Olet täällä

Pisteviiva

Pisteviiva

Pisteviiva on yleinen ja käytettävä peruselementti. Se on helppo tapa tuoda yhtenäisyyttä eri toimijoiden viestintään. Sillä voi jäsennellä ja ryhmitellä taittoa, erotella taulukoiden sarakkeita, korostaa, käyttää tunnistettavana elementtinä infografiikoissa tai piirtää yksinkertaisia kuvioita tai reittejä. Käytä kuitenkin pisteviivaa harkitusti välttäen sen ylikäyttöä, jotta selkeys ja yksinkertaisuus säilyy. Pisteviivalla kuvittaminen Pisteviivalla voi piirtää yksinkertaisia piktogrammimaisia muotoja. Kuvittaessa tulee muistaa, että eri pisteviivalinjoja ei kannata piirtää päällekkäin. Kun liität piirroksen pisteviivoja toisiinsa, pidä kulmat loivina, jotta pisteviiva jatkuu tasaisena kuviossa. Pisteviivan välien määrittely Pisteviivan pallojen väli riippuu käyttötavasta. Pisteviivalla kuvitettaessa pisteiden välit ovat tiukemmat (väli 35-65% pallon halkaisijasta) kuin taittoa tai infografiikoita jäsentelevillä viivoilla (väli 65-100% pallon halkaisijasta).

Pisteviivalla kuvittaminen

Pisteviivalla kuvittaminen

Pisteviivalla kuvittaminen Pisteviivalla voi piirtää yksinkertaisia piktogrammimaisia muotoja. Kuvittaessa tulee muistaa, että eri pisteviivalinjoja ei kannata piirtää päällekkäin. Kun liität piirroksen pisteviivoja toisiinsa, pidä kulmat loivina, jotta pisteviiva jatkuu tasaisena kuviossa.

Pisteviivan välien määrittely

Pisteviivan välien määrittely

Pisteviivan välien määrittely Pisteviivan pallojen väli riippuu käyttötavasta. Pisteviivalla kuvitettaessa pisteiden välit ovat tiukemmat (väli 35-65% pallon halkaisijasta) kuin taittoa tai infografiikoita jäsentelevillä viivoilla (väli 65-100% pallon halkaisijasta).

Esimerkkejä

Pisteviiva esimerkki