Olet täällä

HSL:n typografiassa käytetään fontteja Gotham Rounded ja XNarrow

Kirjasinmuotoilutoimisto Hoefler & Frere-Jonesin Gotham on on laaja, yhtenäinen ja monikäyttöinen kirjasinperhe. HSL:n kirjasintyypit ovat Gotham Rounded (ensisijainen kirjasintyyppi) Book ja Medium -leikkauksilla sekä Gotham Extra Narrow Book, Medium ja Bold -leikkauksilla. Lisäksi sähköisessä käytössä ja toimistokäytössä on Verdana ja Arial.

Värit

1. Teksteissä käytetään pääsääntöisesti aina HSL:n sinistä.

Pantone 3005
C100, M32, Y0, K0
R0, G122, B201
HTML 007AC9

2. Erikoistilanteissa voidaan käyttää myös harmaata tekstiä, mutta vain jos myös sinistä tekstiä on layoutissa käytössä.

K 80%
R20, G20, B20
HTML 333333

3. Mustaa tekstiä ei käytetä muualla kuin painettaessa sanomalehtipaperille.

K 100%
R0, G0, B0

Värit mainonnallisissa teksteissä

Typografinen Sommittelu

HSL typografia perustuu yksinkertaisiin periaatteisiin, jotta lopputulos olisi selkein ja konstailemattomin mahdollinen.
– Riviväli on 125% pistekoosta, mikä tuottaa viidellä jaollisia rivivälimittoja ja neljällä jaollisia leipätekstinpistekokoja.
– Otsikoissa käytetään samaa lukua rivivälissä kuin pistekoossa.

Leipäteksti
4/5pt
8/10pt
12/15pt
16/20pt
20/25pt
24/30pt
28/35pt
32/40pt
36/45pt
40/50
44/55pt
48/60pt
52/65pt
jne.

Otsikot:
5/5pt
10/10pt
15/15pt
20/20pt
25/25pt
30/30pt
jne.

1. Otsikko on yleensä Medium, ja alaotsikko on Book -leikkausta.
2. Kun allekkain kirjoitetaan kaksi kieltä, ensisijainen kieli on Medium, ja toissijainen on Book -leikkausta.

Otsikon ja leipätekstin suhde ja rivitys

Kuvan asettuminen tekstin viereen: Kuvan ylälaita on linjassa x-korkeuden kanssa ja alareuna tekstirivin perusviivalla.

Esimerkit

Gotham Rounded on HSL:n ensisijainen kirjasintyyppi. Sitä käytetään logon lisäksi suurimmassa osassa tekstisisältöjä. Se puhuu suoraviivaisesti ja ­selkeästi. Gotham Roundedilla ­kirjoitettuna virka­mies­mäisetkin sisällöt muuttuvat kevyiksi ja pehmeiksi.
– Leipätekstit
– Tunnukset
– Kartat
– Opasteet
– Verkko-osoitteet

HSL:n tunnuksissa käytetään Gotham Rounder Medium leikkausta.

Kartoissa käytetään Gotham Rounded -fonttia kaikessa pääsisällössä, kuten asemien nimissä.

Opasteissa käytetään Gotham Roundedia.

Gotham XNarrow puhuu vapaa­muotoisesti ja ytimekkäästi, joskus jopa puhekielellä. XNarrown muodot ovat kovia ja raskaita, jota tasapainotetaan kevyellä ja pehmeällä sisällöllä ja yhdistämällä Gotham Roundediin..
– Numerot
– Ingressit
– Julisteotsikot
– Mainostekstit
– Lainaukset
– Tiukat taulukot

Lainaukset Gotham XNarrow:lla

Tiukoissa taulukoissa voidaan käyttää Gotham XNarrow -fonttia tilan puutteen ratkaisemiseksi.

Takaisin ylös