HSL:n hallituksen päätökset 11.9.2012

Esityslistatekstit ovat
luettavissa
täältä.

 

Liikennöintisopimusten jatkaminen Helsingin sisäisillä
linjoilla

Hallitus päätti jatkaa Helsingin sisäisten linjojen
22, 23 ja 23N liikennöintisopimuksia yhdellä vuodella ja linjojen
78, 90, 90A, 90B, 90N, 96, 96N, 98 ja 98A yhdellä vuodella ja
kahdeksalla kuukaudella. 

HSL:n johtajien palkkausjärjestelmän uudistaminen

Hallitus hyväksyi, että  toimitusjohtaja käynnistää
HSL:n johdon palkkausjärjestelmän uudistamisen vähintään
johtoryhmän jäseniä koskien. Asia tulee hallituksen käsittelyyn
uudelleen ennen uuteen järjestelmään siirtymistä.

Syysyhtymäkokous 27.11.2012

Hallitus kutsuu syysyhtymäkokouksen koolle.
Yhtymäkokouksessa käsitellään muun muassa HSL:n talousarviota ja
toimintasuunnitelmaa sekä hallituksen selvitystä toimenpiteistä
tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen johdosta.

Lausunto tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta

Hallitus antaa Uudenmaan ELY-keskukselle lausunnon
tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta 2013-2016. Lausunnossa
korostetaan, että hankkeiden toteuttamisen tulee tapahtua HLJ:n ja
MAL-aiesopimuksen mukaisesti. HSL pitää erittäin hyvänä pienten
kustannustehokkaiden investointihankkeiden rahoituksen
sisällyttämistä liikennepoliittisen selontekoon, valtion
talousarvioon ja MAL-aiesopimukseen. Sen sijaan huolestuttavana
pidetään kehitystä, jossa yleisen tieverkon hankkeissa kustannuksia
siirretään nykyistä enemmän kunnille, mikä vaikeuttaa eri alueiden
liikennejärjestelmien tasapainoista kehittämistä. 

HLJ-jatkotyöt

Hallitus merkitsi tiedoksi esityksen
HLJ-jatkotöistä, joihin lukeutuu muun muassa seudullinen
pääpyöräilyverkon tavoite vuodelle 2020. 

Asiasta erillinen tiedote.

Kommentoi

Voit kommentoida kirjautumalla sisään HSL-tunnuksella.