Vielä lisää tietoa?

Tutustu uudistuksen taustaan ja aikatauluun sekä katso yleisimmin kysytyt kysymykset. Täältä voit ladata myös kuvia ja katsoa yhteystiedot.

Uudistuksen taustaa

Poistuvan 2000-luvun alussa käyttöönotetun matkakorttijärjestelmän uudistaminen on tarpeen, sillä tällaisten järjestelmien elinkaari on enintään 10–15 vuotta. 

Vanhaan matkakorttijärjestelmään oli enää rajallisesti saatavilla uusia laitteita. Varaosien ja komponenttien saanti oli vaikeutunut eikä järjestelmää voitu enää ylläpitää. Uuden järjestelmän kokonaisvastuullinen toimittaja on Tieto Finland Oyj.

Mitä uudistus mahdollistaa?

Uudistuksen myötä matkakortin käyttöalueen laajentaminen uusiin kuntiin helpottuu, sillä uuteen järjestelmään voidaan lisätä uusia matkustusvyöhykkeitä joustavasti. Lipun osto matkakortille on helppoa. Lisäksi käyttöön saadaan samaan aikaan myös uusia verkko- ja mobiilipalveluita sekä yhdessä kehittäjayhteisön kanssa tehty uusi Reittiopas. 

UUDISTUS PÄHKINÄNKUORESSA

 • Uusissa matkakortinlukijoissa ja lippuautomaateissa on kosketusnäytöt.
 • Jatkossa kaikista busseista, ratikoista, lähijunista ja metrosta saadaan reaaliaikaiset kulkutiedot ja ohitusajat pysäkiltä.
 • Uusi kuljettajapääte tarjoaa reittiopastusta sekä tiedotteita liikennehäiriöistä ja poikkeusreiteistä.
 • Päätteen kautta välittyvät myös puhelut ja viestit työnjohdon ja kuljettajan välillä. Uutta turvanappia painamalla bussinkuljettaja saa yhteyden turvavalvomoon
 • Liikennevaloetuudet saadaan käyttöön koko HSL-alueella.
 • Myyntijärjestelmän uudistus ulottuu kaikkiin nykyisiin myyntikanaviin ja uudistus mahdollistaa matkakortin nettilatauksen.
 • Uuden järjestelmän avulla olemme valmiita uuden vyöhykejärjestelmän käyttöönottoon – alustavan kaavailun mukaan vuonna 2018.

Miten uudistus etenee?

Laajamittaiset matkakortinlukijoiden asennukset alkoivat kesäkuussa 2016. Busseihin asennetaan matkakortinlukijoiden lisäksi myös muut busseihin tulevat tietokoneet ja kuljettajan laitteet sekä seuraavan pysäkin näytöt. Asennusten on arvioitu kestävän syksyyn 2017. Laitteisto asennetaan yhteensä 1600 HSL-alueen bussiin sekä raitiovaunuun ja junavaunuun.

Lataa aikataulukuva (PDF)

UUDISTUS NUMEROINA

 • 3000 matkakortinlukijaa
 • 100 lipunmyyntiautomaattia
 • 1500 pysäkkinäyttöä
 • 650 kokoomanäytttöä
 • 8000 kuulutustiedostoa
 • 1600 ajoneuvolaitteistoa
 • 180 km kaapelia
 • 300 tunnistavaa liikennevaloa
 • Satoja koulutuspäiviä
 • Tuhansia testauspäiviä

 

Yleisimmät kysymykset

Miten arvolipun ostaminen uudella matkakortinlukijalla tapahtuu? Miksi ostaminen muuttuu?

Uudella kosketusnäytöllisellä matkakortinlukijalla ostotapahtuma ja tehdyt valinnat vahvistetaan painamalla OK-painiketta. Matkakortti näytetään matkakortinlukijalle vasta OK-painalluksen jälkeen. Kortin näyttämisen jälkeen ostettu lippu on kirjoitettu matkakortille eikä sitä pysty enää muuttamaan. OK-painike vähentää virheveloituksia, kun asiakas voi tarkistaa ja muuttaa valintansa sekä peruuttaa valinnan mikäli se on tarpeen. OK-painikkeen käyttö on käytettävyystestauksissa osoittautunut helpoksi oppia ja se onkin monelle tuttu esimerkiksi kaupan kassojen maksupäätteistä.

