Olet täällä

Palveluiden nimeäminen ja tunnisteet

Palvelut pitää nimetä tavalla, joka parhaiten kuvaa mitä palvelu on. Palveluille ei muotoilla erillistä logoa. Palvelun tunniste on yksinkertaisesti Gotham Rounded Mediumilla kirjoitettu palvelun nimi. Tämän lisäksi HSL:n logo pitää näkyä samassa näkymässä palvelun nimen kanssa. Palvelulle voidaan tehdä piktogrammi, mutta sei korvaa logoa.

Palvelutunniste, piktogrammi ja nettiosoite

Palvelulle voidaan lisäksi tehdä piktogrammi, mutta se ei korvaa HSL:n tunnusta. Piktogrammia käytetään yleisten piktogrammiohjeiden mukaisesti katso osio: Piktogrammit Palvelun verkko-osoite kirjoitetaan samalla tavalla kuin HSL:n muutkin verkko-osoitteet katso osio: Muotokieli ja sommittelu

Asemointi HSL tunnuksen viereen

Kun palvelun nimi asetetaan logon viereen, kapiteelikirjaimen tukee olla yhtä korkea kuin HSL tunnuksen tekstiosan. Etäisyys HSL tunnukseen on sama.

Takaisin ylös