HSL:n hallituksen päätökset 29.5.2012

Esityslistatekstit ovat luettavissa
 täältä.

Bussilinjojen liikennöintipäätös

Hallitus valitsi liikennöitsijät Helsingin
sisäisille bussilinjoille 16, 17, 18, 18N, 39N, 45 ja 55 sekä
seutulinjoille 39 ja 550. Sopimukset astuvat voimaan 1.1.2013.
Päätöksestä tiedotettu
erillisellä tiedotteella. 

Liikennöintisopimusten jatkaminen

Hallitus jatkaa Espoon sisäisten linjojen
2,4,12,14,42 ja 46 ja Helsingin sisäisen linjan 53 sekä
seutulinjojen 205, 503, 504 ja 506 liikennöintisopimuksia kahdella
vuodella ja Espoon linjojen P20, P21 ja 96H yhdellä vuodella.

Kutsuliikennepalvelun tarjouskilpailu

Hallitus valitsi Rapiditaxi Oy:n
kutsuliikennepalvelun liikennöitsijäksi kolmen vuoden
pilottijaksolle. Palvelu sisältää kolmen auton liikenteen, ja
liikennöinti käynnistyy lokakuussa 2012.

Tekstiviestilippupalvelun hankintaoikaisuvaatimus

Hallitus hylkäsi Unwire Denmark ApS:n
hankintaoikaisuvaatimuksen ja piti voimassa aikaisemman
hankintapäätöksen.

Westendin Linjan maksuaikataulun muuttaminen

Hallitus valtuutti toimitusjohtajan sopimaan
Westendin Linjan kanssa liikennöintikorvausten maksamisesta
viikoittain jälkikäteen kesä-elokuussa.

HSL:n ohje vieraanvaraisuudesta, eduista ja lahjoista

Hallitus hyväksyi HSL:n ohjeen ulkopuolisten
luottamushenkilöille, viranhaltijoille ja henkilöstölle tarjoamista
taloudellisista etuuksista.

Raitiovaunulinja 1 monipuolistaminen

Hallitus antoi Helsingin kaupungille ehdotuksen
mukaisen lausunnon raitiolinja 1:n muutostoiveista.

Lausunto bussilinja 56:sta

Hallitus antoi Helsingin kaupungille ehdotuksen
mukaisen lausunnon linjan 56 kehittämisestä.

Helsingin sisäisten lippujen hintojen alentaminen

HSL ei pidä perusteltuna esitystä Helsingin
sisäisten lippujen hintojen alentamisesta.

Vapaalippujen myöntäminen vuonna 1926 tai sitä aikaisemmin
syntyneille

HSL ei pidä perusteltuna vapaalippujen
myöntämisperusteiden laajentamista. Laajennus lisäisi HSL-kuntien
maksuosuuksia noin 2,5 miljoonaa euroa vuodessa.

Lausunto Talman osayleiskaavan valmistelusta

Hallitus päätti lausunnosta Sipoon kunnalle Talman
osayleiskaavasta muutetun ehdotuksen mukaisesti.

Joukkoliikenteen yksikkökustannukset

Metro- ja raitioliikenteen hintakehitys on ollut
maltillisempaa kuin kuntien palveluostot yleensä vuosina 2005 –
2011. Bussiliikenteen hintakehitys on puolestaan ollut yleistä
kehitystä nopeampaa.

Osavuosikatsaus 1/2012

HSL:n osavuosikatsauksesta tiedotettu
erillisellä tiedotteella.

Kommentoi

Voit kommentoida kirjautumalla sisään HSL-tunnuksella.