Olet täällä

Tarkat ohjeet

Tarkat ohjeet kuvauksiin löytyvät oheisesta PDF tiedostosta. PDF ohjeessa käydään läpi valokuvien tuotanto puvustuksista ja rekvisiitasta väreihin, rajaukseen valaistukseen. Ohje sisältää myös tarkat spesifikaatiot teknisistä vaatimuksista.

hsl_valokuvausohjeisto.pdf

Valokuvat rakentavat brändiä

Kuva tuottaa yhdessä logon ja visuaalisten elementtien kanssa vahvan mielikuvan, siksi valokuva on tärkeä osa HSL:n viestintää. Yhdenmukaisen, korkeatasoisen ja ohjeistetun valokuvan käyttö viestinnässä ja markkinoinnissa luo vahvan pohjan visuaaliselle identiteetille. Korkeatasoinen valokuva viestittää HSL:n brändiarvoja sekä tuottaa positiivista huomioarvoa. Kaikki HSL:n valokuvat rakentavat brändiä. Tämä ohjeistus on laadittu avuksi valo- kuvaajille tuottamaan valokuvia, joiden viesti ja tyyli, valaistus ja värimaailma ovat yhdenmukaiset, jotta tavoitemielikuva saavutetaan.

Valokuvien tyyli ja sanoma

HSL:n valokuvien tyylin ja sanoman tulee tukea brändiarvojamme ja ydinviestejämme, sillä jokainen julkaisemamme kuva muodostaa mielikuvaa brändistämme. HSL:n ydinviestit kiteyttävät HSL:n tavoit- teen ja pohjautuvat strategiaan. Ydinviestit ovat viestinnän ydin – niitä toistetaan kaikessa viestinnässä ja markkinoinnissa. HSL:n kuvissa tulee näkyä ydinviestimme ja arvomme, jotka selitetään tässä alla.

Edullinen

HSL on edullisin tapa matkustaa Helsingin seudulla. Joukkoliikenteen edullisuus ilmenee suhteessa muihin liikkumismuotoihin tai arjen kuluihin.

Luotettava

HSL kuljettaa aina ja turvallisesti. Joukkoliikenteessä turvallisuuden tunne välittyy positiivisena asenteena. Siisteys, selkeys ja jär- jestys kertovat myös joukkoliikenteen luotettavasta toiminnasta. Kuvissa HSL:n luotettavuutta viestitään korkeatasoisilla ja laadukkailla sekä uskottavilla kuvilla. Kuvista tulisi aistia tunnistettavuutta, tuttuutta ja inhimillisyyttä. Lisäksi kaikki kuvissa esitetyt välineet (joukkoliikennevälineet, automaatit, näytöt, palvelupisteet jne.) tulee kuvataan hyvässä kunnossa ja toimivina. Mikään kuvissa esitetty toiminta, paikka, väline jne. ei saa olla ristiriidassa luotettavuusviestimme kanssa

Aito

HSL:n kuvat ovat elämänmakuisia hetken otoksia. Kuvat eivät vaikuta asetelluilta eikä liian silotelluilta. Kuvauspaikat, aiheet ja ympäristö ovat arkirealistisia. Kuvauskohteet ja kuvausympäris- töt vaihtelevat monimuotoisina. HSL:n kuvissa tulee näkyä aidot reaktiot. Tilanteet ovat lavastettuja mutta kuvaus tapahtuu oikeassa ympäristössä.

Sosiaalinen

HSL:n kuvissa on aina ihminen tai ryhmä ihmisiä (eri sukupolvet, kansallisuudet jne.) läsnä. Sosi- aalisuus näyttäytyy erilaisten ihmisten luontevana kohtaamisena ja suvaitsevaisuutena

Hauska

HSL:n kuvissa näkyvät joukkoliikenteen arjen positiiviset tarinat.

Ympäristöystävällinen

Kuvissa tätä arvoa ei alleviivata, vaan ympäristöystävällisyys on luonnollisena osana kuvaa.

Tarkat ohjeet

Tarkat ohjeet kuvauksiin löytyvät oheisestaPDF-tiedostosta.  hsl_valokuvausohjeisto.pdf.

PDF-ohjeessa käydään läpi valokuvien tuotanto puvustuksista ja rekvisiitasta väreihin, rajaukseen valaistukseen. Ohje sisältää myös tarkat spesifikaatiot teknisistä vaatimuksista.

Takaisin ylös