tai mainoskuvituksia.

Rajat ovat häilyviä, mutta pääsääntöisesti 1. ja 2. ovat suoremmin johdannaisia olemassa oleviin graafisiin elementteihin, kun taas 3. on tyyli mikä luodaa erikseen kuvittajien kanssa HSL:n yleisilmeeseen istuvaksi.

Graafinen kuvitus

Yksinkertaisimmillaan HSL:n visuaalinen logiikka perustuu geometrisiin perusmuotoihin ja pyöristettyihin kulmiin.

Kaikki kuvitus käyttää vain HSL:n väripalettia.

Näitä soveltamalla saadaan aikaiseksi taustaelementtejä, kehyksiä ja yksinkertaisia kuvia.

Katso Peruselementit > Sommittelu ja muotokieli
Katso Peruselementit > Värit

Usein käytetty taustaelementti on pienistä ympyröistä koostuva pisterasteri. Siihen verrattava on mm. Kutsuplus -kuosi, joka koostu pienistä pyöristetyistä plussista.

Kuvituksia piktogrammeista

Kuvituksia piktogrammeista

HSL:n piktogrammeja hyödyntämällä voidaan tuottaa kuvituksia. Näitä voidaan käyttää kuvituskokonaisuuksien osina, mutta ne eivät korvaa kuvittajalta tilattuja kuvituksia.

Tarkat ohjeet piktogrammien piirtämiseen löytyy osioista
Peruselementit > Piktogrammit

Infograafinen kuvitus

Infograafinen kuvitus voi olla joko yksinkertaista HSL:n graafisten elementtien yhdistämistä, tai kuvittavampaa ääriviivapirrustusta.

Kaikissa infograafisen kuvituksen muodoissa pyritään noudattamaan HSL typografiaa ja käyttämään olemassa olevia graafisia elementtejä kuten esim. perusmuotoja, piktogrammieja tai junalinjastojen ja karttojen tyyliä.

Infografiikka on asioiden selittämistä ilmeikkäiden piirroskuvien kautta tai datan visualisointia abstrakteilla muodoilla. Infografiikka pyrkii ilmentämään asioiden yhteyksiä ja visualisoimaan suhteellisuuksia. Datavisualisointi voi olla graafeja, diagrammeja, suuruusvertailuja mittakaavan kautta, määrän kuvittamista yhden kuvan toistamisella, karttoja tms.

Katso mm.
http://www.informationisbeautiful.net/

Kuvittajatyylit

Ennen kun tilataan kuvitus, kehitetään kuvittajan kanssa tyyli, joka sopii HSL:n muotokieleen.

HSL:n kuvituksille on ominaista selkeät ääriviivat ja pyöreähköt vapaat muodot. Kuvituksissa ei liioin käytetä puhtaita perusmuotoja vaan pyritään elävämpään ilmaisutapaan.

Kaikki käytettävät värit ovat HSL:n väripaletista, tai vaalennettuja sävyjä perusväreistä. Värejä ei sekoiteta keskenään. Kuvituksissa pyritään käyttämään rajattua määrää värejä, jotta sarja pysyy yhtenäisenä.

Höysteinä kuvituksissa käytetään rasteripiste-taustoja ja vautiviivoja, pisteviivoja ja haaleita taustäsävyjä.

– Ei väriliukuja
– Ei muita kuin HSL värejä

Takaisin ylös