Matkalippuja tarkastetaan tehostetusti lähijunissa 7.12.-9.12.

HSL pahoittelee tarkastuksesta asianmukaisesti lippunsa
hankkineille asiakkaille aiheutuvaa ylimääräistä vaivaa. Pyrimme
siihen, että tarkastustoiminta tapahtuu kaikissa tilanteissa hyvää
asiakaspalveluhenkeä osoittaen ja toivomme, että matkustajat
suhtautuvat tehovalvontaan myönteisesti ja näyttävät lippunsa
joustavasti pyydettäessä.

Julkisuudessa on käyty keskustelua HSL:n matkalipun
tarkastajien valtuuksista Puistolassa sattuneen tapauksen vuoksi,
jossa asianmukaisella lipulla liikkuneet asiakkaat päätyivät
tarkastustapahtuman takia Tikkurilan asemalle. HSL pahoittelee
asiakkaille tilanteessa aiheutunutta harmia ja selvittää
tapahtumien kulkua yhdessä heidän kanssaan.

Tarkastus on työtä yhteiseksi hyväksi, jota tehdään
joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain mukaisesti.
Matkustaja on velvollinen tarkastajan vaatimuksesta esittämään
matkalippunsa ja tarkastajalla on oikeus ottaa kiinni ilman
asianmukaista matkalippua oleva matkustaja, joka ei luotettavasti
selvitä henkilöllisyyttään. Ellei matkustaja pysty luotettavasti
selvittämään henkilöllisyyttään voi tarkastaja ottaa matkustajan
kiinni poliisille luovuttamista varten. Tarkastaja voi myös jättää
maksun määräämättä asiakkaalle, jos ilmenee, että lipun puuttuminen
on johtunut matkustajan ikä, kehitystaso, terveydentila, mielentila
tai muu näihin rinnastettava erityinen seikka huomioon ottaen
anteeksi annettavasta huomaamattomuudesta, ajattelemattomuudesta
tai tietämättömyydestä taikka jos tarkastusmaksun määräämistä
muusta syystä on pidettävä ilmeisen kohtuuttomana tai
perusteettomana.

HSL tarkistaa vuosittain 3,4 miljoonaa matkustajaa, joista
määrätään yli 80 000 tarkastusmaksua. Liputta matkustamisen vuoksi
HSL menettää lipputuloja arviolta 10 miljoonaa euroa vuodessa.
Liputta matkustaneiden osuus eri liikennemuodoissa on lievässä
kasvussa ja oli viime vuonna 3,6 prosenttia.

Kommentoi

Voit kommentoida kirjautumalla sisään HSL-tunnuksella.