OK-painike tarvitaan lisäksi erityisesti tulevassa vyöhykemallissa, jossa asiakkaan on valittava vähintään kaksi matkustusvyöhykettä ja hyväksyttävä maksutapahtuma.

Lukualueen paikka on uuden laitteen myötä muuttunut. Vaatimuksena on ollut, että kortinlukijaa tulee voida käyttää yhdellä kädellä ja tällä toimintalogiikalla yhden käden vaatimus täyttyy. Raitiovaunupainike muuttuu 0:sta raitiovaunun näköiseksi painikkeeksi. Painike näkyy vain raitiovaunujen matkakortinlukijoissa. Uuden matkakortinlukijan käyttöä voi harjoitella täällä.

Miksi uudessa kortinlukijassa on OK-painike?

Uudella matkakortinlukijalla asiakas kuittaa ostonsa hyväksyntäpainikkeella eli OK-painikkeella. Mikäli OK-paniketta ei olisi laite olisi jatkuvasti valmis lukemaan matkakortin ja veloittamaan siltä oston. Asiakkaan tulisi tällöin pitää kortti oston loppuun asti kaukana lukijasta, ettei virheveloituksia tapahtuisi. OK-painikkeen avulla lukijaa on mahdollista käyttää yhdellä kädellä, mikä helpottaa monia kassien tai vaikka matkalaukkujen kanssa joukkoliikenteessä liikkuvia.

Laite on selvästi aiempaa lukijaa nopeampi ja herkempi. Valinnan voi myös peruttaa X-painikkeella aina matkakortin näyttämiseen saakka. HSL saa vuosittain tuhansia korvaushakemuksia väärin leimatuista lipuista. Sekä X-painikkeella, että OK-painikkeella virhepainalluksia määrää yritetään vähentää.

OK-paniketta tarvitaan myös tulevassa vyöhykemallissa, kun asiakas valitsee matkustusvyöhykkeet, joita jatkossa on aina useita. Laitteen kehitysvaiheissa tehdyissä käyttäjätesteissä on testattu laitetta nykyisillä lipuilla sekä tulevilla vyöhykkeillä (A, B, C, D). Käyttäjätesteissä OK- painkkeesta pidettiin, koska se vähentää virhepainalluksia. Kuitenkin oli joitakin matkustajia, jotka sen kyseenalaistivat. Uuden vyöhykemallin mukaisessa käyttöliittymätestauksessa ei OK-paniketta kuitenkaan kyseenalaistettu.

Myös ryhmämatkan (2-31 arvolippua) maksamisessa OK-painike on välttämätön, että laite tietää milloin asiakas on valinnut haluamansa määrän matkustajia. Käyttettävyystesteissä pidettin myös tärkeänä, että laite toimii kaikissa tilanteissa johdonmukaisesti. Lisäksi toimintalogiikan on tärkeää olla sama nyt kuin tulevassa vyöhykemallissa, joka otetaan käyttöön melko pian uusien laitteiden käyttöönoton jälkeen. Kunhan matkakortit vain ensin vaihdetaan uusiin.

Miksi uudella lukijalla kaikki arvoliput on ostettava kerralla?

Arvolipun ostaminen on vanhoihin lukijoihin verrattuna erilaista. Kaikista oleellisinta on aina arvolippua ostettaessa muistaa, että ensin tehdään lippuostosta koskevat valinnat kosketusnäytöllä, vahvistetaan valinnat OK-painikkeella ja vasta sitten näytetään korttia lukijalle. Tämä koskee myös ryhmälipun ostamista. Kannattaa muistaa, että kortin haltijan on laskettava itsensä mukaan ryhmään myös siinä tapauksessa, että hänellä itsellään on voimassa oleva kausilippu ostettavalle vyöhykkeelle. Laite osaa vähentää voimassa olevan kausilipun ostettavien arvolippujen määrästä.

