Olet täällä

HSL:n typografiassa käytetään fontteja Gotham Rounded ja XNarrow

Kirjasinmuotoilutoimisto Hoefler & Frere-Jonesin Gotham on on laaja, yhtenäinen ja monikäyttöinen kirjasinperhe. HSL:n kirjasintyypit ovat Gotham Rounded (ensisijainen kirjasintyyppi) Book ja Medium -leikkauksilla sekä Gotham Extra Narrow Book, Medium ja Bold -leikkauksilla. Lisäksi sähköisessä käytössä ja toimistokäytössä on Verdana ja Arial.

Värit

1. Teksteissä käytetään pääsääntöisesti aina HSL:n sinistä. Pantone 3005 C100, M32, Y0, K0 R0, G122, B201 HTML 007AC9 2. Erikoistilanteissa voidaan käyttää myös harmaata tekstiä, mutta vain jos myös sinistä tekstiä on layoutissa käytössä. K 80% R20, G20, B20 HTML 333333 3. Mustaa tekstiä ei käytetä muualla kuin painettaessa sanomalehtipaperille. K 100% R0, G0, B0

Värit mainonnallisissa teksteissä

Typografinen Sommittelu

HSL typografia perustuu yksinkertaisiin periaatteisiin, jotta lopputulos olisi selkein ja konstailemattomin mahdollinen. – Riviväli on 125% pistekoosta, mikä tuottaa viidellä jaollisia rivivälimittoja ja neljällä jaollisia leipätekstinpistekokoja. – Otsikoissa käytetään samaa lukua rivivälissä kuin pistekoossa. Leipäteksti 4/5pt 8/10pt 12/15pt 16/20pt 20/25pt 24/30pt 28/35pt 32/40pt 36/45pt 40/50 44/55pt 48/60pt 52/65pt jne. Otsikot: 5/5pt 10/10pt 15/15pt 20/20pt 25/25pt 30/30pt jne. 1. Otsikko on yleensä Medium, ja alaotsikko on Book -leikkausta. 2. Kun allekkain kirjoitetaan kaksi kieltä, ensisijainen kieli on Medium, ja toissijainen on Book -leikkausta.

Otsikon ja leipätekstin suhde ja rivitys

Kuvan asettuminen tekstin viereen: Kuvan ylälaita on linjassa x-korkeuden kanssa ja alareuna tekstirivin perusviivalla.

Esimerkit

Gotham Rounded on HSL:n ensisijainen kirjasintyyppi. Sitä käytetään logon lisäksi suurimmassa osassa tekstisisältöjä. Se puhuu suoraviivaisesti ja ­selkeästi. Gotham Roundedilla ­kirjoitettuna virka­mies­mäisetkin sisällöt muuttuvat kevyiksi ja pehmeiksi. – Leipätekstit – Tunnukset – Kartat – Opasteet – Verkko-osoitteet

HSL:n tunnuksissa käytetään Gotham Rounder Medium leikkausta.

Kartoissa käytetään Gotham Rounded -fonttia kaikessa pääsisällössä, kuten asemien nimissä.

Opasteissa käytetään Gotham Roundedia.

Gotham XNarrow puhuu vapaa­muotoisesti ja ytimekkäästi, joskus jopa puhekielellä. XNarrown muodot ovat kovia ja raskaita, jota tasapainotetaan kevyellä ja pehmeällä sisällöllä ja yhdistämällä Gotham Roundediin.. – Numerot – Ingressit – Julisteotsikot – Mainostekstit – Lainaukset – Tiukat taulukot

Lainaukset Gotham XNarrow:lla

Tiukoissa taulukoissa voidaan käyttää Gotham XNarrow -fonttia tilan puutteen ratkaisemiseksi.

Takaisin ylös