HSL:n hallituksen päätökset 12.6.2012

Esityslistatekstit ovat luettavissa
täältä.

Päätös joukkoliikenteen tulevista vyöhykerajoista Helsingin
seudulla

Hallitus päätti tulevan taksa- ja lippujärjestelmän
vyöhykekaarista esityksen mukaisesti.  
Erillinen
tiedote.  

HSL:n alustava talousarvio 2013 - 2015

Hallitus pyytää HSL:n jäsenkunnilta lausunnot HSL:n
taloussuunnitelmaehdotukseen 31.8.2012 mennessä ehdotuksen
mukaisesti.

Espoon sisäisten linjojen 35 ja 43 korvaaminen linjoilla
533 ja 553

Hallitus päätti lakkauttaa Espoon sisäiset linjat 35 ja 43
kesäliikenteen 2013 lopussa ja perustaa linjat 533 ja 553
talviliikenteen 2013 alussa. 

MAL-aiesopimus hyväksyttiin

Hallitus hyväksyi valtion ja Helsingin seudun kuntien välisen
maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimuksen.

Kutsuplus-palvelun liikennöinti

Hallitus valitsi Kutsuplus-palveluun seitsemän auton
liikennöitsijäksi Taksikuljetus Oy:n.

Erillinen tiedote.

Lähijunaliikenteen muutokset luotettavuuden
parantamiseksi

Hallitus valtuutti toimitusjohtajan allekirjoittamaan
sopimuksen lähijunaliikenteen luotettavuuden
parantamistoimenpiteistä vuoden 2012 syksystä alkaen VR:n kanssa.
Mikäli sopimusta ei synny kuvatuilla ehdoilla, HSL maksaa
ostoliikenteen korvaukset aiemmin sovitun mukaisesti eikä ole
korvausvelvollinen junaliikenteen lisäsuoritteista.

Lausunto Helsingin kaupungille eläkeläisten
joukkoliikenteen alennuslipuista

Hallitus antoi Helsingin kaupungille lausunnon, jonka mukaan
HSL ei toistaiseksi pidä perusteltuna eläkeläisille myönnettävien
alennusten laajentamista tai ilmaisen matkustusoikeuden
myöntämistä.

Lausunto Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan
ehdotuksesta


Hallitus jätti asiasta ehdotuksen mukaisen lausunnon. 

Kuljettajat kritisoivat ajoaikoja

Hallitus merkitsi tiedoksi kuljettajatutkimuksen tulokset. Yli
40 prosenttia kuljettajista antoi HSL:n toiminnasta arvosanan melko
hyvä tai erittäin hyvä. Vajaa viidesosa arvioi HSL:n toiminnan
melko huonoksi tai erittäin huonoksi. Suurin osa vastaajista on
osallistunut HSL:n järjestämään koulutukseen ja yli puolet piti
koulutusta melko hyvänä tai erittäin hyvänä. Kriittisesti
kuljettajat suhtautuvat ajoaikoihin. Puolet vastaajista kokee,
etteivät pysty noudattamaan ajoaikoja. Turvalliseksi olonsa töissä
kokee 54 prosenttia kuljettajista, mutta reilu neljäsosa oli
asiasta eri mieltä tai täysin eri mieltä.

Kommentoi

Voit kommentoida kirjautumalla sisään HSL-tunnuksella.