Olet täällä

Mainonnan ilme

Mainonnan ilme ilman marginaaleja ja kulmien pyöristyksiä.

Mainoskampanjat noudattavat HSL:n typografista tyyliä ja yleisiä sommitteluohjeita sekä käyttävät HSL:n väripalettia.

Mainoskampanjoiden erottuvuus syntyy uusien valokuvien ja luovasti käytettyjen graafisten elementtien kautta.

Uusia tunnuksia ei luoda mainoskampanjoita varten, mutta HSL:n muotokieltä noudattaen voi tehdä kampanjalle ominaisen graafisen kuvituksen.

HSL-tunnus, verkko-osoite ja palvelujen tunnisteet tulee esiintyä perusmuodossaan.

HSL:n tunnus + slogan

Vaakaversio
Pääsääntöisesti käytetään vasemmalle tasattua yhdistelmää, jossa tunnus ja slogan ovat korkeussuunnassa keskitettyinä. Tunnus asemoidaan vasempaan ylä- tai alakulmaan noudattaen tunnuksen suoja-aluetta, ja slogan oikealle tasattuna.

 

Pystyversio
Vaihtoehtoisesti sivun keskellä voidaan käyttää versiota, jossa tunnus ja slogan ovat päällekkäin keskitettynä. Keskitettyä versiota käytetään vain silloin kuin layoutissa ei ole mitään muuta graafista elementtiä mukana (esim. tv-mainoksen lopetuskuva).

Tarjousten korostaminen

Taktinen viestintä

Välimuotona markkinointiviestinnän ja puhtaan matkustajainformaation välillä on erikoisluokka julisteita, joiden on tarkotus viestiä selkeästi ja aikaa kestävällä tavalla HSL:n palveluista.
Uusia tunnuksia ei luoda mainoskampanjoita varten, mutta HSL:n muotokieltä noudattaen voi tehdä kampanjalle ominaisen graafisen kuvituksen.