 

Uusien laitteiden käytössä on pyritty yksinkertaisuuteen. Vanhoilla lukijoilla useampi lippu oli ostettava erikseen näyttämällä matkakorttia useaan otteeseen peräkkäin lukualueelle ja painamalla samalla painiketta. Uudessa järjestelmässä usean ns. päällekkäisen lipun sijaan uusilla lukijoilla ostetaan ryhmälippu kerralla. Ominaisuudella on haluttu helpottaa nimenomaan suurten ryhmien, kuten vaikkapa koululuokkien, matkantekoa.

Miten uudistus näkyy matkustajille?

Yksi uudistuksen näkyvimmistä osista ovat modernit kosketusnäytölliset matkakortinlukijat. Myös lippuautomaatit uudistuvat. Raitiovaunuihin asennetaan kertalippuautomaatteja. Uudistuksen myötä kaikista liikennevälineistä lähetetään reaaliaikaista lähtöaikaennustetta terminaali- ja pysäkkinäytöille ja uudistuvaan Reittioppaaseen. Uudessa Reittioppaassa voi lisäksi seurata ajoneuvojen sijaintia kartalla. Kaikkiin busseihin ja raitiovaunuihin asennetaan seuraavan pysäkin nimen kertova näyttö. Matkustajille tulee myös tieto seuraavasta pysäkistä kuulutusten avulla. Ajoneuvojen sisänäytöillä ja kuulutuksilla voidaan myöhemmin kertoa tietoa poikkeusreiteistä ja muutoksista liikenteessä. Reaaliaikainen matkustajatiedottaminen äkillisissä häiriö- ja poikkeustilanteissa parantuu. Joukkoliikenteellä matkustaminen on entistä helpompaa ja matkanteko entistä sujuvampaa.

Miksi uudistus tehdään?

Järjestelmän uudistaminen on tarpeen, sillä tällaisten järjestelmien elinkaari on enintään 10–15 vuotta. Nyt käytössä olevaan vuonna 2002 käyttöönotettuun matkakorttijärjestelmään on enää rajallisesti saatavilla uusia laitteita. Varaosien ja komponenttien saanti onkin jo vaikeutunut eikä järjestelmää voida enää ylläpitää. Järjestelmän uudistus tuo merkittäviä parannuksia palveluihin ja matkustuskokemukseen. Lisäksi uudistus tarjoaa nykyistä paremmat edellytykset palvelujen kehittämiseen myös jatkossa. 

Toimivatko nykyiset matkakortit uusilla lukijoilla?

Kyllä. Matkakortinlukijoiden vaihto kestää useita kuukausia. Siirtymävaiheen aikana osassa liikennevälineitä on vanhat matkakortinlukijat, osassa uudet. Sama matkakortti toimii molemmilla lukijoilla.

Toimiiko vanhalla kortinlukijalla ostettu arvolippu uudella lukijalla? Olen ostanut vanhalla kortinlukijalla arvolipun, voinko vaihtaa ajoneuvoon, jossa on uusi kortinlukija?

Kyllä. Vanhat ja uudet laitteet toimivat ristiin.

Vaihdetaanko matkakortit uudistuksen yhteydessä?

Ei vaihdeta. Uuteen järjestelmään siirryttäessa vanha kortti käy maksamisen välineenä. Matkakortit vaihdetaan myöhemmin,  jotta uusi vyöhykemalli ja matkakortin nettilataus voidaan ottaa käyttöön. Lisäksi nykyisten korttien käyttöikä on tulossa täyteen.  Uudesta matkakortista tulee sininen HSL-kortti ja kertakortista valkoinen Matkailijakortti.  Korttien vaihto sujuu kätevästi latauksen yhteydessä myyntipisteissä. Kortin vaihto on ilmaista tietyn ajanjakson ajan. Matkakorttien vaihdosta tiedotetaan asiakkaita hyvissä ajoin. 

