Fiksua liikennettä ja parempaa palvelua

Kuljettajan työympäristö busseissa muuttuu merkittävästi. Kuljettajat saavat käyttöönsä täysin uudet laitteet. Uusi kuljettajapääte antaa tietoa bussin reitistä ja sijainnista. Myös kuljettajien turvallisuus paranee merkittävästi, kun uusi turvanappi otetaan käyttöön.

Liikennevaloetuudet parantavat joukkoliikenteen sujuvuutta. Uusi liikenteen seuranta- ja hallintaohjelma palvelee sekä liikenteen harjoittajia että liikenteen häiriöhallintaa ja tiedotusta.

Kuljettajapääte parantaa asiakaspalvelua ja liikenteen seurantaa.

Kuljettaja kirjautuu järjestelmään ja lähtöketjun kautta lähdölle uudella kuljettajapäätteellä, joka tarjoaa kuljettajalle tietoa linjan reitistä sekä karttapohjalla että pysäkkilistauksena. Sen lisäksi kuljettaja saa kuljettajapäätteen avulla tietoa poikkeusreiteistä ja liikennehäiriöistä sekä voi seurata aikataulussa pysymistä ja oman linjansa edellisen ja seuraavan lähdön etenemistä. Kuljettajapäätteen kautta välittyy myös tieto auton sijainnista pysäkkien ja terminaalien näytöille sekä Reittioppaaseen.

HYÖDYT KULJETTAJALLE

 • Selkeä karttanäyttö reitistä ja pysäkeistä sekä normaalitilanteessa että poikkeusreitillä.
 • Mahdollisuus seurata, ovatko muut saman linjan vuorot aikataulussa, edellä tai myöhässä.
 • Kattavaa tietoa matkustajien opastamiseen, mm. pysäkkilistaus vyöhyketiedoin. 
 • Lippu- ja informaatiojärjestelmiin ei tarvitse kirjautua erikseen. 
 • Kuljettaja voi seurata ajamansa vuoron pysymistä aikataulussa.
 • Kuljettaja saa reaaliaikaista tietoa varikolta ja poikkeustilanteista.
 • Mahdollisuus lähettää ja vastaanottaa viestejä työnjohdolle/työnjohdolta.
 • Ajoneuvonäyttöjä poikkeusinfon jakamiseen matkustajille. 
 • Varikolla reaaliaikainen tieto ajoneuvon sijainnista.

HYÖDYT MATKUSTAJALLE

 • Liikennevälineen sijainti näkyy reaaliaikaisesti varikoilla liikenteen seurannassa sekä matkustajille reittioppaassa ja pysäkkinäytöillä.
 • Kuljettajalta saa tarkempia neuvoja, myös poikkeustilanteissa.
 • Enemmän ja monipuolisempia pysäkkinäyttöjä.
 • Paremmin aikataulussa pysyvä liikenne.
 • Poikkeustilanteet saadaan ratkaistua nopeammin.

Kuljettajan myyntilaite opastaa käyttäjäänsä

Laitteen käyttöliittymä on suomenkielinen, ja näyttö on nykyistä paljon suurempi. Lippujen myynti ei ole enää koodien varassa. Lippu- ja informaatiojärjestelmäuudistuksen yhteydessä myös kuljettajakortit vaihtuvat uusiin.

Uuden myyntilaitteen lippuvalinta on toteutettu samalla logiikalla kuin muissakin LIJ-käyttöliittymissä.  Laitteella voi myydä joko paperisia kertalippuja tai yhden vuorokauden lippuja. Yhdellä myyntikerralla myydään vain yhden maksualueen lippuja. Koko perheen (aikuiset ja lapset) liput voidaan myydä kätevästi ja nopeasti samalla kertaa. Maksutapoina käyvät sekä käteinen että matkakortin arvo. Pankki- ja luottokortit eivät kelpaa. Lippu myydään aina painamalla enter-painiketta.

Arvolipun osto ja kausilipun leimaus on tehty havainnolliseksi ja helppokäyttöiseksi. Myös lähimmän kortinlukijan leimaukset näkyvät kuljettajan lipunmyyntilaitteen yläreunassa. Myyntilaite toimii myös kortinlukijan varalaitteena.

Myynnin peruutus on uudella laitteella helppoa. Viimeisen viiden minuutin ajalla tehty myynti on mahdollista perua laitteella.

