HSL toivoo lisää vuorovaikutusta linjastosuunnitteluun

HSL
haluaa asukkaat yhä tiiviimmin mukaan pääkaupunkiseudun
joukkoliikenteen linjastosuunnitelmien valmisteluun. Erilaisia
vuorovaikutuskeinoja testataan ja kehitetään jatkuvasti. Kun
matkustajat osallistuvat aktiivisesti ja kertovat
liikkumistarpeistaan ja -toiveistaan, voidaan suunnitella yhä
parempaa joukkoliikennettä.

 

Halukkaat voivat esittää ideoitaan ja näkemyksiään ja
kommentoida suunnitelmia erilaisten kanavien kautta –
vuorovaikutusta toteutetaan mm. blogeissa, asukasilloissa ja
hyödyntäen virtuaalisia vuorovaikutustyökaluja. Erityisesti
verkossa tapahtuva vuorovaikutus on havaittu toimivaksi, koska se
mahdollistaa joustavan osallistumisen ja suurten ihmisjoukkojen
aktivoitumisen.

Tällä hetkellä asukkaat voivat ottaa kantaa
Länsi-Vantaan linjastosuunnitelmaan sitä varten
perustetussa
blogissa ja
Tikkurila–Hakunilan
linjastosuunnitelmaan hyödyntäen
Ideapaja-vuorovaikutustyökalua. Lähiaikoina
alkaa keskustelu tulevasta Sipoon linjastosta. Suunnittelijat
seuraavat kommentointia aktiivisesti. Suunnitteluun voi osallistua
myös perinteisissä asukasilloissa ja palautelomakkeilla. 

Palautteen sisältö ratkaisee

Onnistuneessa suunnitteluprojektissa vuorovaikutus asukkaiden
kanssa on mukana heti ensimetreiltä lähtien. Näin ihmiset voivat
kertoa näkemyksiään jo ennen kuin minkäänlaisia luonnospapereita on
olemassa. Asukkaita pyritään myös informoimaan jatkuvasti projektin
edetessä. Näin on toimittu hiljattain esimerkiksi
Korso–Koivukylä-linjastosuunnitelman kohdalla. 

Asukkaiden paikallistuntemus auttaa joukkoliikennesuunnittelun
pohjana käytettävien lähtötietojen tulkinnassa ja tarkentamisessa;
esimerkiksi sen selvittämisessä, miksi tiettyyn bussiin on tunkua
illalla tiettyyn kellonaikaan. Asukasvuorovaikutus tarjoaa myös
uusia ideoita ja nostaa esiin erilaisia kehittämistarpeita ja on
siten ensisijaisen tärkeää suunnitelmien hiomisessa.

”Ihmiset ottavat paljon kantaa aikatauluihin ja vuoroihin. Myös
tiheitä ja suoria yhteyksiä toivotaan”, toteaa HSL:n
joukkoliikennesuunnittelija
Nina Frösen saaduista palautteista. Kaikkia
toiveita ei voida toteuttaa, sillä suunnittelijan täytyy huomioida
palveluntarjonnan kokonaisuus: tasapuolisuus, kustannustehokkuus ja
jo olemassa olevat yhteydet. 

”Palautteen sisältö on se, mikä vaikuttaa. Vain yhden ihmisen
hyvä ja järkevä idea voi saada aikaan muutoksen jonkun linjan
kulussa. Meilläkin on intressi houkutella lisää matkustajia, ja
heitä on enemmän, kun palvelemme hyvin. Mitä enemmän ihmiset ovat
yhteydessä, sitä parempaa liikennettä voimme suunnitella”, Frösen
kannustaa osallistumaan.

Kommentoi

Voit kommentoida kirjautumalla sisään HSL-tunnuksella.