Tulevatko uudet vyöhykkeet käyttöön samalla kun matkakortinlukijat vaihdetaan?

Eivät tule. Nykyinen vyöhykejärjestelmä (Sisäinen lippu, Seutulippu, Lähiseutu 2 ja Lähiseutu 3) säilyy aluksi käytössä. Uusi vyöhykemalli on tarkoitus ottaa käyttöön arviolta vuonna 2017, kun kaikki uudet laitteet on asennettu liikennevälineisiin, matkakortit on vaihdettu uusiin ja koko lippu- ja informaatiojärjestelmäuudistus on valmis.

Miksi vyöhykejärjestelmää muutetaan?

Uusi vyöhykemalli mahdollistaa seudun tariffijärjestelmän alueellisen laajentamisen riippumatta kunta- ja hallintorakenteista. Vyöhykekaarten rajat perustuvat ensisijaisesti etäisyyteen Helsingin keskustasta/keskustaan. Toisin kuin nykyisin, rajat eivät enää kulje kunnanrajoja pitkin. Tämä mahdollistaa lippujärjestelmän joustavan laajentamisen. HSL:n hallitus päätti vyöhykerajoista kesäkuussa 2012.

Uudet vyöhykkeet merkitään kirjaintunnuksin A, B, C ja D. Tarvittaessa aakkostoa voidaan jatkaa pidemmällekin. Pääkaupunkiseudun alueella (Helsingissä, Espoossa, Vantaalla ja Kauniaisissa) minimiostos on kaksi vyöhykettä. Jos esimerkiksi matkustat A-vyöhykkeellä Pasilasta Helsingin keskustaan, tarvitset AB-lipun. Sama lippu kelpaa myös esimerkiksi Pasilasta Paloheinään. Vyöhykemallia voidaan laajentaa uusille alueille. Kortinlukijoissa ja automaateissa uusi vyöhykemalli näkyy tulevaisuudessa uusina painikkeina.

Nouseeko matkalippujen hinnat uudistuksen vuoksi?

Lippu- ja informaatiojärjestelmän uudistus ei aiheuta lippujen hintoihin korotuspaineita. HSL:n perussopimuksen mukaan HSL rahoittaa toimintansa lipputuloilla, kuntien maksamilla tariffituilla (kuntaosuuksilla), valtion avustuksilla ja muilla tuilla. Jäsenkunnat ovat linjanneet, että kuntaosuudet saavat olla enintään 50 % menoista. Käytännössä lipputuloilla on katettava noin 50 % menoista, koska muita tuloja on hyvin vähän.

Lähivuosina joukkoliikenteen lippujen hintoihin kohdistuu suuria korotuspaineita, jos kuntien tuki kattaa jatkossakin enintään puolet kustannuksista. Tämä johtuu siitä, että liikennejärjestelmän toimivuutta sekä joukkoliikenteen sujuvuutta ja esteettömyyttä parantavien suurten infrahankkeiden (mm. Kehärata, Länsimetro) kustannukset kohdennetaan hankkeiden valmistuttua jäsenkunnille HSL:n kautta. Investointikustannuksista 50 % ja käyttökustannuksista 100 % kohdennetaan HSL:n menoiksi ja myös näistä uusista menoista 50 % tulee kattaa lipputuloilla.

Miksi HSL ottaa käyttöön kuulutukset?

Kuulutukset parantavat joukkoliikenteen esteettömyyttä ja hyödyttävät näkövammaisten ja heikkonäköisten matkustajien lisäksi myös kaikkia muitakin matkustajia. HSL-alueen bussi- ja raitiovaunumatkustajat pääsevät nauttimaan entistä paremmasta informaatiosta, kun kuulutukset ja seuraavasta pysäkistä kertovat näytöt otetaan käyttöön kaikissa HSL-alueen bussi- ja raitiovaunuissa vuonna 2016. Näin matkustajan on helpompi seurata reittiä ja jäädä oikealla pysäkillä pois kyydistä.