Kuljettajat saavat koulutuksen laitteen käyttöön ja mukana pidettävän kätevän käyttöoppaan ennen kuin laitteet asennetaan autoihin.

Kuljettaja saa turvanapin ja uuden kätevän yhteyden varikolle

Jokaiseen bussiin tulee turvanappi, jonka painamisesta tulee ilmoitus ympäri vuorokauden valmiudessa olevaan turvavalvomoon. Turvavalvomo kuulee ajoneuvon tapahtumat ja kuljettajapääte kertoo kuljettajalle, onko turvavalvojaan saatu yhteys ja onko apua tulossa. Turvavalvomo näkee myös hälytyksen tehneen linja-auton sijainnin. Kuljettaja voi myös puhua turvavalvomon kanssa VoIP-puhelimen kautta. Matkustajille informoidaan hälytystilanteesta sisänäytön tiedotteella ja merkkiäänellä.

VoIP-puhelin

Laite mahdollistaa työnjohdon ja kuljettajan välisen yhteydenpidon busseissa. Työnjohto voi soittaa autoon käyttämällä liikenteen seuranta- ja hallintasovelluksen (OMM) puhelutoimintoa. Kuljettaja voi lähettää kuljettajapäätteen kautta työnjohtoon soittopyynnön. VoIP-puhelinta nostamalla kuljettaja voi puhua turvavalvomoon päin, kun tilanne sen sallii.

Turvanappi

Uhkaavan tilanteen sattuessa bussinkuljettaja saa yhteyden turvavalvomoon painamalla turvanappia. Ympäri liikennöintivuorokauden päivystävää turvavalvomo on erua ollaan perustamassa yhdessä Liikenneviraston ja VR:n kanssa. Turvanappi otetaan käyttöön, kun kaikkiin busseihin on saatu asennettua uudet laitteet, syksyllä 2017.

Turvanapin painallus saa aikaan hälytyksen turvavalvomossa ja avaa automaattisesti yksisuuntaisen ääniyhteyden bussista turvavalvomoon. Hälytyksen sattuessa bussin kuulutusjärjestelmän kautta annetaan hälytysääni ja bussin sisänäytöllä matkustajille näytetään teksti "Hälytys lähtenyt".

Myös Lipuntarkastajien laite uusiutuu

Nykyiset tarkastajalaitteet korvataan uusilla laitteilla. Uudessa laitteessa on 4,5-tuumainen kosketusnäyttö, ja sen käyttöliittymä on suunniteltu yhdenmukaiseksi muiden LIJ-laitteiden kanssa.

Tarkastajalaitteella voi tarkastaa matkakortilla olevan lipun kelpoisuuden, aktivoida kertakortin ja myydä arvolipun matkakortille. Lisäksi tarkastaja voi kirjata laitteella työajan käyttöön liittyviä tietoja, kuten lääkärissä käynnin tai koulutuksen.

Vastaava laite toimii myös U-liikenteen lipunmyyntilaitteena.

Lipun ostamisesta helppoa ja nopeaa

Uusi lippu- ja informaatiojärjestelmä uudistaa myös HSL:n myyntijärjestelmän. Uudistus ulottuu kaikkiin nykyisiin myyntikanaviin. Lisäksi uudistus tuo mukanaan kauan toivotun nettimyynnin. Nettimyynti voidaan aloittaa kaikkien laitteiden uusimisen ja korttien vaihdon jälkeen vuoden 2018 aikana.

Palvelupisteet ja R-kioskit saavat uuden myyntiohjelmiston. Muut myyntipisteet saavat käyttöönsä uuden myyntiohjelmiston lisäksi myös kosketusnäytölliset myyntilaitteet. Nykyiset siniset ja pinkit automaatit korvataan uusilla lipunmyyntiautomaateilla.

Käyttöliittymät on suunniteltu yhdenmukaisesti, ja niissä on panostettu helppokäyttöisyyteen ja ohjaavuuteen. Uuden myyntijärjestelmän tavoitteena on tehdä lipun ostamisesta helppoa, nopeaa ja virheetöntä.

 

 

 

 

Liikennevaloetuudet laajenevat koko HSL-alueelle

Uusi lippu- ja informaatiojärjestelmä mahdollistaa liikennevaloetuuksien laajentamisen koko HSL-alueelle. Liikennevaloetuuksien laajeneminen parantaa joukkoliikenteen sujuvuutta ja täsmällisyyttä.

