HSL ja Tieto allekirjoittavat sopimuksen uuden lippu- ja informaatiojärjestelmän toimittamisesta

Helsingin seudun joukkoliikenteessä otetaan vuoden 2015 loppuun
mennessä käyttöön uusi lippu- ja informaatiojärjestelmä. Se
uudistaa nykyisen matkakorttijärjestelmän ja yhtenäistää
informaatiojärjestelmät. Tavoitteena on saada koko Helsingin seudun
joukkoliikenne ajantasaisen matkustajainformaation piiriin.

HSL ja Tieto allekirjoittavat 16.5. sopimuksen uuden
järjestelmän toimittamisesta. Sopimus sisältää lippu- ja
informaatiojärjestelmän toteutuksen sekä ylläpidon 5 vuodeksi.
Hankkeen investointikustannukset ovat noin 60 miljoonaa euroa ja
viiden vuoden käyttökustannukset noin 30 miljoonaa euroa.

Uusi lippu- ja informaatiojärjestelmä perustuu avoimeen
palvelukeskeiseen arkkitehtuuriin. Se mahdollistaa järjestelmän
jatkuvan kehittämisen, palveluiden lisäämisen ja järjestelmän ajan
tasalla pitämisen joustavasti ja kustannustehokkaasti. HSL toteutti
nykyisen kontaktittomiin kortteihin perustuvan
matkalippujärjestelmän ensimmäisten joukossa maailmassa ja jatkaa
uuden hankkeen myötä joukkoliikenteen järjestelmien edelläkävijänä
yhdessä Tiedon kanssa.

”Kun lippu- ja informaatiojärjestelmien uudistus tehdään
samanaikaisesti, saadaan palvelukokonaisuus, jossa järjestelmät
voivat hyödyntää yhteisiä perustietokantoja, samoja
ajoneuvojärjestelmän osia ja toistensa tuottamia tietoja. Näin
pystytään rakentamaan parempi palvelukokonaisuus ja säästetään sekä
investoinneissa että käyttökustannuksissa,” toteaa HSL:n
toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi.

”Älyliikenne nähdään Tiedossa merkittävänä osana
tietoyhteiskunnan kehitystä. Tämä on Tiedolle merkittävä sopimus,
koska haluamme olla mukana kehittämässä joukkoliikenteeseen uusia
palveluja. Olemme HSL:n kanssa eturintamassa kehittämässä uuden
sukupolven lippu- ja informaatiojärjestelmää”, sanoo Ari Järvelä,
Tiedon Suomen ja Baltian liiketoiminnasta vastaava johtaja.

Järjestelmien uudistaminen sujuvoittaa joukkoliikenteen käyttöä.
Matkan suunnittelu helpottuu, kun käytössä on entistä kattavammat
reaaliaikaiset informaatio- ja verkkopalvelut. Myös kaikkiin
busseihin asennettavat infonäytöt auttavat reitin hallinnassa.
Poikkeustilanteiden informaatiota voidaan parantaa ajoneuvojen
satelliittipaikannuksen ansiosta.

Lisätietoja:  

HSL:n toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi, puh. 050 565 8884

HSL:n Matkustajapalvelut osaston johtaja Pirkko Lento, puh.
050 380 7033

Tieto, vanhempi myyntipäällikkö Risto Lehtinen, puh. 0400 446
084

 Hankkeen kumppanikuvaukset 

Kommentoi

Voit kommentoida kirjautumalla sisään HSL-tunnuksella.