Olet täällä

Liityntäpysäköinnin opasteet

Opasteiden visuaalisia esimerkkejä.

Sisältövaatimukset sekä kuvaukset tilanteista, joissa opasteita tarvitaan, löytyvät liityntäpysäköinnin konseptioppaasta.

HSL_Liityntäpysäköinti-konseptiopas-171218.pdf löytyy oikealta liitetiedostojen kohdalta.

Yleiset muotoiluohjeet

Opasteiden sommittelussa käytettävät mitat määräytyvät opasteen koon mukaan.
Opasteiden luettavuus täytyy testata, jotta opaste toimii sopivalla lukuetäisyydellä.
Samassa opasteessa olevien sisältöjen lukuetäisyys vaihtelee:

  1. Kyltin pääviestin täytyy olla luettavissa mahdollisimman kaukaa.
  2. Pysäköintialueen käyttötiedot täytyy olla luettavissa riittävältä etäisyydeltä, jotta autoilija ehtii sisäistämään ne pysähtymättä.
  3. Lisätietojen tulee olla luettavissa, kun jalankulkija seisoo kyltin edessä.