HSL:n joukkoliikennevälineet voivat pyytää valoetuuksia lähestyessään risteyksiä. Kuntien vastuulla olevat liikennevalolaitteet päättävät, kuinka vahvoja etuuksia joukkoliikenteelle kulloinkin voidaan antaa.

Uutta liikennevaloetuuksien hallintajärjestelmää käyttävät HSL:n asiantuntijat ja kuntien liikennevalosuunnittelijat.

UUDEN LIIKENNEVALOETUUSJÄRJESTELMÄN MYÖTÄ SAADAAN MM. SEURAAVIA PARANNUKSIA:

 • Karttapohjainen käyttöliittymä auttaa havainnollistamaan etuuksien tilannetta.
 • Risteyskohtaiset värikoodit karttanäkymässä auttavat havainnollistamaan etuuksia linja- ja suuntakohtaisesti.
 • Reaaliaikainen risteyskohtainen etuuksien päälle- ja poiskytkentä.
 • Edellä aikatauluaan ajaville ajoneuvoille ei myönnetä valoetuuksia.

Informaatiojärjestelmän uudet sovellukset tuottavat datan koko joukkoliikenteeseen

Joukkoliikennerekisteri ja liikennöintitietopalvelu

Liikennöintitietopalvelu on informaatiojärjestelmän sydän. Se on operatiivinen tietokanta, joka vastaanottaa joukkoliikennerekisteristä tulevan suunnitellun tiedon ja muuttaa sen muotoon, jota muiden osajärjestelmien on helppo hyödyntää. Liikennöintitietopalvelun kautta kulkee kaikki data informaatiojärjestelmän eri osajärjestelmien välillä. Liikenteen seuranta- ja hallintasovelluksessa tehdyt tiedotteet ja äkilliset reitti- ja aikataulumuutokset tallennetaan liikennöintitietopalveluun, josta ne ovat muiden järjestelmien saatavilla.

Ajoneuvot taas lähettävät liikennöintitietopalveluun reaaliaikaista tietoa lähdöistä, joille ne ovat kirjautuneet. Reaaliaikaisen datan, suunnitellun datan sekä ilmatieteenlaitokselta saatavien sää- ja kelitietojen perusteella liikennöintitietopalvelu laskee ajoneuvoille pysäkkikohtaisia lähtöaikaennusteita, joita näytetään esimerkiksi pysäkkinäytöillä ja hyödynnetään Reittioppaassa.

Liikenteen seuranta- ja hallintasovellus

Liikenteen seuranta- ja hallintasovelluksen avulla seurataan ja hallitaan liikennettä reaaliaikaisesti. Se on jatkossa liikennöitsijän työnjohdon tärkein työkalu, joka mahdollistaa myös yhteydenpidon kuljettajien kanssa ja nopean tiedottamisen kaikille joukkoliikenteen käyttäjille.  Liikenteen hallinnan lisäksi sovelluksella luodaan häiriötiedotteita sekä välitetään tietoa liikennöitsijöiden ilmoittamista ajamattomista lähdöistä. Sovellukseen lisätyt poikkeusreitit näkyvät matkustajille heti kun ne on lisätty sovellukseen esimerkiksi pysäkkinäytöillä, ajoneuvon sisänäytöillä ja netissä.

LIIKENTEEN SEURANTA- JA HALLINTASOVELLUS TOIMII SELAIMESSA JA SISÄLTÄÄ MONIA OMINAISUUKSIA, MM:

 • Reaaliaikainen liikenteen seuranta. Liikennettä voi seurata reaaliajassa kartta-, lähtöketju- ja linjanäkymissä.
 • Liikennettä voi hallita eri tavoin:
  - Lähtöjen laatupoikkeamia voi havaita ja niistä voi ilmoittaa
  - Poikkeusreittien tekeminen, pysäkkien ottaminen pois käytöstä
 • Häiriötiedottaminen, viestintä ja VoIP-puhelin kuljettajien ja varikoiden välillä. Kuljettajaviestinnän voi kohdistaa tietylle kuljettajalle, tietyn linjan kaikkiin ajoneuvoihin, lähtöketjulle tai tiettyyn ajoneuvoon.
 • Matkustajatiedottaminen pysäkkinäytöille, ajoneuvoihin, nettiin ja avoimiin rajapintoihin.
 • Lähtöketjujen lataaminen ja muokkaus.

