HSL:n hallituksen päätökset 11.12.2012

Esityslistatekstit

Bussiliikenteen tarjouskilpailun ratkaisu

Hallitus valitsi liikennöitsijät 20 linjalle ja 12
sopimuskohteelle.

Päätöksestä erillinen tiedote.

Kirkkonummen ja Sipoon uudet linja-autoliikennesopimukset

Hallitus hyväksyi uudet periaatteet, joiden
perusteella Kirkkonummen ja Sipoon linja-autoliikenne järjestetään
kesän 2014 jälkeen sovelletulla käyttöoikeussopimusmallilla.
Mallissa liikennöitsijä tarjoaa tarjouskilpailussa
kokonaiskorvauksen, joka on ensimmäisenä vuonna kiinteä. Sen
jälkeen 30 prosenttia korvauksesta määräytyy matkustajamäärien
perusteella.

Lähijunaliikenteen tilaaminen VR:ltä 2013

Hallitus päätti tilata lähijunaliikennettä VR:ltä
enintään 49,6 miljoonalla eurolla 2013. Hallitus vaatii lisäksi,
että VR peruu yksipuolisesti tekemänsä kalustosupistukset.

Poikittaislinjojen muutokset syksyllä 2013

Hallitus päätti lakkauttaa Helsingin linjan 52 A
sekä seutulinjan 512 ja perustaa linjat 552 ja 554 sekä muuttaa
linjan 54 reittiä. Muutokset astuvat voimaan syyskauden 2013
alussa.

Bussiliikenteen tarjouskilpailun järjestäminen

Hallitus päätti järjestää bussiliikenteen
tarjouskilpailun Helsingin sisäisistä linjoista ensi keväänä.
Kilpailutettavan liikenteen laajuus on noin 7 prosenttia HSL:n
linjakilometreistä, ja  uudet sopimukset astuvat voimaan pääosin
vuoden 2014 alussa.

Jouko-linjat poistuvat

Hallitus päätti lakkauttaa Jouko-linjat vuoden 2013
lopussa. Niiden sijaan perustetaan uusia pienkalustolinjoja.

HSL Teleforumin jäseneksi

Hallitus päätti, että HSL liittyy Teleforum ry:n
jäseneksi ensi vuoden alusta lähtien.

Lausunto Sipoon kunnalle Talman osayleiskaavaluonnoksesta

Hallitus antoi asiasta esityslistan mukaisen
lausunnon.

Lausunto Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan ehdotuksesta

Hallitus antoi asiasta esittelytekstin mukaisen
lausunnon.

Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot 2013

Hallitus esittää yhtymäkokoukselle
luottamushenkilöille maksettavaksi palkkioita ja korvauksia
esityksen mukaisesti.

Kommentoi

Voit kommentoida kirjautumalla sisään HSL-tunnuksella.