Bussi- ja raitiovaunukuulutukset ovat olleet käytössä jo vuosien ajan useissa eurooppalaisissa suurkaupungeissa. Kansainvälisessä vertailussa Helsinki on ollut tässä asiassa poikkeus. Kuulutukset käsittävät HSL-alueella yhteensä 8000 pysäkkiä. Myöhemmin järjestelmään on tarkoitus lisätä myös poikkeustiedotteita. Kuulutukset tehdään sekä suomeksi että ruotsiksi.

Tuleeko pysäkeille lisää näyttöjä uudistuksen myötä?

Näyttöjä sijoitetaan kaikkein vilkkaimmille pysäkeille nousijamäärien suhteessa. Lisäksi ikääntyneitä näyttöjä korvataan uusilla. Erityisesti Helsingissä näyttöjä on ollut pysäkeillä jo vuosia, koska siellä on toiminut vanha väistyvä informaatiojärjestelmä. Muissa HSL-kunnissa näyttöjen määrää lisätään tarvittavin osin.

Uuden informaatiojärjestelmän käyttöönoton myötä kaikki pysäkkinäytöt näyttävät reaaliaikaisia lähtöaikaennusteita. Matkustaja voi vuoden 2016 lopusta lähtien tarkistaa kaikkien pysäkkien lähtöaikaennusteet kännykällään uudistetusta Reittioppaasta.

Tuleeko lipunmyyntiautomaatteja uusin paikkoihin uudistuksen myötä?

Uudet lipunmyyntiautomaatit sijoitetaan pääosin nykyisten automaattien paikalle. Lisäksi Kehäradan ja Länsimetron asemille tulee uudet automaatit.

Kelpaako pankkikortti maksuvälineenä busseissa tai ratiovaunuissa?

Busseissa maksuvälineet ovat käteinen ja matkakortin arvo. Raitiovaunujen kertalippuautomaatteihin on jatkossa tulossa mahdollisuus maksaa kontaktittomalla pankkikortilla.

Miksi pankkikortti ei kelpaa maksuvälineenä liikennevälineissä?

Pankkikorttimaksaminen on yleensä hitaampaa kuin käteisellä maksaminen ja sopii siten huonosti vilkkaaseen kaupunkiliikenteeseen. 

Miksi kortinlukijan oletusarvo on kaksi kun haluan maksaa yhden kaverinin matkan ja minulla on itselläni kausilippu?

Ryhmä koostuu aina vähintään kahdesta matkustajasta. Kortinlukija ei tiedä ennen kuin olet näyttänyt sille korttia, että omaa matkaa varten sinulla onkin kortillasi voimassa oleva kausilippu. Kun ostat ryhmämatkan ja kortillasi on voimassa oleva kausilippu, vähennetään se kun korttia näytetään lukijalle. Kortinlukijan infonäytöltä voit tarkistaa, että ostit yhden arvolipun ystävällesi ja omaa matkaasi varten käytit voimassa olevaa kautta. 

Materiaalit

 

Tiedotteet (linkit HSL:n mediatiedotteisiin)

HSL:n kuulutusääni on valittu - äänittäminen  on jo alkanut

 

Esitteet

PDF iconMatkakortinlukijan käyttöohje

 

Kuvat

PDF iconReaaliaikainen informaatio infografiikka

 

Laitekuvat

Kaikista uusista laitteista on ladattavissa kuvat (myös painokelpoiset) HSL:n kuvapankista.

 

HSL:n kuvapankki

Yhteystiedot

HSL

Hankejohtaja Eero Nikula, puh. 050 4836589, eero.nikula@hsl.fi

Osastonjohtaja, Teknologiaratkaisut, Hannu Heikkinen, puh. 050 575 5510, hannu.heikkinen@hsl.fi

Osastonjohtaja, Asiakkuus ja myynti, Mari Flink, puh. 040 7150440, mari.flink@hsl.fi

Uudistuksen viestintä, projektipäällikkö Eeva Jakobsson, puh. 045 6322800, eeva.jakobsson@hsl.fi