Avoimet rajapinnat mahdollistavat joustavan jatkokehityksen

Lippu- ja informaatiouudistus on toteutettu avoimen arkkitehtuurin periaatteella. Järjestelmää voidaan jatkokehittää joustavasti ja kustannustehokkaasti.

Tulevat kehityshankkeet voidaan kilpailuttaa myös osiin jaettuina kokonaisuuksina. Uuden informaatiojärjestelmän dataa on tarkoistus julkaista avoimena datana ja jakaa avoimien rajapintojen kautta. Lisäksi voidaan tarjota avoimia rajapintoja myös valittuihin lippu- ja myyntijärjestelmän tietoihin.

Lippu-ja informaatiojärjestelmä tarjoaa luotettavaa reaaliaikaista joukkoliikenneinformaatiota myös muiden palveluntarjoajien käyttöön. Jo nyt HSL:n jakaman avoimen tiedon pohjalta on syntynyt joukko itsenäisiä palveluita, jotka edistävät esimerkiksi aikataulutiedon saatavuutta.

Tutustu uusin palveluihin:

Kommentit

Uudet laitteet ovat ihania
Suorituksen nopeus
Helppo käsitellä
Palvelun laatu

Kekkulin kanssa samaa mieltä hälytyksestä.

Hälytyksen tulisi lähteä siten ettei asiakkaat sitä huomaa. Silloin kuljettajalla jää edes jonkinlainen mahdollisuus pelata aikaa. Mikäli hälytyksestä tulee tieto (sen lähtiessä) asiakkaille, niin melko todennäköisesti henkilö, jonka takia hälytys on lähtenyt, menettää viimeisenkin halun hillitä käytöstään.

Miksi nyt niissä autoissa missä uudet laitteet on niin linjakilvissä numero ja määränpää tekstit ovat paljon pienemmät?Kuin nykyään. Hsl on kuitenkin määritellyt linjakilpien koon ja liikennöitsijät joutunut semmoiset hoitamaan. Asiakkaan näkökulmasta uusi koko on liian pieni.

Tekstit linjakilvissä on tällä hetkellä määritelty pidemmän tekstin mukaan esim. 565 Espoon keskus ei muuten mahtuisi kokonaan. Lyhyemmät jäävät auttamatta sen näköisiksi, että suurempikin tekstityyppi mahtuisi. Tälle mietitään parempaa ratkaisua.

Miksi nyt niissä autoissa missä uudet laitteet on niin linjakilvissä numero ja määränpää tekstit ovat paljon pienemmät? Hsl on kuitenkin määritellyt linjakilpien

Olisiko mahdollista saada wms ja wfs-rajapinta josta löytyisi pysäkit ja reitit.
HSY:llä ja Helsingin kaupungilla on em. rajapinnat käytössä.

HSL:n ulkopuolelle ei ole vielä WMS- & WFS-rajapintoja tarjolla, mutta sellaiset on tarkoitus tuottaa. Tämä asia on kirjattu HSL:n meneillään olevan karttatuotannon uudistamisprojektiin. Tavoitteenamme on, että ensi vuoden kuluessa ne olisi jo saatu pystyyn.

Voisimme mahdollisesti suositella myös muita vaihtoehtoja sinulle. Voisitko laittaa palautteesi paikkatieto(at)hsl.fi –osoitteeseen niin voimme jatkaa keskusteluja?

Vihdoinkin tulee hyvät ja helpot laiteet. Kiitos tästä!

"Matkustajille informoidaan hälytystilanteesta sisänäytön tiedotteella ja merkkiäänellä."

Onko tuo nyt hirveän järkevää? Oman kokemukseni mukaan yllättäen paikalle tullut vartija on saanut rauhoitettua tilanteen helpoimmin, kun taas jos esimerkiksi kaupan kassa on soittanut vartijan, riehuva henkilö on provosoitunut siitä.

Kannattaakohan Kutsuplus SMS APIsta enää mainita yhtään mitään?-)

P.S. Ainakin Chromella (Version 49.0.2623.110 (64-bit), OS X) tämän valkopohjaisen kommenttilaatikon tekstin väri on valkoinen, se tekee kommentin kirjoittamisesta lievästi sanottuna hankalaa.

Hyvä huomio. Poistettiin listasta. Katsotaan mitä voidaan tehdä taustan värille.

Kommentoi

Voit kommentoida kirjautumalla sisään HSL-tunnuksella.