Helsingin seudun joukkoliikenne Euroopan huippua

 HSL-alue sijoittui jo kolmannen kerran peräkkäin kärkeen
kansainvälisessä BEST-tutkimuksessa, jossa selvitetään asukkaiden
tyytyväisyyttä joukkoliikenteeseen.

Helsingin seudulla 81 prosenttia kyselyyn vastanneista on
tyytyväisiä alueen joukkoliikennepalveluihin. Tulos kasvoi viime
vuodesta kolme prosenttiyksikköä. Toiseksi sijoittui Tukholma (77
%) ja kolmanneksi sekä Oslo että Wien (69 %). Genevessä
joukkoliikenteeseen on tyytyväisiä 60 prosenttia asukkaista.
Viimeiseksi jääneellä Kööpenhaminalla tyytyväisten asukkaiden osuus
on 56 prosenttia.

"Asukkaiden tyytyväisyys HSL:n tarjoamaan joukkoliikenteeseen
on kasvanut määrätietoisen kehittämisen myötä, sanoo
BEST-tutkimuksen puheenjohtaja ja HSL:n toimitusjohtaja Suvi
Rihtniemi.

Tutkimuksessa selvitetään asukkaiden tyytyväisyyttä
seuraaviin osa-alueisiin: kokonaistyytyväisyys, tarjonta,
luotettavuus, informaatio, henkilöstö, turvallisuus, mukavuus,
rahalle saatu vastine, sosiaalinen merkitys ja
joukkoliikenneuskollisuus. Helsingin seudun asukkaiden tyytyväisyys
joukkoliikenteeseen kasvoi liki kaikilla osa-alueilla, laskua ei
tapahtunut missään.

HSL-alueella paras tarjonta ja edullisimmat hinnat

Joukkoliikenteen tarjonta koetaan Helsingin seudulla paremmaksi
kuin muissa BEST-kaupungeissa (73 % tyytyväisiä, muut keskimäärin
62 %). Yhden tilaajan malli on helpottanut suunnittelua, ja
joukkoliikenne toimii nyt paremmin myös kuntarajojen yli.

Tyytyväisyys joukkoliikenteen luotettavuuteen on Helsingin
seudulla korkeampi kuin muissa pohjoismaisissa BEST-kaupungeissa ja
palasi hyvälle tasolle (65 prosenttia tyytyväisiä) kahden aiemman
vuoden haastavien talviolosuhteiden aiheuttaman notkahduksen
jälkeen.

Helsingin seudun joukkoliikenteen arvioidaan antavan eniten
vastinetta rahalle (58 % tyytyväisiä, muut keskimäärin 33 %).
Lisäksi joukkoliikenteen lippujen hintoja pidetään meillä
kohtuullisina useammin kuin muissa kaupungeissa. Tyytyväisyys
hintoihin on selvästi kasvanut useana vuonna peräkkäin.

Yhä useampi on tyytyväinen myös matkan suunnittelun
helppouteen. Tyytyväisyys matkan suunnittelun on meillä selvästi
korkeampi kuin muissa BEST-kaupungeissa, missä näkyy Reittioppaan
suosio. Helsingin seudulla verkossa toimiva reittihaku on ollut
käytössä pidempään kuin muissa kaupungeissa.

Turvallisuudentunne parantunut

Tyytyväisyydessä turvallisuuteen Helsingin seutu sijoittuu
keski-vaiheille muihin BEST-kaupunkeihin verrattuna. Tyytyväisyys
turvallisuuteen sekä asemilla että liikennevälineissä on kuitenkin
lisääntynyt viime vuodesta. Myös tyytyväisyys matkustusmukavuuteen
on noussut viime vuodesta ja oli Helsingin seudulla BEST-kaupunkien
keskitasoa.

Helsinki jää kuitenkin muiden kaupunkien keskiarvon
alapuolelle tyytyväisyydessä tiedottamiseen pysäkeillä ja asemilla.
Samoin henkilöstön neuvontakyky arvioidaan Helsingin seudulla
heikommaksi kuin muissa BEST-kaupungeissa.

Helsinki mukana vuodesta 2000

BEST-tutkimuksen tavoitteena on selvittää asukkaiden
tyytyväisyyttä joukkoliikenteeseen ja sitä kautta antaa lisää
tietoa aiheista, joita kehittämällä voidaan lisätä joukkoliikenteen
käyttöä. Vuosittain toistuvaan prosessiin kuuluu maaliskuussa
tehtävä tutkimus, jossa selvitetään mukana olevien kaupunkien
joukkoliikenteen vahvuudet ja heikkoudet. Tulosten
vertailukelpoisuus varmistetaan toteuttamalla puhelinhaastattelut
kaikissa kaupungeissa samanaikaisesti ja samansisältöisinä.

Helsinki on ollut mukana kansainvälisessä BEST-tutkimuksessa
(Benchmarking European Service of public Transport) vuodesta 2000
alkaen. Vuonna 2012 tutkimuksessa oli mukana kaikkiaan kuusi
kaupunkia: Helsinki, Kööpenhamina, Oslo, Tukholma, Geneve ja Wien.
Lisäksi Göteborg liittyi tänä vuonna BEST-verkostoon. HSL on
BEST-tutkimuksen puheenjohtajana 2011-2012.

Kommentoi

Voit kommentoida kirjautumalla sisään HSL-tunnuksella.